Home » Artykuły » Szlaki (Page 2)

Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce (z 1140 r.). Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Jędrzejów słynie także ze swoich organów, które były pierwowzorem słynnych organów w Gdańsku-Oliwie. Pracował tu Wit Stwosz.

Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce (z 1140 r.). Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Jędrzejów słynie także ze swoich organów, które były pierwowzorem słynnych organów w Gdańsku-Oliwie. Pracował tu Wit Stwosz.

Na początku XII w. w pobliżu źródeł Białej Nidy, nad Brzeźnicą na terenie województwa świętokrzyskiego (dziś okolice Jędrzejowa) został wzniesiony przez Jaksów-Gryfitów, ówczesny proboszcz gnieźnieński rodowy kościół św. Wojciecha wraz z rezydencją. Przypuszczalnie, rezydencja i kościół mogły być siedzibą kanonika krakowskiego Janika Jaksy-Gryfity, który, wraz ze swym bratem Klemensem z Klimontowa, palatynem krakowskim, ufundował pierwszy […]

Jeleniowski Park Krajobrazowy. Góry Świtokrzyskie, należą do najstarszych polskich gór, spotkamy tu pierwotny las jodłowo-bukowy.

Jeleniowski Park Krajobrazowy. Góry Świtokrzyskie, należą do najstarszych polskich gór, spotkamy tu pierwotny las jodłowo-bukowy.

Obejmuje Pasmo Jeleniowskie wraz z jego najwyższym wzniesieniem – Szczytniakiem (554 m n.p.m.). Jest to jeden z ośmiu parków krajobrazowych województwa świętokrzyskiego. Położony jest na terenie gmin: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Sadowie oraz Waśniów. Jeleniowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej, we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Obejmuje Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami: Górą […]

Stopnica – Ponidzie, Szlak kapliczek i świątków.

Stopnica – Ponidzie, Szlak kapliczek i świątków.

Przekraczamy ruchliwą drogę nr 73 i zmierzamy do Wolicy. Tu nad źródłami Stopniczanki góruje kolejna figura Matki Boskiej, która zgodnie z legendą krążącą po okolicznych przysiółkach miała obrócić się podczas pamiętnego pożaru miasta. Figura została ufundowana w drugiej połowie XIX w. jako wotum za szczęśliwy powrót z służby wojskowej. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku […]

Rezerwat przyrody Krzyżanowice – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w województwie świętokrzyskim.

Rezerwat przyrody Krzyżanowice – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w województwie świętokrzyskim.

Rezerwat roślinności stepowej utworzony w 1954 r. na powierzchni 18 ha. Wzgórze zbudowane z margli kredowych porasta step ostnicowy i łąkowy.Rezerwat obejmuje zachodni skrawek ciągnącego się w kierunku południowo – wschodnim od wsi Krzyżanowice wzgórza gipsowego. Na obszarze tym występują liczne i bardzo typowe lejki zapadliskowe (werteby i uwały) stanowiące dużą osobliwość geomorfologiczną. Roślinność rezerwatu […]

Góra Rzepka – rezerwat koło chęcin, świętokrzyskie.

Góra Rzepka – rezerwat koło chęcin, świętokrzyskie.

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 9,09ha utworzony w 1991r. Obejmuje nieczynny kamieniołom utworów żywetu – głównie dolomitów, a częściowo – wapieni. Uwidoczniony jest w nim fragment trzonu paleozoicznego, który na południe kontaktuje się z osłoną mezozoiczną reprezentowaną przez pstrego piaskowca i górną jurę. Kamieniołom znajduje się w odległości około 1 km na zachód od góry […]

Rezerwat skalno-stepowy Skorocice wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat skalno-stepowy Skorocice wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat ścisły, pow. 7,70 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skorocice, gmina Wiślica. Rezerwat zajmuje wąwóz skalny zbudowany ze skał gipsowych. Obejmuje unikatową w skali kraju dolinę krasową wciętą na głębokość kilkunastu metrów w skały gipsowe. Powstała ona w wyniku zawalenia się fragmentów jaskiń krasowych i działalności erozyjnej potoku, który wypływa ze źródeł krasowych w […]

Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy, jedn z najprężniej działających ośrodków metalurgicznych w Europie.

Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy, jedn z najprężniej działających ośrodków metalurgicznych w Europie.

Wieś Bobrza znajduje się w gminie Miedziana Góra, niewiele ponad 10 km na północny-zachód od granic Kielc przy drodze krajowej nr 74 Kielce – Piotrków Trybunalski. Nazwę zawdzięcza rzece, nad którą jest położona, a ta z kolei swoją nazwę wzięła od żyjących w niej bobrów. Pierwsze pisemne wzmianki o Bobrzy pochodzą z 3 lutego 1390 […]

Kaplica Św. Anny w Pińczowie, działał tu słynny warsztat rzeźbiarski Santi Gucciego.

Kaplica Św. Anny w Pińczowie, działał tu słynny warsztat rzeźbiarski Santi Gucciego.

Pińczów, wyjątkowo pięknie położony nad Nidą, jedną z dwóch głównych rzek województwa świętokrzyskiego, jest sercem krainy zwanej Ponidziem. Kaplica św. Anny – stoi na wzgórzu, któremu dała nazwę. Wystawiono ją w specjalnie wybranym położeniu, aby jej sylwetka była dobrze widoczna z daleka i z każdej strony na dominującym nad miastem wzgórzu. Jednocześnie miała ona tworzyć […]

Pałac Wielopolskich w Pińczowie przecudna barokowo-klasycystyczną rezydencja. Wg Jana Długosza, zamek wzniesiony w XV w. był najwspanialszym prywatnym zamkiem w Królestwie Polskim.

Pałac Wielopolskich w Pińczowie przecudna barokowo-klasycystyczną rezydencja. Wg Jana Długosza, zamek wzniesiony w XV w. był najwspanialszym prywatnym zamkiem w Królestwie Polskim.

Został on założony w ostatniej ćwierci XVIII w. przez Franciszka Wielopolskiego, marszałka nadwornego koronnego, u podnóża Góry Zamkowej przy północno-wschodnim narożu renesansowego ogrodu Myszkowskich. Zespół składa się z pałacu, parku i prostokątnego podwórza (z trzech otaczających go dawniej budynków gospodarczych dwa zostały zniszczone przez współczesną zabudowę). Klasycystyczny pałac Wielopolskich to piętrowy budynek ze skrzydłem przy […]

Zamek w Janowcu, imponujące ruiny jednego z największych zamków w Polsce, malowniczo położone na nadwiślańskiej skarpie.

Zamek w Janowcu, imponujące ruiny jednego z największych zamków w Polsce, malowniczo położone na nadwiślańskiej skarpie.

Malownicze ruiny wznoszą się na wysokiej, stromej skarpie nad Wisłą, naprzeciwko Kazimierza Dolnego, z którego można przepłynąć do Janowca promem. Zamek należał do największych w Polsce, ma wymiary 121 X 71 metrów. Zachowała się część budynku bramnego pomalowanego w charakterystyczne biało-czerwone pasy, nakryta kopułą wieża, wysokie mury okalające dziedziniec. W odbudowanym fragmencie mieści się muzeum […]