Dolina Wilkowska uważana jest powszechnie za najpiękniejszą wśród dolin w Górach Świętokrzyskich.

Jak wiadomo, najlepszym miejscem do podziwiania uroków gór są doliny. W Górach Świętokrzyskich znajdują się tylko dwie; Dolina Dębniacka i Dolina Wilkowska. Druga z nich jest większa i bardziej znana ze względu na Stefana Żeromskiego, który spędził tu swoje dzieciństwo. Z każdego jej miejsca widać Łysicę od najpiękniejszej jej strony. Występuje tu specyficzny mikroklimat ( około 2-3 stopni C mniej niż na pozostałym obszarze). Występuje tu także niezwykle czyste powietrze. Jego lecznicze właściwości poznała chora na płuca matka Żeromskiego. Wschodnia część Doliny Wilkowskiej znajduje się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Część zachodnia wchodzi w skład Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Edmund Massalski opisał ją tak: Rozciąga się wzdłuż ich głównego grzbietu, podokąd biegnie równoległy do niego, a odgradzający dolinę od północy łańcuch Klonowski. Ostatnie tego łańcucha dwuczube wzniesienie, Stawiana i Miejska Góra, kończące grzbiet Klonowski, leży zarazem u wschodniego kresu Wilkowskiej Doliny. Wypada on prawie tuż naprzeciw Łysicy, z której spływa w dolinę królewski płaszcz puszczy jodłowej i bez żadnej przerwy przerzuca a swe tereny na Stawianą i Miejską Górę, tworząc półowal ciemnej zieleni. Dolina jest wąska, liczy zaledwie 4 km. wszerz. Jej podłużne brzegi wznoszą się dość stromo w górę do 200 m. ponad płaskie dno.(…) Ożywieniem doliny są rzeczki i strumienie.(..) Największym jednak urokiem Wilkowskiej Doliny jest widok na Łysicę, wznoszącą się u jej końca.
Oprócz tej najwyższej świętokrzyskiej góry, związany jest krajobrazowo z Doliną Wilkowską, największy w Górach Świętokrzyskich przełom, stanowiący w ich głównym grzbiecie, tuż koło Ciekot, bramę przez którą Lubrzanka wyprowadza wody z wilkowskich obszarów. Przeszło 2 km ciągnie się ten na 300 m. głęboki rozdół zwany Mąchocką doliną, upiększony nurtem rzeki wartko płynącej wśród rumowiska skalnego, zacienionej wierzbą i olszyną. Podmywa Lubrzanka lewy brzeg doliny, będący zboczem Radostowej.(…)

Bibliografia:
Hubicka Marta, Massalski Edmund: Kraina Stefana Żeromskiego. Kielce: Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1928.

Obrazek: Jakub Hałun (Praca własna) [GFDL lub CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0],

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora