Hańczowa, cerkiew prawosławna Opieki Bogarodzicy.

Cerkiew po remoncie (2013)Cerkiew w Hańczowej usytuowana jest w dolnej część wsi, jadąc od strony Uścia, po lewej stronie. Sama wieś położona nad rzeką Ropą, znajduje się przy ruchliwej drodze do Wysowej Zdroju, między nią, a Uściem Gorlickim.
Trudno określić kiedy obecna cerkiew w Hańczowej została wybudowana. Szematyzmy greckokatolickie z 1898 roku i 1936 roku za datę budowy uznają rok 1871. Jednak większość źródeł podaje informacje, że w tym roku został przeprowadzony gruntowny remont świątyni a sama cerkiew powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Cerkiew została wybudowana jako świątynia greckokatolicka. Od 1947 roku do 1956 roku użytkowana była przez rzymskich katolików, jednak w tym okresie, mimo użytkowania, ulegała powolnej dewastacji aż w 1956 roku wydano decyzję o jej rozbiórce. Ikonostas wywieziono do Łańcuta, do składnicy ikon. Tam niestety przechowywany był w warunkach, które przyspieszyły potrzebę renowacji ikonostasu. Na szczęście w tym samym roku rozpoczęły się pierwsze powroty Łemków do Hańczowej, którzy opuścili ją w 1947 roku w ramach „Akcji Wisła”. Cerkiew uratowano, wymuszono cofnięcie decyzji o rozbiórce i w latach 1957 – 1960 odbudowano. W 1958 roku erygowano parafię prawosławną. W czasie remontu prowadzonego z początkiem lat 60-tych odkryto pod podłogą obecnej świątyni, kamienny fundament poprzedniej cerkwi pochodzącej z XVI bądź XVII wieku. Piękny ikonostas malowany pod koniec XIX wieku przez braci Antoniego, Michała i Zygmunta Bogdańskich, odrestaurowano w Warszawie w latach 1976 – 1982 na wyraźną interwencję ś.p. Metropolity Bazylego w Ministerstwie Kultury i Sztuki a następnie zwrócono go cerkwi w Hańczowej. W latach 1991 – 1993 odnowiono, na ścianach północnej i zachodniej, polichromię z XIX wieku. W latach 1993 – 1998 wymieniono więźbę dachową i pokryto świątynię nową blachą miedzianą. Cerkiew otoczona jest zrekonstruowanym drewnianym ogrodzeniem, w którym znajdują się bramki z 1811 i 1871r. Cerkiew w Hańczowej jest cerkwią typu zachodniołemkowskiego, orientowana, zrębowa, trójdzielna, z wydłużonym, zakończonym trójbocznie sanktuarium z zakrystią. Ściany są pokryte gontem. Izbicę wieży, szalowaną pionowymi deskami, zdobią charakterystyczne, ujęte w profilowany gzyms, malowane na deskach pozorne tarcze zegarowe ze wskazówkami. Pozorne dlatego, że wieś była zbyt biedna by zakupić prawdziwe zegary. Znaczenia musiały dodawać więc malowane. Przed wieżą o konstrukcji słupowej, zbudowaną nad babińcem znajduje się sporej wielkości kruchta. Dachy cerkwi są kryte blachą miedzianą. Dach nad nawą jest dachem namiotowym, nad zachodnią częścią prezbiterium dach jest dwuspadowy, przechodzący w namiotowy, oba w dolnej części łamane małymi uskokami. Zwieńczenia wieży, prezbiterium i nawy są podobne, przypominają baniaste hełmy z pozornymi latarniami.

Na ścianie zewnętrznej jest zamocowana tablica pamiątkowa poświęcona Wypędzonym z Łemkowszczyzny. Tablicę zamieszczono w 1997 roku, w 50 rocznicę akcji „Wisła”. Przy tej samej ścianie postawiono w 1988 roku krzyż rocznicowy ku czci 1000- lecia Chrztu Rusi. Na ramionach krzyża jest napisana cyrylicą intencja fundacji. Krzyż stoi na cokole wykonanym z otoczaków. W ścianie cokołu umieszczono marmurową płytkę z reliefem przedstawiającym Św. Olgę i Św. Włodzimierza. Cerkiew otoczona jest ogrodzeniem z drewnianych bali a na jej teren wprowadza duża ozdobna brama. Trochę dalej znajduje druga bramka ale już skromniejszych wymiarów.

Jak Trafić
Szlak Czrewony (Główny Szlak Beskidzki odcinek Krynica Zdrój – Komańcza)
Czerwony (Szlak rowerowy Wysowa – Hańczowa)
Czrewony (Wielokulturowy Szlak Rowerowy odc. Grybów – Przeł. Wysowska)
Żółty (Szlak rowerowy Wysowa – Regietów – Hańczowa – Wysowa)

Obrazek: Hańczowa 02” autorstwa JadamtaPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora