Kapliczki Gór Świętokrzyskich cz.1

Święta Katarzyna, Kaplica św. Franciszka - fotopolska.eu (221010)Interesującym elementem krajobrazu Gór Świętokrzyskich są kapliczki i krzyże. W okolicach Łącznej jest ich ponad 50. Stoją przy polnych drogach,czasami ukryte głęboko w lasach. Do najbardziej znanych należą kapliczki św. Franciszka i św. Mikołaja położone przy szlaku turystycznym ze Św. Katarzyny na Św. Krzyż. Stanowią nieodłączny element naszej pobożności, barwne, kolorowe, urokliwe, wplecione w życie ludzi. Niektóre z nich, np. krzyże żeliwne w Jęgrznej, Podłaziu i Zaskalu oraz Chrystus Frasobliwy przy trasie E-7 pamiętają jeszcze koniec XIX i początek XX w., inne zostały wzniesione niedawno, jak choćby kapliczka z figurką Matki Boskiej Fatimskiej, w pobliżu Kościoła w Łącznej.
Na górującej nad Masłowem Klonówce (473 m n.p.m.) napotkamy olbrzymi kamień nazywany diabelskim. U puścił go tam diabeł (ponoć zabrał go z piekła) usłyszawszy bicie kościelnych dzwonów,podczas gdy leciał na Łysicę. Miał on być wręczony ukochanej czarownicy jako prezent ślubny. Z kolei na Górze Perzowej 9395 m n.p.m.) w Paśmie Oblęgorskim natkniemy się na kapliczkę św. Rozalii usytuowanej w skalnej grocie. Wierząc legendzie kiedyś stał tam klasztor,a jego pojawienie się przepowiedziała biała dama pasterzowi o imieniu Perz. Wręczyła mu klucze, których nie mógł wypuścić z ręki. Za chwilę góra zatrzęsła się, ze skał wypełzły potworne gady, rozległy się jęki, pasterz się wystraszył, wypuścił klucz i z wyłaniającej się budowli zostały tylko skały, w których jest właśnie kapliczka.
Na Górze Miedziance ( 356 m n.p.m.) jak mówi legenda można znaleźć szlachetne metale, takie jak ogromną bryłę złota, która wraz z gwarkami miała się zapaść pod ziemię, obecna była przy tym sama królowa Zofia, czwarta żona Władysława Jagiełły, która zawędrowała na Miedziankę z zamku w Chęcinach.
Na Bukowej Górze (482 m n.p.m.) na trasie zielonego szlaku pieszego Starachowice – Łączna (na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego), napotkamy przy szlaku drewnianą kapliczkę. Obecnie pod gontowym daszkiem podpartym czterema słupami znajduje się ozdobny drewniany słup. Według tradycji stoi w miejscu śmierci żołnierza polskiego, który walczył pod komendą Napoleona, wracał spod Moskwy i zmarł z wycieńczenia. Inna opowieść mówi z kolei o powstańcu styczniowym, który miał tam zginąć osaczony przez Kozaków.
Kapliczkę nazywano Figurką lub Obrazikiem, bo jak głosi legenda – w 1863 roku, ranny powstańczy dowódca, otoczony przez wrogów, tuż przed śmiercią miał jeszcze wyjąć święty obrazek i ukryć go na rosnącej obok jodle .Dojść do kapliczki można wędrując zielonym szlakiem Starachowice – Łączna od strony Bodzentyna. Druga możliwość to przejście od strony Barczy lub Klonowa – żółtym szlakiem, który pod szczytem Bukowej Góry łączy się z zielonym i z tego miejsca kierujemy się zgodnie z zielonymi oznaczeniami około 500 metrów w stronę Bodzentyna.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora