Cerkiew św. Łukasza Apostoła w Kunkowej.

Cerkiew w Kunkowej II.jpgCerkiew góruje nad wsią, na wzniesieniu. Do samej Kunkowej, położonej w dolinie potoku Przysłup,można dotrzeć śródgórską szosą z Uścia do Bielanki. W dokumentach wieś Kunkowa pojawia się po raz pierwszy w 1599 roku w związku z zakupem tzw. kresu klimkowskiego przez Jana Potockiego. Prawdopodobnie była wtedy wsią świeżo założoną bo jeszcze w 1629 roku odnotowano na jej terenie tylko jedno gospodarstwo i dwóch bezrolnych zagrodników. Wraz z całym kresem klimkowskim aż do 1710 roku wieś należała do rodziny Potockich. Wieś utrzymywała się poza rolnictwem z wyrobu prostych drewnianych zabawek, z których była już znana przed I wojną światową. W 1947 roku nastąpiły masowe wysiedlenia mieszkańców wsi, ich miejsce zajęli polscy osadnicy. Po 1955 roku nastąpił zbiorowy powrót Łemków, jako jeden z nielicznych na tych terenach. Wraz z Łemkami powróciła tradycja na wyrób przedmiotów z drewna.
Cerkiew filialna greckokatolicka św. Łukasza Apostoła w Kunkowej zbudowana została prawdopodobnie w 1868 r. Stanowi ona kolejny przykład trójdzielnej cerkwi łemkowskiej. Ściany konstrukcji zrębowej pokryto gontem. Wieża w konstrukcji słupowo-ramowej ma pochyłe ściany i nadwieszoną izbicę. Nawa nakryta jest dachem namiotowym, a prezbiterium dachem wielopołaciowym. Dachy zwieńczone baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Latarnie zwieńczone są żelaznymi, ozdobnymi, kutymi krzyżami. Wnętrza nawy i prezbiterium nakryte stropami płaskimi. We wnętrzu stropy i ściany pokrywa polichromia z 1904 r., którą wykonał Jan Jakubowski-Sasów. Ikonostas pochodzi z początku XX w. (z ikonami tego samego malarza). Na ścianach cerkwi znajdują się elementy barokowego ikonostasu z 1796 r. oraz ikony z XVII w. (m.in. św. Mikołaja, po 1660 r.) oraz barokowy ołtarz boczny. Na poddaszu cerkwi mieszka kolonia rzadkiego nietoperza – podkowca małego, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Na stoku powyżej cerkwi znajduje się wiejski cmentarz, na którym zachowało się kilka kamiennych nagrobków z poczatku XX wieku.

Obrazek: Cerkiew w Kunkowej II” autorstwa Wiktor BaronPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 pl na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora