Kościół św. Jana Ewangelisty w Pińczowie wzniesiony w latach 30-tych XV wieku, przebudowany w XVII wieku w stylu manierystycznym przez włoskiego architekta Tomasza Poncino.

Pinczow church Kościół św. Jana Ewangelisty w Pińczowie – kościół farny pw. św. Jana Ewangelisty usytuowany w centrum Pińczowa, na rogu Rynku. Wchodzi w skład dawnego zespołu klasztornego oo. paulinów. Pierwotnie gotycki, w XVII w. przebudowany w stylu manierystycznym.

Na szczególną uwagę zasługuje fasada z figurą św. Jana Ewangelisty na szczycie i rzeźbą św. Pawła Pustelnika na gzymsie. Do kościoła wchodzi się przez kruchtę.
Wnętrze zdobią stiuki, złocenia i polichromia. Warto obejrzeć kaplicę z rzeźbami aniołów i obrazem Archanioła Rafaela z młodym Tobiaszem w ołtarzu, wczesnobarokowe stalle z bogatą dekoracją snycerską i obrazami świętych pustelników na zapleckach. Świątynia jest trójnawową bazyliką, której front wieńczy szczyt o dwóch kondygnacjach, ozdobiony figurami świętych: Jana Ewangelisty i Pawła Pustelnika. Pierwotną świątynię wzniesiono w stylu gotyckim. Współcześnie zachowała się z niej kruchta zachodnia ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na zworniku sklepienia umieszczony jest herb Oleśnickich Dębno, na czerwonym polu biały krzyż mający pod lewy ramieniem białego koloru rękawicę, czyli znak w kształcie litery W. Kościół przebudowano w XVII w. w stylu manierystycznym. Zachodnia fasada świątyni wybudowana w 1642 r. zwieńczona jest wczesnobarokowym szczytem. Kościół składa się z trzech naw i ma układ bazylikowy. Prezbiterium jest zamknięte półkoliście i nieco węższe i niższe od nawy. Od północy przylega do niego przybudówka, z zakrystią na parterze oraz dawną biblioteką i oratorium zakonnym na piętrze. W pińczowskim kościele pochowany został jeden z ważniejszych polskich reformatorów, Jan Łaski, który spędził w Pińczowie ostatnie lata życia. Po uroczystym pogrzebie pochowano go obok ołtarza głównego, a na marmurze grobowym wyryto epitafium: „Tu leży¸ Łaski; razem z nim złożono by tu i pobożność, gdyby i ona mogła kiedyś umrzeć”. W okresie kontrreformacji grób ten został zniszczony.

Obecnie pomieszczenia dawnego klasztoru zajmuje Muzeum Regionalne. Przed kościołem stoi imponujących rozmiarów barokowa dzwonnica, wzniesiona w końcu XVII w. Umieszczone są na niej stare dzwony; jeden z nich ufundował biskup Oleśnicki.

Obrazek: Pinczow church 20060722 1412” autorstwa Jakub HałunPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora

Podobne atrykuły:

 1. Pałac Wielopolskich w Pińczowie przecudna barokowo-klasycystyczną rezydencja. Wg Jana Długosza, zamek wzniesiony w XV w. był najwspanialszym prywatnym zamkiem w Królestwie Polskim.
 2. Zakopane, Willa „Koliba” (nazwa oznacza góralski szałas) – pierwszy wzorcowy dom wybudowany w stylu zakopiańskim.
 3. Zamek w Łowiczu, ruiny gotyckiego zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, zbudowanego przez arcybiskupa Jarosława Skotnickiego nad Bzurą. Zamek gościł polskich królów: Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Stefana Batorego i Jana Kazimierza. Posiadał bogatą bibliotekę.
 4. Zakopane, chata Sabały zwana też „Sabałówką” jest rodzinnym domem znanego zakopiańskiego gawędziarza, muzykanta Jana Krzeptowskiego Sabały, jest najstarszą budowlą na Podhalu.
 5. Kazimierz Dolny, Spichlerze (XVI–XVII w.). Kazimierz, nazywany był w czasach nowożytnych „Małym Gdańskiem”, pełnił bowiem funkcję portu śródlądowego do przeładunku zboża spławianego Wisłą.