Muzeum Narodowego w Kielcach zachwyca swą kolekcją.

Kielce06DSC 0234.JPGGaleria zaliczana jest do jednych z najlepszych w kraju. To właśnie tu można obejrzeć „Portret dziewczynki w czerwonej sukience” J.Pankiewicza, uważany jest za jeden z najcenniejszych skarbów.
Galeria zawiera ok. 250 obrazów 125 artystów. Zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach są bogate i różnorodne zarówno pod względem stylistycznym jak i tematycznym zachwycić może nie tylko znawców i miłośników sztuki. Galeria Malarstwa Polskiego obejmuje twórczość artystów od XVII w. po współczesność . Składa się na nią malarstwo zachodnioeuropejskie (XVII i XVIII-wieczne) mistrzów związanych przede wszystkim ze szkołami włoskimi czy niderlandzkimi oraz malarstwo polskie od XVII do XX w., z liczną grupą portretów staropolskich. Znajdziemy tu także pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwą naturę, weduty, sceny batalistyczne, przedstawienia alegoryczne czy symboliczne. Muzeum szczyci się jedną z największych w kraju kolekcji portretu staropolskiego, której ozdobą jest m.in. słynny portret Tadeusza Kościuszki pędzla J. Grassiego – jeden z sześciu zachowanych do dziś portretów Naczelnika wykonanych za jego życia. W sali im. króla Stanisława Augusta prezentowane są portrety wczesno klasycystyczne ze schyłku w. XVIII i empirowe z pocz. XIX w. Widzimy m.in.: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (obraz w typie portretów autorstwa Jana Baptysty Lampiego) i Elżbiety Grabowskiej (malował Jan Baptysta Lampi, ok. 1790); księcia Józefa Poniatowskiego (ok. 1788, akwarela), Tadeusza Kościuszki (malował Józef Grassi, 1792).
Zobaczymy tu także martwą naturę Francesco Fieravino (czynny Rzym 1650-1680) obraz charakterystyczny dla epoki baroku sceny alegoryczne, często o wymowie moralizatorskiej, vanitatywnej, przypominającej o marności spraw doczesnych. W kręgu utrechckich Caravaggionistów szukać należy autora obrazu przedstawiającego Kobietę z tamburynem, wiązanego z Hendrickiem Terburgghenem (1588-1629). Wzorowany na malarstwie słynnego Caravaggia (malarstwo barokowe budowane jest na emocjach, kontrastach, określone światłem, nasycone mrokiem ). Również pod wpływem Caravaggia powstał obraz przedstawiający Sprzedanie Józefa przez braci (krąg Nicolasa Tourniera, I poł XVII w.), gdzie postacie wyłaniają się z mroku ciemnego tła, tylko twarze częściowo wydobyte są światłem. Zachwycić nas może  malarstwo pejzażowe i pejzażowo-rodzajowe XIX w.: Jana N. Głowackiego z Krakowa (pejzaże z Tatr polskich, 1838) i Franciszka Kostrzewskiego z Warszawy (krajobrazy z różnych pór roku, 1850-1867) bywałego w Kielcach u naczelnika pow. Kieleckiego T. Zielińskiego, kolekcjonera sztuki – jako „preludium” do malarstwa Józefa Szermentowskiego; następnie Szermentowskiego obrazy z czasów pobytu w kraju, studiów w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie. Szczególne miejsce zajmują w  kolekcji obrazy związanego z Kielcami Józefa Szermentowskiego, którego Widok Kępy Puławskiej otrzymał złoty medal na „Salonie” w Paryżu. Młodopolski okres w malarstwie stanowią symboliczne kompozycje Jacka Malczewskiego, w tym obrazy z cyklu Polonia, „Zatrute studnie”, alegoryczny Portret Aleksandra Wielopolskiego, „Pastuszek z chimerą”. W zbiorach znajdują się także płótno m.in. J. Malczewskiego  „Autoportret w zbroi”, J. Pankiewicza  S. Wyspiańskiego (w tym Portret Elizy Pareńskiej i Skarby sezamu), J. Fałata, L. Wyczółkowskiego, T. Makowskiego, W. Wojtkiewicza, kolekcja obrazów O. Boznańskiej z tzw. okresu monachijskiego i paryskiego, twórczość formistów (m.in. K. Winkler, Z. Pronaszko, S. I. Witkiewicz), płótna kapistów, malarstwo współczesne.
Wśród wyrobów rzemiosła artystycznego znajdują się: meble z XVI-XVIII w. pochodzenia włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i holenderskiego oraz z warsztatów gdańskich, elbląskich, kolbuszowskich i kieleckich, porcelana miśnieńska, chińska i japońska, majoliki włoskie, fajanse z Delft, szkło artystyczne, srebra stołowe (m.in. barokowe augsburskie tace, kubki i kufle), świeckie i liturgiczne wyroby złotnicze z Gdańska, Królewca, Śląska, Niemiec i Włoch, kolekcja tkanin – polskie i wschodnie kobierce, jedwabne makaty, tapiserie z warsztatów i manufaktur holenderskich, brukselskich, paryskich i polskich. Ekspozycja obejmuje eksponaty z terenu kielecczyzny  rzeźbę, współczesne malarstwo ludowe, tzw. naiwne, stroje opoczyńskie, radomskie, świętokrzyskie, wyroby rękodzielnicze – tkackie, garncarskie, kowalskie, snycerskie, zabawki itp. Zbiory archeologiczne, zawierają zabytki od paleolitu po średniowiecze, na szczególną uwagę zasługują: unikatowy skarb denarów rzymskich z III w.n.e., pochodzący z Połańca – jedyne poza obszarem Cesarstwa Rzymskiego znalezisko tego typu na świecie, zestaw naczyń glinianych z cmentarzyska w Złotej k. Sandomierza, który posłużył do wyodrębnienia archeologicznej kultury złockiej, największe z wydobytych w Polsce naczyń kultury trzcinieckiej z epoki brązu, militaria i importy rzymskie. Dział Historii gromadzi dokumenty drukowane, rękopisy (m.in. cenny zespół dokumentów pergaminowych z XIV w.), oraz korespondencję. Zbiory numizmatyczne obejmują sfragistyczne (pieczęcie) i falerystyczne (ordery i odznaczenia) szczególnie cenne są: zespół monet z czasów Jagiellonów i Wazów, kolekcja tłoków pieczętnych z XVI-XX w., medale srebrne i brązowe z mennic w Gdańsku, Warszawie, Norymberdze i Monachium. Część militarną reprezentuje polskie i europejskie uzbrojenie z XVI-XX w.: obronne i zaczepne, a także paradne i urzędnicze (szable rosyjskie, pruskie, francuskie i węgierskie). Liczne są również zbiory broni z Bliskiego i Dalekiego Wschodu: szable janczarskie, jatagany, kindżały kaukaskie, talwary hinduskie, miecze perskie i japońskie. Liczny jest też zbiór przyrodniczy, można tu zapoznać się z florą i fauną regionu, fauny trylobitowej i mioceńskiej, unikatowe kolekcje ornitologiczne, w tym okazów ptactwa błotnego zanikłego już w regionie świętokrzyskim, oraz kolekcje geologiczne i mineralogiczne, zawierające rzadkie minerały, rudy i baryty, a także okazy marmurów kieleckich.

Obrazek: Kielce06DSC 0234” autorstwa WistulaPraca własna. Licencja CC BY 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora