Kapliczki Gór Świętokrzyskich cz.3 Kapliczka na Grodowej Górze

Święta Katarzyna, Kaplica św. Franciszka - fotopolska.eu (221010)Na wąskiej grzędzie między wyrobiskami, niczym na pomoście łączącym zamierzchłą przeszłość z teraźniejszością, przycupnęła kapliczka Przemienienia Pańskiego. Budowla posiada stromy, wielospadowy dach, kryty blachą i zwieńczony barokową sygnaturką. Żelazny krzyż, wieńczący sygnaturkę, z racji swego wyglądu uchodzi za starszy niż sama kapliczka. Kto wie, być może pochodzi z wcześniejszej, drewnianej budowli… Kapliczka powstała na planie nieregularnego sześcioboku, zorientowana jest  wzdłuż osi wschód-zachód. Od strony wschodniej znajduje się fronton z wejściem i umieszczoną nad nim we wnęce, figurką Chrystusa. W zachodniej części kapliczki znajduje się ołtarzyk Matki Bożej Częstochowskiej, na miejscu nieistniejącego już XVIII-wiecznego obrazu Przemienienia Pańskiego. Góra Grodowa jest jednym z pradawnych miejsc mocy tzw. pogańskich miejsc kultu. Sanktuarium stanowiły trzy współśrodkowe kręgi, o zarysie eliptycznym, okalające teren o powierzchni około 1500 m2. Na zboczach góry istniał pradawny kult pogański oraz w IX-XI osada średniowieczna. Kamienne wały według archeologów pochodzą z VII-VIII w. Jako ciekawostkę można przytoczyć iż występują tam anomalie magnetyczne spowodowane prawdopodobnie przez złoża jednej z rud żelaza – hematytu (tlenek żelaza). Od 1994 roku wierzchołek Grodowej stanowi rezerwat przyrody Kamienne Kręgi. Jego nazwa pochodzi od kamiennych wałów, które – podobnie jak na Łysej Górze czy Górze Dobrzeszowskiej – otaczały szczyt. Nazwa góry wskazywać by mogła na istnienie na jej szczycie grodu, jednak badanie archeologiczne nie ujawniły żadnych śladów osadnictwa . Średniowieczna osada istniała u podnóża góry, o czym przypomina nazwa wsi „Podgród”. Szczyt Grodowej Góry kryje jeszcze jedną tajemnicę: 39 kamiennych płyt, ustawionych na planie kwadratu wokół kapliczki. Krzyże oraz inskrypcje widoczne na kilku z nich, zawierające datę i inicjały, sugerują, że mogą to być stele nagrobne – czyżby zatem przy kapliczce znajdował się cmentarz? Nie, taką lokalizację wykluczają zarówno przepisy wyznaniowe, jak i skalne podłoże, uniemożliwiające grzebanie zwłok. Najszybsze dojście na szczyt prowadzi czerwono znakowanym szlakiem od kościoła w Tumlinie w kierunku zachodnim (ok. 1/2 h). Warto jednak przedłużyć wycieczkę aż do Miedzianej Góry (przystanek MPK do Kielc), aby poznać wspaniały krajobraz i urokliwe leśne zakątki Wzgórz Tumlińskich – wśród nich Górę Wykieńską (405 m n. p. m.) i Górę Kamień (398 m n. p. m.), na której zboczu, nieopodal kulminacji, znajdują się naturalne wychodnie skalne piaskowca kwarcytowego, objęte ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej „Piekło – Kamień”.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora