Z cyklu cudze chwalicie swego nie znacie – Wiślica.

Dzwonnica w Wiślicy, tak jak i Dom Długosza, została ufundowana przez Jana Długosza w roku 1460. Pierwsze 2 kondygnacje wykonane są z ciosów kamiennych, wyższa partia z cegły. Na częściowo zrekonstruowanym fryzie widnieją herby Korony i Litwy, a także szlacheckie: Dębno, Wieniawa, Grzymała, Ogończyk, Pilawa, Nałęcz, Rawicz oraz Poraj. Wislica bazylika
Dom w Wiślicy Długosz przeznaczył dla wikariuszy i kanoników, niemniej niektórzy są zdania, że właśnie tu udzielał lekcji synom króla Kazimierza Jagiellończyka. Takie świeckie budowle w gotyckim stylu, to dzisiaj w Polsce wielka rzadkość  znajdują się w niej oryginalne XV-wieczne polichromie jak i również XV-wieczny modrzewiowy strop belkowany z pięknie zachowaną wypalaną polichromią. Dodatkowo znajduje się tutaj wikariat i Muzeum Regionalne  jak również sklepik z pamiątkami.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek – niedziela: 8.30 – 16.30

Misa Chrzcielna – niecka gliniano-gipsowa (Przylega do niej podium wykonane z gliny i gipsu) służąca do chrztów zbiorowych datowana prawdopodobnie na rok 880 najprawdopodobniej była związana z pierwszymi misjami Cyryla i Metodego. Związana jest z legendą panońską. Oznaczałoby to, iż okoliczne ziemie przyjęły chrzest na sto lat przed sławetnym rokiem 966. Jednak późniejsze badania dowiodły błędność tej hipotezy i okazało się, że kościół pochodzi najwcześniej z przełomu XI i XII wieku.  Prawdopodobna Misa Chrzcielna jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych obiektów archeologicznych w Polsce.
Grodzisko wczesnośredniowieczne z przełomu X i XI w.Odsłonięte zostały pozostałości pierwotnej osady z IX wieku, gródka z czasów Bolesława Chrobrego i sporego założenia z XII/XIII wieku (odkryto tu m. in. cysternę na wodę i studnię oraz zarys ulic i zabudowań).

Płyta wiślicka lub płyta orantów – posadzka o wymiarach 4,1 × 2,5 metra z lat około 1175-1177 z rytymi przedstawieniami figuralnymi, odkryta w 1959 w krypcie zburzonego kościoła z XII wieku, na którego miejscu stoi obecnie gotycka kolegiata w Wiślicy. Płyta orantów wykonana jest z jastrychu (gipsowej masy, twardniejącej po wylaniu) ciekawą techniką – w zastygającym gipsie żłobiono rowki, które później wypełniano masą gipsowo-węglową. Dzięki temu ten bezcenny zabytek sztuki romańskiej zachował się do naszych czasów. W lewym pasie bordiury znajdują się wyobrażenia lwa, centaura, smoka i bazyliszka, w górnym, u stóp ołtarza – dwa lwy przy drzewie życia ( najprawdopodobniej symbolizują grzechy wymieniane w mszalnym tekście liturgicznym tzw. Spowiedzi Powszechnej). Zachowało się wiele detali architektonicznych, z motywami roślinnymi i zwierzęcymi.  Na posadzce  krypty – tzw. „płycie  orantów”, na obramionej ornamentem roślinnym płycie widnieją postacie modlących się ludzi – wśród nich najprawdopodobniej fundator kościoła. W górnym polu, które znajdowało się bliżej ołtarza, ukazana jest osoba duchowna która stoi między mężczyzną z brodą i chłopcem. W dolnym można zobaczyć mężczyznę z brodą pomiędzy kobietą w czepcu i młodzieńcem. Wszystkie postacie mają głowy podniesione do góry oraz uniesione ręce w geście modlitewnym – są interpretowane jako oranci (adoranci). Nad postaciami z górnego pola zachował się fragment łacińskiego napisu: Hi conculcari querunt ut in astra levari possint et pariter ve… (Ci chcą być podeptani, aby mogli być wzniesieni do gwiazd i zarówno…). Niestety archeolodzy mają problem z identyfikacją osób widniejących na płycie, mogą tylko przypuszczać kto mógł być fundatorem, i tu są zdania podzielone. Za fundatora uznaje się Kazimierza Sprawiedliwego, którego identyfikuje się z brodatym mężczyzną z dolnego pola(obok widnieje postać żony Heleny i syna Bolesława). Istnieje także hipoteza, że brodatym mężczyzną z dolnego pola (i fundatorem zarazem) jest Bolesław Kędzierzawy z żoną i synem Leszkiem.

Kościół św. Mikołaja– pozostałości romańskiego kościoła datowanego na X wiek wraz z dobudowaną w wieku XI kaplicą grobową.

Obrazek: Wislica bazylika 20060325” autorstwa Jakub HałunPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora