Home » Artykuły » Historia (Page 2)

Akademia Rakowska słynna była na całym Starym Kontynencie, a Raków zwany sarmackimi Atenami”, stał się wielkim ośrodkiem intelektualnym Rzeczypospolitej. Odbywały się tu uroczyste synody i kolokwia, na które przyjeżdżała szlachta z różnych stron Rzeczypospolitej, a także wielu gości z Niemiec, Holandii, Francji, Anglii i Szkocji.

Akademia Rakowska słynna była na całym Starym Kontynencie, a Raków zwany sarmackimi Atenami”, stał się wielkim ośrodkiem intelektualnym Rzeczypospolitej. Odbywały się tu uroczyste synody i kolokwia, na które przyjeżdżała szlachta z różnych stron Rzeczypospolitej, a także wielu gości z Niemiec, Holandii, Francji, Anglii i Szkocji.

Raków, niewielkie miasteczko niedaleko Opatowa na ziemi sandomierskiej, założył kasztelan żarnowski, późniejszy wojewoda podolski Jan Sienieński w 1569 roku. Stało się ono znane dzięki zamieszkującym je wyznawcom arianizmu. Nazwa Raków pochodzi od herbu żony założyciela miasta, Jadwigi z Gnojeńskich, w którym widniał czerwony rak na białym polu. Akademia powstała w roku 1602 z inicjatywy Zboru [...]

Chroberz, województwo świętokrzyskie: kościół Wniebowzięcia NMP i św. Jana Kantego. W kościele znajdują się nagrobki zachwycające kunsztem, przez znawców są zaliczane do najcenniejszych rzeźb renesansowych w Polsce.

Chroberz, województwo świętokrzyskie: kościół Wniebowzięcia NMP i św. Jana Kantego. W kościele znajdują się nagrobki zachwycające kunsztem, przez znawców są zaliczane do najcenniejszych rzeźb renesansowych w Polsce.

Kościół Wniebowzięcia M.B. i św. Jana Kantego – wzniesiony ok. 1550 z fundacji Stanisława Tarnowskiego kasztelana zawichojskiego, późniejszego wojewody sandomierskiego. Gotycko renesansowy. „Stoi on na wyniosłym wzgórzu, od strony wąwozu umocnionym kilkunastołokciowej wysokości murem. Kościół jest orientowany, a co do cech stylowych – określić go można jako gotycko – renesansowy. Ma czteroprzęsłową nawę i dwuprzęsłowe, [...]

Pięknie położony nad Nidą, otoczony naturalnym parkiem, chroberski pałac jest budowlą późnoklasycystyczną, wzniesiony przez rodzinę Myszkowskich jest dzisiaj doskonale rozpoznawalnym obiektem rezydencjonalnym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pięknie położony nad Nidą, otoczony naturalnym parkiem, chroberski pałac jest budowlą późnoklasycystyczną, wzniesiony przez rodzinę Myszkowskich jest dzisiaj doskonale rozpoznawalnym obiektem rezydencjonalnym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przed jego powstaniem znajdował się tu dwór obronny czy też zamek należacy do Tarnowskiego, a jeszcze wvześniej – gród należący do Bolesława, syna Mieszkowego, zwanego Wielkim lub Chrobrym. Dzieje tego miejsca wciąż jeszcze czekają swego badacza, który by zebrał i opisał bogatą przeszłość Ponidzia. Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. [...]

Stopnica – Ponidzie, Szlak kapliczek i świątków.

Stopnica – Ponidzie, Szlak kapliczek i świątków.

Przekraczamy ruchliwą drogę nr 73 i zmierzamy do Wolicy. Tu nad źródłami Stopniczanki góruje kolejna figura Matki Boskiej, która zgodnie z legendą krążącą po okolicznych przysiółkach miała obrócić się podczas pamiętnego pożaru miasta. Figura została ufundowana w drugiej połowie XIX w. jako wotum za szczęśliwy powrót z służby wojskowej. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku [...]

Stopnica: klasztor sercanów, kielecczyzna.

Stopnica: klasztor sercanów, kielecczyzna.

Początki klasztoru stopnickiego sięgają I połowy XVII wieku, kiedy to urząd wojewody sandomierskiego, a zarazem starosty stopnickiego sprawował Krzysztof Ossoliński herbu Topór. Wywodził się on z rodu o głębokich tradycjach katolickich (co podkreślił m.in. na zbudowanym przez siebie zamku Krzyżtopór). Dla odparcia wpływów reformacyjnych, dość silnych w owych czasach, ufundował on klasztor w Stopnicy, który [...]

Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy, jedn z najprężniej działających ośrodków metalurgicznych w Europie.

Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy, jedn z najprężniej działających ośrodków metalurgicznych w Europie.

Wieś Bobrza znajduje się w gminie Miedziana Góra, niewiele ponad 10 km na północny-zachód od granic Kielc przy drodze krajowej nr 74 Kielce – Piotrków Trybunalski. Nazwę zawdzięcza rzece, nad którą jest położona, a ta z kolei swoją nazwę wzięła od żyjących w niej bobrów. Pierwsze pisemne wzmianki o Bobrzy pochodzą z 3 lutego 1390 [...]

Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Na pół­noc od pa­sma ły­so­gór­skie­go Gór Świę­to­krzy­skich, bez ma­ła 6 km w pro­stej li­nii od ich naj­wyż­sze­go szczy­tu – Ły­si­cy, bi­skup kra­kow­ski Jan Bo­dzan­ta herbu Poraj za­ło­żył mia­sto i wzniósł nie­wiel­ki, za­pew­ne drew­nia­ny jesz­cze dwór my­śliw­ski. Wy­da­rze­nie to mia­ło miej­sce o­ko­ło 1355 roku i zwią­za­ne by­ło z prze­nie­sie­niem sie­dzi­by bi­sku­pów die­ce­zjal­nych z po­bli­skie­go Tarcz­ka do [...]

Wiatrak kamienny w Szwarszowicach leżący w bliskim sąsiedztwie szosy stanowi atrakcję turystyczną oraz piękny element ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej.

Wiatrak kamienny w Szwarszowicach leżący w bliskim sąsiedztwie szosy stanowi atrakcję turystyczną oraz piękny element ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej.

Wiatrak położony jest na wzgórzu w południowo-wschodniej części wsi, która przed wiekami nazywała się Szwarzyszowicami i Swarszowicami (od Swarzysza, człowieka swarliwego). Wybudowany w latach 1880-1885 przez gospodarza Józefa Kaczmarskiego w miejscu drewnianego „koźlaka”. Zbudowany na planie koła o średnicy 7,5m Wiatrak pracował nieprzerwanie w latach 1900-1955.Obecnie „holender” ze Szwarszowic stanowi punkt etnograficzny należący do Muzeum [...]

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny.

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny.

Zagroda założona została w 1809 r. przez Jana Czernikiewicza – zamożnego gospodarza i należała do najokazalszych w mieście, był właścicielem 34 mórg gruntu. Potem zagrodę rozbudowywali: jego syn Wincenty, wnuk Jan oraz prawnuk Władysław. Ściany wszystkich budynków wzniesiono z drewna jodłowego, dachy mają pokrycie gontowe. Jej najstarsze elementy (części domu mieszkalnego oraz budynki gospodarcze, wozownia [...]

Muzeum Wsi Kieleckiej – Dworek Laszczyków, jeden z najcenniejszych zabytków Kielc. Jest to ostatni drewniany budynek tego typu w mieście, a jego historia sięga ponad 200 lat.

Muzeum Wsi Kieleckiej – Dworek Laszczyków, jeden z najcenniejszych zabytków Kielc. Jest to ostatni drewniany budynek tego typu w mieście, a jego historia sięga ponad 200 lat.

Zlokalizowany na południowym stoku Wzgórza Zamkowego przy ulicy Jana Pawła II 6, za drewnianym, krytym gontem ogrodzeniem, cofnięty w głąb posesji. Należy do najcenniejszych zabytków Kielc nie tylko z racji ponad dwustuletniej historii, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że jest ostatnim drewnianym obiektem tego typu na terenie miasta. Pierwszym dzierżawcą dworku, dzięki decyzji [...]

agro.travel.pl w sieci