Cerkiew św. Paraskewy w Daliowej.

Cerkiew św. Paraskewy w DaliowejCerkiew reprezentuje ukraiński styl narodowy, została wzniesiona na planie krzyża, z pojedynczą kopułą nad nawą i dachami dwuspadowymi ponad ramionami krzyża. Jest orientowana, całą bryłę otacza daszek okapowy. Na Łemkowszczyźnie budowano tak w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Nawa przykryta jest dużą kopułą, natomiast boczne ramiona przykryte są krytymi blachą dachami dwuspadowymi. We wschodnim „ramieniu krzyża” znajduje się prezbiterium, natomiast we wschodnim babiniec. Ściany, na całej swojej długości, kryte są daszkiem tworzącym okap. Lokowana była na podstawie przywileju króla Kazimierza Wielkiego z 1363 roku. W XV wieku stanowiła własność rzymskokatolickiego biskupstwa przemyskiego. Wnętrze jest dość puste: stary ikonostas zniszczył pożar, nowego nie zdążono postawić, z braku pieniędzy, przed wybuchem wojny.
Po wojnie, już w 1945 roku łemkowskich mieszkańców wsi wysiedlono na wschód. Tych. którym udało się uniknąć pierwszej deportacji, przesiedlono w trakcie akcji „Wisła” na Ziemie Odzyskane. Niewielu wróciło. Wieś zasiedlili Polacy.
Po wysiedleniu Łemków cerkiew przestała pełnić funkcje religijne, zajęło ją na magazyn miejscowe PGR. Konsekrowana została ponownie w 1995 roku, ale nabożeństwa odprawiają się tu jedynie okazjonalnie. Cenne ikony ze starej cerkwi w Daliowej znajdują się w Muzeum Narodowym we Lwowie. Przeniesiono je tam na polecenie biskupa greckokatolickiej diecezji przemyskiej Jozafata Kocyłowskiego. To uratowało je przed pożarem. Legenda mówi o cudownych właściwościach dzwonu cerkiewnego, który biciem miał rozpędzać burze i odstraszać demony.

Cerkiew stoi w pobliżu głównej drogi z Jaślisk do Tylawy, około 500 metrów od skrzyżowania z drogą do Rymanowa.
Istnieje możliwość zwiedzenia jej wnętrza, klucze dostępne w jednym z domostw w pobliżu cerkwi.
Nabożeństwa sprawowane są okazjonalnie.

Obrazek: Daliowa, Cerkiew św. Paraskewy” autorstwa RauensteinPraca własna (own photograph). Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora