Jeleniowski Park Krajobrazowy. Góry Świtokrzyskie, należą do najstarszych polskich gór, spotkamy tu pierwotny las jodłowo-bukowy.

Gory Swietokrzyskie, SzczytniakObejmuje Pasmo Jeleniowskie wraz z jego najwyższym wzniesieniem – Szczytniakiem (554 m n.p.m.). Jest to jeden z ośmiu parków krajobrazowych województwa świętokrzyskiego. Położony jest na terenie gmin: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Sadowie oraz Waśniów. Jeleniowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej, we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Obejmuje Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami: Górą Jeleniowską (535 m n.p.m.), Szczytniakiem (554 m n.p.m.) oraz Górą Witosławską, Wesołówką i Truskolaską. Na południu wkracza w obszar Doliny Kielecko-Łagowskiej, na północy obejmuje Dolinę Słupiańską, fragmenty Pasma Pokrzywiańskiego oraz przełomowych dolin rzek Dobruchny i Pokrzywianki. Zajmuje on powierzchnię 4 295 ha, a jego strefa ochronna 10 591 ha. Obszar Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego budują głównie skały osadowe paleozoiku. Występują one na powierzchni (Pasmo Jeleniowskie) bądź tworzą podłoże skalne (obszar Parku i otulina na północ od Pasma Jeleniowskiego) przykryte przez najmłodsze osady czwartorzędowe, a w niewielkim zakresie również trzeciorzędowe. Podstawową jednostką krajobrazową Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego jest Pasmo Jeleniowskie zbudowane w grani grzbietowej z odpornych na wietrzenie kambryjskich piaskowców kwarcytowych. Obszar Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się wyraźną asymetrią. Wyższa część południowa jest porośnięta lasami (Pasmo Jeleniowskie), natomiast część północna jest zdecydowanie niższa i prawie całkowicie bezleśna. Obszary Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną należą do zlewni czterech rzek: Kamiennej, Opatówki, Koprzywianki i Czarnej Staszowskiej.

Lasy porastają malownicze wzgórza Pasma Jaleniowskiego i zajmują 63% powierzchni parku. Większość z nich to lasy jodłowo – bukowe. W runie leśnym występuje 28 gatunków roślin chronionych i 10 gatunków rzadkich m. in. lilia złotogłów, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, tojad dzióbaty, kilka gatunków widłaków. Na zboczach wąwozów z wychodniami skał dewońskich występują murawy i zarośla kserotermiczne z specyficzną florą ciepłolubną (rojnik pospolity, aster gawędka, kocanki piaskowe, dzwonek syberyjski i inne. Na obszarze Parku spotkać można pojedyncze obiekty przyrodnicze chronione w formie pomników przyrody. Spośród 9 zarejestrowanych na tym obszarze 8 to pomniki przyrody żywej, które stanowią pojedyncze drzewa i grupy drzew (dęby, topole białe, lipy).

Osobliwością Parku są zarośnięte lasem rumoszowe blokowiska kwarcytowe o charakterze niewielkich gołoborzy, szczególnie dobrze zachowane na zboczach Góry Jeleniowskiej i Szczytniaka, gdzie utworzono rezerwaty Małe Gołoborze, Szczytniak i Góra Jeleniowska. Na terenie Parku znajduje się wiele obiektów stanowiących bogactwo dziedzictwa kulturowego. Do najważniejszych z nich należą dymarkowe stanowiska archeologiczne, związane z rozwojem górnictwa i hutnictwa pochodzące z okresu wpływów rzymskich (od I w. p.n.e. do IV w. n.e.) oraz XIII-wieczna rotunda romańska w Grzegorzewicach. Na terenie Parku i jego strefy ochronnej we wsiach Pokrzywianka, Jeleniów, Skoszyn Stary spotkać można jeszcze drewnianą zabudowę z elementami charakterystycznymi dla tradycyjnej zagrody świętokrzyskiej. Liczne są tu kaplice z XVII i XIX w (Rostylice, Nowa Słupia, Jeleniów) oraz figury przydrożne. Do ciekawych zabytków należą pozostałości małych dworów, wraz z otaczającymi je parkami, a wśród nich dworskie układy przestrzenne w Czajęcicach, wspomnianych wyżej Grzegorzowicach oraz Jeleniowie, a także Wronowie i Mirogonowicach. Duże kompleksy leśne Pasma Jeleniowskiego stanowiły schronienie dla walczących oddziałów partyzanckich.

Przez teren parku przebiega kilka szlaków turystycznych – czerwony szlak pieszy Gołoszyce – Kuźniaki, niebieski szlak Grzegorzewice – Włochy i czarny szlak Nowa Słupia – Szczytniak. Poza tym na terenie otuliny Parku wyznaczono ścieżkę dydaktyczną „Wałsnów – Grzegorzewice – Wronów – Kunin – Jeleniów – Wałsnów”, o długości ok.15 km.

Miasta w pobliżu: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Kielce
Współrzędne: 50°49’48″N 21°11’7″E

Obrazek: Gory Swietokrzyskie, Szczytniak 1” autorstwa Krzysztof Dudzik (User:ToSter) – Praca własna. Licencja CC BY 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora

Podobne atrykuły:

 1. Zaborski Park Krajobrazowy należy do najciekawszych pereł krajobrazu w Polsce.
 2. Bieszczady, Ścieżka przyrodnicza – W krainie myszołowa, Park Krajobrazowy Doliny Sanu.
 3. Nadmorski Park Krajobrazowy, podwodne łąki, klify oraz rewelacyjny mikroklimat.
 4. Wdzydzki Park Krajobrazowy, Kaszuby.
 5. Świętokrzyski szlak konny Majora Hubala liczy ponad 400 km i na jego pokonanie potrzeba ok. 13-14 dni. Można podziwiać malownicze krajobrazy najstarszych gór Europy.