Muzeum Regionalne w Pińczowie.

Popauliński zespół klasztorny - siedziba muzeumMuzeum Regionalne w Pińczowie mieści się w barokowym klasztorze Paulinów. Jest budowlą czteroskrzydłową z wirydarzem otoczonym krużgankami, dekorowaną fryzem wykonanym w technice sgraffito. Zbiory pochodzą z najbliższego regionu i dotyczą historii, kultury oraz tradycji tych terenów. Ekspozycje podzielono na trzy działy: archeologiczny, artystyczno – historyczny oraz etnograficzny. Zbiory muzeum pochodzą z Ponidzia i dokumentują tradycję, historię i kulturę regionu od czasów najdawniejszych po współczesne. Znaleziska archeologiczne to numizmaty, ceramika oraz narzędzia z epoki brązu, żelaza. Znajduje się tu także dział historyczny, w którym zobaczyć można starodruki, wszelkiego rodzaju dokumenty, mapy, książki i inne.
Na turystów czeka też dział etnograficzny, prezentujący wyroby codziennego użytku, wykonane z różnego rodzaju materiałów – od drewna, poprzez wiklinę, po metale.

PRADZIEJE PONIDZIA

Wystawa obejmuje okres od epoki paleolitu do wczesnego średniowiecza. Przedstawia zasadnicze dziedziny działalności ludzkiej: produkcję narzędzi, budowanie obiektów mieszkalnych i twórczość artystyczną. Wśród najstarszych eksponatów znajdują się drapacze, rylce, ostrza liściowate, kości mamuta oraz zestaw siekierek krzemiennych. Można także zobaczyć wyroby z brązu: siekierki, naramienniki oraz zabytki charakterystyczne dla wczesnej epoki żelaza: klosze, ozdoby, broń. Na uwagę zasługuje także grób szkieletowy z wczesnego średniowiecza z bogatym wyposażeniem i archeologiczna mapa regionu.

SŁAWNE I ZNANE POSTACIE W DZIEJACH PIŃCZOWA
Wystawa przedsta- wiająca znane postacie z różnych stuleci (od XV wieku poczynając), w których życiu zagościł Pińczów.

ADOLF DYGASIŃSKI – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Inspiracją do wystawy był silny związek Adolfa Dygasińskiego (1839-1902) z Pińczowem i Ponidziem. Jej tematem są nie tylko problemy społeczne, lecz również przyroda. Pisarz przedstawiał w swoich utworach piękny krajobraz nadnidziański, a swoich bohaterów często przenosił na Ponidzie. Wystawa ukazuje wiele pamiątek związanych z życiem i twórczością pisarza (rękopisy, listy, fotografie). Zobaczyć tu także można kopie 3 obrazów Jacka Malczewskiego przedstawiające Dygasińskiego.

PRZYRODA PONIDZIA
Ekspozycja prezentuje obiekty związane z florą i fauną, siedliskami leśnymi i geologią Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia, Pińczów – historia miasta – na uwagę zasługuje makieta, nie istniejącego już, Zamku Pińczowskiego oraz detale architektoniczne z niego pochodzące.

Muzeum czynne w dniach: 1XI, 11 XI, 3 V
Poniedziałek jest dniem wolnym.
Wtorek – wstęp bezpłatny (muzeum), nie dotyczy synagogi.

Poza sezonem od 1 X do 30 IV
w dniach: wtorek, środa – w godz.: 9:00 – 16:00
czwartek, piątek 9:00 – 15:00
sobota, niedziela 10:00 – 16:00

W sezonie od 1 V do 30 IX
w dniach: wtorek, sroda w godz.: 9:00 – 17:00
czwartek, piątek 9:00 – 16:00
sobota, niedziela 10:00 – 17:00

CENY BILETÓW: Muzeum normalny 8 zł. ulgowy 4 zł.

Obrazek: Pińczów museum” autorstwa User:PiotrusPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora