Kościół św. Jana Ewangelisty w Pińczowie wzniesiony w latach 30-tych XV wieku, przebudowany w XVII wieku w stylu manierystycznym przez włoskiego architekta Tomasza Poncino.

Pinczow church Kościół św. Jana Ewangelisty w Pińczowie – kościół farny pw. św. Jana Ewangelisty usytuowany w centrum Pińczowa, na rogu Rynku. Wchodzi w skład dawnego zespołu klasztornego oo. paulinów. Pierwotnie gotycki, w XVII w. przebudowany w stylu manierystycznym.

Na szczególną uwagę zasługuje fasada z figurą św. Jana Ewangelisty na szczycie i rzeźbą św. Pawła Pustelnika na gzymsie. Do kościoła wchodzi się przez kruchtę.
Wnętrze zdobią stiuki, złocenia i polichromia. Warto obejrzeć kaplicę z rzeźbami aniołów i obrazem Archanioła Rafaela z młodym Tobiaszem w ołtarzu, wczesnobarokowe stalle z bogatą dekoracją snycerską i obrazami świętych pustelników na zapleckach. Świątynia jest trójnawową bazyliką, której front wieńczy szczyt o dwóch kondygnacjach, ozdobiony figurami świętych: Jana Ewangelisty i Pawła Pustelnika. Pierwotną świątynię wzniesiono w stylu gotyckim. Współcześnie zachowała się z niej kruchta zachodnia ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na zworniku sklepienia umieszczony jest herb Oleśnickich Dębno, na czerwonym polu biały krzyż mający pod lewy ramieniem białego koloru rękawicę, czyli znak w kształcie litery W. Kościół przebudowano w XVII w. w stylu manierystycznym. Zachodnia fasada świątyni wybudowana w 1642 r. zwieńczona jest wczesnobarokowym szczytem. Kościół składa się z trzech naw i ma układ bazylikowy. Prezbiterium jest zamknięte półkoliście i nieco węższe i niższe od nawy. Od północy przylega do niego przybudówka, z zakrystią na parterze oraz dawną biblioteką i oratorium zakonnym na piętrze. W pińczowskim kościele pochowany został jeden z ważniejszych polskich reformatorów, Jan Łaski, który spędził w Pińczowie ostatnie lata życia. Po uroczystym pogrzebie pochowano go obok ołtarza głównego, a na marmurze grobowym wyryto epitafium: „Tu leży¸ Łaski; razem z nim złożono by tu i pobożność, gdyby i ona mogła kiedyś umrzeć”. W okresie kontrreformacji grób ten został zniszczony.

Obecnie pomieszczenia dawnego klasztoru zajmuje Muzeum Regionalne. Przed kościołem stoi imponujących rozmiarów barokowa dzwonnica, wzniesiona w końcu XVII w. Umieszczone są na niej stare dzwony; jeden z nich ufundował biskup Oleśnicki.

Obrazek: Pinczow church 20060722 1412” autorstwa Jakub HałunPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora