Krzemionki jako skarb regionu

Znajduje się tu zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego. Na terenie kopalni i w jego otoczeniu utworzono rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie, będący częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Położony jest on pomiędzy wsiami Sudół i Magonie w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim, 5 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Kopalnie krzemienia pasiastego, eksploatowane były w latach ok. 3900-1600 p.n.e. Kopalnia ta należy do jednej z najważniejszych w Europie,ponieważ zachował się tu niemalże w niezmienionej formie krajobraz kopalniany – leje poszybowe i hałdy górnicze z rosnącymi na nich chronionymi gatunkami roślin. Obecnie udostępnionych jest około 500 m długości tras dla turystów o głębokości 11 m. Można podziwiać zrekonstruowane neolityczne obozowisko górnicze składające się z domostw z końca neolitu i początków epoki brązu. Ponadto dla zwiedzających udostępniony jest grobowiec megalityczny. Odbywają się tu także warsztaty archeologiczne. Krzemień na tych terenach w epoce neolitu wydobywany był przez ludność kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych, a w epoce brązu – przez ludność kultury mierzanowickiej.  Krzemień pasiasty z Krzemionek był eksportowany na odległość nawet 660 km. Docierał na tereny obecnych Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Niemiec. Wydobytym bryłom krzemienia  nadawano  kształt zbliżony do siekier i dłut. Złoża krzemienia miały dla ówczesnych, zamieszkujących Europę Środkową ludzi, ogromne znaczenie.
 Kopalnie w Krzemionkach są znakomitym prahistorycznym przykładem rozwoju myśli technicznej, można tu prześledzić większość pradziejowych technik pozyskiwania kamienia, od najprostszych jam, po duże, skomplikowane kopalnie będące szczytowym osiągnięciem pradziejowej techniki górniczej. „Krzemionki” znacznie przewyższają kopalnie, takie jak: Grimes Graves (Anglia), Grand Pressigny (Francja), Ryckhold-St. Geertruid (Holandia), Spiennes (Belgia).
wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora