Kolekcja zegarów w Jędrzejowie zajmuje trzecie miejsce w świecie.

Jedrzejow 20060722 1104Kolekcja zegarów w Jędrzejowie zajmuje trzecie miejsce w świecie pod względem liczebności i wartości eksponatów, po Planetarium w Chicago i Science Museum w Oksfordzie. Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (często występuje pod nazwą Muzeum Przypkowskich lub Muzeum Gnomoniczne im. Przypkowskich). Mieści się w XVIII-wiecznej kamienicy zwieńczonej kopułą obserwatorium astronomicznego. Zgromadzona tu kolekcja zegarów słonecznych nie ma sobie równej w Europie.Muzeum powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego, który od 1895 gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice, następnie znacząco rozbudowaną przez jego syna Tadeusza Przypkowskiego. Muzeum mieści się byłej aptece z początku XVIII wieku i siedzibie Przypkowskich z 1906. W dziale zegarów słonecznych Muzeum obejrzeć można wszystkie ich rodzaje konstruowane od XV wieku, oraz rozmaite przyrządy służące do pomiaru czasu – klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne, a także przyrządy astronomiczne. Do najznamienitszych eksponatów należą zegar słoneczny, dzieło Erazma Habermela oraz zegar słoneczny z armatką, według tradycji własność Stanisława Leszczyńskiego. Wśród zegarów mechanicznych wyróżnić trzeba maleńki zegarek-pektoralik z kryształu górskiego, siedemnastowieczny wyrób paryski sygnowany nazwiskiem „Mahlet”, zegar wahadłowy sygnowany na mechanizmie „Gabier”, w Paryżu wykonany dla Jana Kazimierza. Popularny w Polsce typ zegara stołowego, zwanego kaflowym ze względu na podobieństwo korpusu do kafla piecowego, bądź „żabą” z powodu szeroko rozstawionych nóżek, reprezentuje zegar wykonany w Zasławiu przez zegarmistrza Michała Piegszę około połowy XVIII w. Muzeum posiada w swoich zbiorach zegary wodne, klepsydry, świece zegarowe. W dziale starodruków liczącym około 600 tomów, najcenniejszym eksponatem jest wydanie z r. 1566 w Bazylei dzieła Kopernika „De revolutionimbus orbium coelestium” oraz Liber Chronicarum wydane w Norymberdze w 1493. Znajdują się tutaj także egzemplarze z autografami Heweliusza, Kartezjusza i Huyghensa. Muzealna biblioteka posiada także książki z biblioteki króla Zygmunta Augusta. Część księgozbioru poświęcona gnomice uznawana jest za jeden z najcenniejszych zespołów tego typu na świecie.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora