Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny to najstarsza zachowana katolicka świątynia w śródmieściu Katowic.

Kościół Mariacki zimowym wieczorem (widok z ul. Mariackiej)Plany utworzenia katowickiej parafii sięgają połowy XIX wieku, kiedy to następowała industrializacja Górnego Śląska i – co za tym idzie – szybki wzrost ludności w tym regionie. W 1858 katowiccy katolicy rozpoczęli rozmowy w sprawie przeniesienia do Katowic (które jeszcze były wsią) drewnianego kościółka z Biskupic. W międzyczasie postawiono tymczasową świątynię z muru pruskiego, która została później rozebrana. O budowie większego kościoła zadecydował ówczesny biskup wrocławski, Heinrich Förster, który wiosną 1861 podczas wizyty u kanonika w Raciborzu wyznaczył na architekta Alexisa Langera.
Zamysł świątyni był początkowo dość monumentalny. Biskup Förster, zdając sobie sprawę z lawinowego wzrostu ludności, wywołanego rozwojem śląskiego górnictwa, polecił architektowi zaprojektować potężną, trzynawową świątynię i wspomógł w dużym stopniu finansowo realizację przedsięwzięcia. Jednak tak szeroko zakrojony pomysł świątyni okazał się zbyt kosztowny dla niewielkiej jeszcze parafii, zaczęto więc zmieniać projekt architektoniczny. Główną zmianą jest zredukowanie naw bocznych do rzędu kaplic umieszczonych pomiędzy przyporami. Ostatecznie powstała czteroprzęsłowa jednonawowa świątynia z rzędem bocznych kaplic, z przejściami przeprutymi między przyporami, co sprawiło, że sprawiają one wrażenie naw.

Projekt kościoła mariackiego przygotował Alexis Langer – absolwent Królewskiej Szkoły Sztuk Budowania i Rzemiosła we Wrocławiu. Langer był znany jako twórca neogotyckich budowli, ale pracował także przy konserwacji katedry kolońskiej. Pierwotny projekt Langera zakładał trójnawową bazylikę na planie krzyża łacińskiego, jednak ograniczone fundusze nielicznych wiernych i pośpiech stały się przyczyną zmiany projektu na skromniejszy. Zamiast naw bocznych zbudowano rząd niskich kaplic bocznych, połączonych przejściami w przyporach. Na piętrze przy prezbiterium znajduje się oratorium. Od strony frontalnej kościół posiada 71-metrową wieżę, zdobioną w stylu neogotyckim z wpływami szkoły nadreńskiej. Budowlę wzniesiono z ciosów dolomitu śląskiego. Nie zachował się pierwotny ołtarz główny. Do naszych czasów przetrwał obraz Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, który jest do dziś w domu parafialnym. W transepcie znajduje się inny stary ołtarz utrzymany w konwencji Santa Conversazione z III ćwierci XV wieku ze szkoły niemieckiej (tempera na desce). W latach 1928-1930 kościół wzbogacił się o sześć dużych płócien o tematyce maryjnej pędzla Józefa Unierzyskiego, zięcia Jana Matejki. Witraże zaprojektował Adam Bunsch, uczeń Mehoffera. Wystrój Kaplicy Najświętszego Sakramentu zaprojektowała Teresa Michałowska-Rauszer. Znajduje się w niej ołtarz B. Langmana (1937). Witraże neogotyckie w kościele pochodzą z początku XX wieku z pracowni W. Ritterbacha (Kolonia). Poza nimi w kościele umieszczono cykl witraży symbolicznych autorstwa A. Bunscha. Na ścianie chóru muzycznego znajdują się neogotyckie rzeźby: król Dawid, św. Cecylia, a w kaplicy Najświętszego Sakramentu ołtarz i figura Chrystusa Przyjaciela autorstwa B. Langmana.

Okazjonalnie kościół jest miejscem, w którym odbywają się koncerty muzyki klasycznej.

Obrazek: Kościół Mariacki w Katowicach. Podczas zimy.” autorstwa Andrzej GruszeczkaPraca własna. Licencja CC BY-SA 4.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora