Home » Artykuły » Archeologia

Akademia Rakowska słynna była na całym Starym Kontynencie, a Raków zwany sarmackimi Atenami”, stał się wielkim ośrodkiem intelektualnym Rzeczypospolitej. Odbywały się tu uroczyste synody i kolokwia, na które przyjeżdżała szlachta z różnych stron Rzeczypospolitej, a także wielu gości z Niemiec, Holandii, Francji, Anglii i Szkocji.

Akademia Rakowska słynna była na całym Starym Kontynencie, a Raków zwany sarmackimi Atenami”, stał się wielkim ośrodkiem intelektualnym Rzeczypospolitej. Odbywały się tu uroczyste synody i kolokwia, na które przyjeżdżała szlachta z różnych stron Rzeczypospolitej, a także wielu gości z Niemiec, Holandii, Francji, Anglii i Szkocji.

Raków, niewielkie miasteczko niedaleko Opatowa na ziemi sandomierskiej, założył kasztelan żarnowski, późniejszy wojewoda podolski Jan Sienieński w 1569 roku. Stało się ono znane dzięki zamieszkującym je wyznawcom arianizmu. Nazwa Raków pochodzi od herbu żony założyciela miasta, Jadwigi z Gnojeńskich, w którym widniał czerwony rak na białym polu. Akademia powstała w roku 1602 z inicjatywy Zboru […]

Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Na pół­noc od pa­sma ły­so­gór­skie­go Gór Świę­to­krzy­skich, bez ma­ła 6 km w pro­stej li­nii od ich naj­wyż­sze­go szczy­tu – Ły­si­cy, bi­skup kra­kow­ski Jan Bo­dzan­ta herbu Poraj za­ło­żył mia­sto i wzniósł nie­wiel­ki, za­pew­ne drew­nia­ny jesz­cze dwór my­śliw­ski. Wy­da­rze­nie to mia­ło miej­sce o­ko­ło 1355 roku i zwią­za­ne by­ło z prze­nie­sie­niem sie­dzi­by bi­sku­pów die­ce­zjal­nych z po­bli­skie­go Tarcz­ka do […]

Wiatrak kamienny w Szwarszowicach leżący w bliskim sąsiedztwie szosy stanowi atrakcję turystyczną oraz piękny element ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej.

Wiatrak kamienny w Szwarszowicach leżący w bliskim sąsiedztwie szosy stanowi atrakcję turystyczną oraz piękny element ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej.

Wiatrak położony jest na wzgórzu w południowo-wschodniej części wsi, która przed wiekami nazywała się Szwarzyszowicami i Swarszowicami (od Swarzysza, człowieka swarliwego). Wybudowany w latach 1880-1885 przez gospodarza Józefa Kaczmarskiego w miejscu drewnianego „koźlaka”. Zbudowany na planie koła o średnicy 7,5m Wiatrak pracował nieprzerwanie w latach 1900-1955.Obecnie „holender” ze Szwarszowic stanowi punkt etnograficzny należący do Muzeum […]

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny.

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny.

Zagroda założona została w 1809 r. przez Jana Czernikiewicza – zamożnego gospodarza i należała do najokazalszych w mieście, był właścicielem 34 mórg gruntu. Potem zagrodę rozbudowywali: jego syn Wincenty, wnuk Jan oraz prawnuk Władysław. Ściany wszystkich budynków wzniesiono z drewna jodłowego, dachy mają pokrycie gontowe. Jej najstarsze elementy (części domu mieszkalnego oraz budynki gospodarcze, wozownia […]

Twierdza Zamość – trasa turystyczna.

Twierdza Zamość – trasa turystyczna.

Twierdza Zamość – fortyfikacje otaczające Zamość zbudowane w latach 1579-1618 na zlecenie Jana Zamoyskiego. Wielokrotnie przebudowywane, w tym najbardziej kompleksowo w latach 20. XIX w. Jedna z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W swojej historii przeszła 5 oblężeń. Pierwszym z nich była obrona przed wojskami kozacko-tatarskimi w czasie […]

Zamek w Kazimierzu Dolnym – zespół fortyfikacji obronnych z XIII i XIV wieku mieszczący się w Kazimierzu Dolnym (województwo lubelskie).

Zamek w Kazimierzu Dolnym – zespół fortyfikacji obronnych z XIII i XIV wieku mieszczący się w Kazimierzu Dolnym (województwo lubelskie).

Osada Kazimierz została założona w początkach XIII wieku, niedługo potem mieściła się tu komora celna, której ochronę początkowo zapewniała cylindryczna wieża wzniesiona na jednym ze wzniesień prawdopodobnie przez Władysława Łokietka. Wieża ma około 20 metrów wysokości i 10 metrów średnicy. W latach czterdziestych XIV wieku król Kazimierz Wielki wzniósł w niższej partii wzgórza, niespełna 200 […]

Węsiory, „kaszubskie Stonehenge”. Kamienne kręgi w kaszubskich Węsiorach nadal spowija aura tajemnicy, może były częścią lądowiska statków kosmicznych, albo obserwatorium astronomicznym.

Węsiory, „kaszubskie Stonehenge”. Kamienne kręgi w kaszubskich Węsiorach nadal spowija aura tajemnicy, może były częścią lądowiska statków kosmicznych, albo obserwatorium astronomicznym.

Węsiory leżą w malowniczej wręcz bajkowej Szwajcarii Kaszubskiej, należą do Gminy Sulęczyno w Powiecie Kartuskim. Cmentarzysko to jest położone na mocno pofałdowanej morenie w odległości ok. 1.5 km na południe od wsi na północnym brzegu jeziora Długiego. Zespół kamiennych kręgów w Węsiorach, jak się spojrzy na plan jest odzwierciedleniem galaktyki M45 czyli Plejad lub 7 […]

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Wyposażenia wnętrz zmieniane są z okazji najważniejszych świąt. Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Świątek czy Bożego Ciała.

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Wyposażenia wnętrz zmieniane są z okazji najważniejszych świąt. Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Świątek czy Bożego Ciała.

„Nad całością latem panowała cisza i romantyczność cudnej bajki i zaświatowości” – pisał sto lat temu o wdzydzkim muzeum Aleksander Majkowski. Najstarsza część muzeum to dawne „Chaty Kaszubskie”. Wokół nich utworzono osobne sektory, które grupują tradycyjne budownictwo z Kaszub południowych i zachodnich, Kaszub środkowych, Kaszub północnych, Kociewia i Borów Tucholskich. Każdy obiekt, a jest ich […]

Kościółek (Zamczysko) – grodzisko, Roztocze.

Kościółek (Zamczysko) – grodzisko, Roztocze.

Kościółek (Zamczysko) – grodzisko położone na wysokości 246 m n.p.m., w widłach dolin Tanwi i Jelenia. Najwcześniejsze ślady osadnictwa datuje się na VIII-IX w., a samo grodzisko na XII-XIII w. W XVIII w. na terenie grodziska istniała cerkiew grekokatolicka pw. św. Bazylego, obok której znajdował się cmentarz. Pod koniec wieku bazylianie opuścili klasztor, a cerkiew […]

Zamek w Łowiczu, ruiny gotyckiego zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, zbudowanego przez arcybiskupa Jarosława Skotnickiego nad Bzurą. Zamek gościł polskich królów: Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Stefana Batorego i Jana Kazimierza. Posiadał bogatą bibliotekę.

Zamek w Łowiczu, ruiny gotyckiego zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, zbudowanego przez arcybiskupa Jarosława Skotnickiego nad Bzurą. Zamek gościł polskich królów: Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Stefana Batorego i Jana Kazimierza. Posiadał bogatą bibliotekę.

Z badań archeologicznych wiadomo, że we wczesnym średniowieczu (XII-XIII w.) na miejscu dzisiejszych ruin zamku znajdował się drewniano-ziemny, przeprawowy gród obronny przez bagnistą dolinę Bzury, posiadający duże znaczenie strategiczne. Był to najprawdopodobniej jeden z pierwszych grodów piastowskich. Najstarsza wzmianka o Łowiczu (Loviche) pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r., zatwierdzającej prawo […]

Page 1 of 41234