Nadmorski Park Krajobrazowy, podwodne łąki, klify oraz rewelacyjny mikroklimat.

PiasnicaNadmorski Park Krajobrazowy (kaszb Nadmòrsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy położony w północnej Polsce. Ponad połowa powierzchni Parku to wody Zatoki Puckiej Wewnętrznej, która oddzielona jest od reszty akwenu piaszczystym, podłużnym wypłyceniem zwanym Ryfem Mew. Część lądowa Parku obejmuje całość Półwyspu Helskiego oraz wąski pas wybrzeża morskiego od Białogóry do Władysławowa. Południowa granica Parku sięga do miejscowości Mechelinki nad Zatoką Pucką. Krajobrazy i przyroda tego obszaru ukształtowała się w przeciągu ostatnich 10 tysięcy lat, po ustąpieniu lodowca. Z pewnością ówczesny kształt linii brzegowej znacznie różnił się od dzisiejszego, jednak i dzisiaj dostrzegamy tu te same procesy, które wciąż kształtują wygląd naszego wybrzeża:
– cofanie się wysokich, klifowych brzegów na skutek podmywania i obrywów (abrazja),
– usypywanie piaszczystych mierzei i wydm,
– nanoszenie namułów u ujść rzecznych i powstawanie niskich, zabagnionych brzegów łąkowych (akumulacja). Takie ukształtowanie terenu i związane z tym występowanie zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych powoduje, że flora NPK jest niezwykle bogata i różnorodna. Występują tu rzadkie w skali kraju zespoły roślin halofilnych (słonolubnych), psammofilnych (charakterystycznych dla piasków wydmowych), torfowiskowych związanych z wysokim torfowiskiem atlantyckim i zagłębieniami wydmowymi. W Nadmorskim Parku Krajobrazowym występują wszystkie typy wybrzeża charakterystyczne dla południowego Bałtyku. Duża część obszaru pokryta borami sosnowymi.
U styku Kępy Swarzewskiej i Puckiej z morzem występują brzegi klifowe. Najczęściej jednak spotykaną formą brzegową Parku są ciągnące się wzdłuż morza brzegi wydmowe. Płaskie brzegi zalewowe pozbawione wydm i plaży znajdują się u styku pradoliny Redy – Łeby, Płutnicy i Kaszubskiej. Mierzeja Helska oraz Cypel Rewski są formą krajobrazu typu mierzei.

Wśród ogólnie występujących tu około 150 gatunku ptaków zobaczyć można między innymi: myszołowy, krogulce, bataliony, brodźce, łabędzie nieme, krzyżówki, cyranki oraz liczną grupę mew i rybitw. Masowe są wiosenne i jesienne migracje ptaków wzdłuż Półwyspu Helskiego, leżącego na trasie południowo-bałtyckiego szlaku wędrówek ptaków. Liczne gatunki ptaków (głównie kaczek) pozostają na zimę. Na terenie NPK są również miejsca lęgowe bardzo rzadkich ptaków Polski takich jak: łęczak, biegus zmienny, ostrygojad. W przybrzeżnych wodach występują glony, skorupiaki oraz mięczaki. Zatoka Pucka jest akwenem dla foki szarek, można ją również oglądać w helskim fokarium.

Na terenie Parku wytyczono rezerwaty oraz ścieżki edukacyjne takie jak Przylądek Rozewie, Lisi Jar, czy Bielawa.

Rezerwaty przyrody na obszarze Parku:

-rezerwat przyrody Beka
-rezerwat przyrody Białogóra
-rezerwat przyrody Dolina Chłapowska
-rezerwat przyrody Helskie Wydmy
-rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki
-rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki
-rezerwat przyrody Przylądek Rozewski
-rezerwat przyrody Słone Łąki
-rezerwat przyrody Widowo

Rezerwaty przyrody na obszarze otuliny Parku:

-rezerwat przyrody Babnica
-rezerwat przyrody Bielawa
-rezerwat przyrody Długosz Królewski w Wierzchucinie
-rezerwat przyrody Moroszka Bielawskiego Błota
-rezerwat przyrody Woskownica Bielawskiego Błota
-rezerwat przyrody Zielone

Pomniki przyrody:
Dwunastu Apostołów

Obrazek: Piasnica” autorstwa Artur Guzy – Praca własna. Licencja Domena publiczna na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora