Home » Entries posted by agro (Page 2)
Artykuły autora

Kontakt mailowy z autorem: honeymail.pl@gmail.com

Beskid Śląski.

Beskid Śląski.

Beskid Śląski (czes. Slezské Beskydy, 513.45) – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest mezoregionem wchodzącym w skład prowincji Karpat Zachodnich. Najwyższymi szczytami Beskidu Śląskiego są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.), natomiast dla części czeskiej Czantoria Wielka (995 m n.p.m.). Beskid Śląski graniczy z Beskidem Śląsko-Morawskim na zachodzie, Beskidem Żywieckim […]

Kolegiata św. Józefa w Klimontowie woj. Swiętokrzyskie jest jedną z najoryginalniejszych barokowych budowli w Polsce.

Kolegiata św. Józefa w Klimontowie woj. Swiętokrzyskie jest jedną z najoryginalniejszych barokowych budowli w Polsce.

Kolegiata klimontowska uważana jest za jedną z oryginalnych budowli sakralnych XVII wieku w Polsce. Jest to bardzo rzadko spotykana w Polsce budowla na planie elipsy z dwoma wieżami frontowymi. Budowana była prawie 130 lat, zaś nad jej projektem pracowało trzech architektów, którzy pozostawili po sobie trzy róźne części kolegiaty. Fundatorem kolegiaty był Jerzy Ossoliński, Kanclerz […]

Ratusz sandomierski, jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce.

Ratusz sandomierski, jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce.

Najstarsza i najokazalsza budowla znajdująca się w centrum Starego Miasta. Pierwsza murowana budowla powstała w 1349 r., kiedy to odbudowywano Sandomierz po najeździe Litwinów. Ówczesny ratusz wybudowano na planie kwadratu, zakończony ośmioboczną wieżą. W XVI wieku rozbudowano go, nadając mu prostokątny kształt i zwieńczając renesansową attyką. Zbudowany w XIV w. pierwotnie w kształcie wieży.  Na […]

Tarczek – kościół św. Idziego z 1 poł. XIII w. jest jednym z najstarszych kościołów w Polsce.

Tarczek – kościół św. Idziego z 1 poł. XIII w. jest jednym z najstarszych kościołów w Polsce.

Ta niewielka dziś wieś była ongiś ważnym ośrodkiem: na początku XIII wieku rezyduje tu rządca i rycerze biskupi. Kwitnie życie gospodarcze – wieś powstała w miejscu wymiany towarowej („tarżowania”) między ludnością puszczańską a rolniczą. Zachował się tu – w praktycznie niezmienionej bryle – ciosowy kościół romański z drugiej ćwierci XIII wieku. Murowany z ciosów piaskowca, […]

Pierwsze opactwo cysterskie w Polsce założono w XII wieku w Jędrzejowie, a właściwie w majątku Brzeźnica. Najbardziej znanym mnichem z tego klasztoru był bez wątpienia bł. Wincenty Kadłubek.

Pierwsze opactwo cysterskie w Polsce założono w XII wieku w Jędrzejowie, a właściwie w majątku Brzeźnica. Najbardziej znanym mnichem z tego klasztoru był bez wątpienia bł. Wincenty Kadłubek.

Wincenty Kadłubek. Tutaj zmarł w 1223 roku zaś dokładnej daty urodzenia mistrza Wincentego nie znamy . W dokumencie z 1189 roku określany był tytułem mistrza, czyli nauczyciela musiał mieć przynajmniej 30 lat. Przypuszcza się więc, że Wincenty urodził się między 1150 a 1160 rokiem. W roku 1208 został wybrany biskupem krakowskim. Znany był z reformatorskich […]

Pierwsze opactwo cysterskie w Polsce założono w XII wieku w Jędrzejowie, kryje cenny skarb, a mianowicie organy o niepowtarzalnym brzmieniu, które były pierwowzorem słynnych organów w Gdańsku-Oliwie.

Pierwsze opactwo cysterskie w Polsce założono w XII wieku w Jędrzejowie, kryje cenny skarb, a mianowicie organy o niepowtarzalnym brzmieniu, które były pierwowzorem słynnych organów w Gdańsku-Oliwie.

Organy jędrzejowskie są znakomitym instrumentem i jednocześnie dziełem sztuki, łączą w sobie elementy stylu późnobarokowego i rokoka. Znawcy określają je jako arcydzieło polskiej sztuki organmistrzowskiej. Instrument, który dziś znajduje się w kościele klasztornym, pochodzi z lat 1745-1760. Zbudowany został przez organmistrza Józefa Sitarskiego przy współpracy z Ignacym Foglerem z Warszawy. Bogatą dekorację snycerską wykonał warsztat […]

Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce (z 1140 r.). Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Jędrzejów słynie także ze swoich organów, które były pierwowzorem słynnych organów w Gdańsku-Oliwie. Pracował tu Wit Stwosz.

Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce (z 1140 r.). Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Jędrzejów słynie także ze swoich organów, które były pierwowzorem słynnych organów w Gdańsku-Oliwie. Pracował tu Wit Stwosz.

Na początku XII w. w pobliżu źródeł Białej Nidy, nad Brzeźnicą na terenie województwa świętokrzyskiego (dziś okolice Jędrzejowa) został wzniesiony przez Jaksów-Gryfitów, ówczesny proboszcz gnieźnieński rodowy kościół św. Wojciecha wraz z rezydencją. Przypuszczalnie, rezydencja i kościół mogły być siedzibą kanonika krakowskiego Janika Jaksy-Gryfity, który, wraz ze swym bratem Klemensem z Klimontowa, palatynem krakowskim, ufundował pierwszy […]

Akademia Rakowska słynna była na całym Starym Kontynencie, a Raków zwany sarmackimi Atenami”, stał się wielkim ośrodkiem intelektualnym Rzeczypospolitej. Odbywały się tu uroczyste synody i kolokwia, na które przyjeżdżała szlachta z różnych stron Rzeczypospolitej, a także wielu gości z Niemiec, Holandii, Francji, Anglii i Szkocji.

Akademia Rakowska słynna była na całym Starym Kontynencie, a Raków zwany sarmackimi Atenami”, stał się wielkim ośrodkiem intelektualnym Rzeczypospolitej. Odbywały się tu uroczyste synody i kolokwia, na które przyjeżdżała szlachta z różnych stron Rzeczypospolitej, a także wielu gości z Niemiec, Holandii, Francji, Anglii i Szkocji.

Raków, niewielkie miasteczko niedaleko Opatowa na ziemi sandomierskiej, założył kasztelan żarnowski, późniejszy wojewoda podolski Jan Sienieński w 1569 roku. Stało się ono znane dzięki zamieszkującym je wyznawcom arianizmu. Nazwa Raków pochodzi od herbu żony założyciela miasta, Jadwigi z Gnojeńskich, w którym widniał czerwony rak na białym polu. Akademia powstała w roku 1602 z inicjatywy Zboru […]

Chroberz, województwo świętokrzyskie: kościół Wniebowzięcia NMP i św. Jana Kantego. W kościele znajdują się nagrobki zachwycające kunsztem, przez znawców są zaliczane do najcenniejszych rzeźb renesansowych w Polsce.

Chroberz, województwo świętokrzyskie: kościół Wniebowzięcia NMP i św. Jana Kantego. W kościele znajdują się nagrobki zachwycające kunsztem, przez znawców są zaliczane do najcenniejszych rzeźb renesansowych w Polsce.

Kościół Wniebowzięcia M.B. i św. Jana Kantego – wzniesiony ok. 1550 z fundacji Stanisława Tarnowskiego kasztelana zawichojskiego, późniejszego wojewody sandomierskiego. Gotycko renesansowy. „Stoi on na wyniosłym wzgórzu, od strony wąwozu umocnionym kilkunastołokciowej wysokości murem. Kościół jest orientowany, a co do cech stylowych – określić go można jako gotycko – renesansowy. Ma czteroprzęsłową nawę i dwuprzęsłowe, […]

Pięknie położony nad Nidą, otoczony naturalnym parkiem, chroberski pałac jest budowlą późnoklasycystyczną, wzniesiony przez rodzinę Myszkowskich jest dzisiaj doskonale rozpoznawalnym obiektem rezydencjonalnym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pięknie położony nad Nidą, otoczony naturalnym parkiem, chroberski pałac jest budowlą późnoklasycystyczną, wzniesiony przez rodzinę Myszkowskich jest dzisiaj doskonale rozpoznawalnym obiektem rezydencjonalnym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przed jego powstaniem znajdował się tu dwór obronny czy też zamek należacy do Tarnowskiego, a jeszcze wvześniej – gród należący do Bolesława, syna Mieszkowego, zwanego Wielkim lub Chrobrym. Dzieje tego miejsca wciąż jeszcze czekają swego badacza, który by zebrał i opisał bogatą przeszłość Ponidzia. Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. […]