Otwarcie trzeciej edycji targów AGROTRAVEL

Zwiedzający przez trzy dni biorą udział w niespotykanym nigdzie indziej święcie wsi, biesiadzie, której towarzyszą występy kapel ludowych i pokazy rzemiosła.

Od trzech lat targi Agrotravel są miejscem szerokiej prezentacji krajów i regionów, są miejscem zapoznania się odbiorców z ofertami i atrakcjami turystyki wiejskiej, a przede wszystkim centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców, okazją znalezienia partnerów do współpracy w zakresie budowania marki, sieciowania, czy rozwoju produktu turystyki wiejskiej. Jednym z zadań tego wydarzenia jest zainteresowanie podmiotów specjalizujących się w sprzedaży usług turystycznych oraz indywidualnych odbiorców-turystów najciekawszą ofertą wiejskiego produktu turystycznego, prezentowaną przez kraje, regiony, lokalne grupy działania (LGD), stowarzyszenia i zrzeszenia agroturystyczne. Dla wystawców targi Agrotravel są doskonałym miejscem pozyskania nowych klientów, wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług, tworzenia i wzmocnienia marki, a także poznania oczekiwań klientów. Obok stoisk regionów, prezentujących produkty turystyki wiejskiej, bogatą ofertę wypoczynku na wsi przedstawiły także lokalne grupy działania (LGD), podmioty prywatne oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” i laureat Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – Sądecki Bartnik, Gospodarstwo Agroturystyczne. Węgry oprócz oferty wypoczynku na wsi zaproponowały specjały węgierskiej kuchni np. szare salami wołowe, naturalne i aromatyzowane sery kozie, wino z węgierskich stoków. Podobnie szeroka była oferta turystyki wiejskiej z Bułgarii, Litwy, Gruzji, Hiszpanii, Mołdawii, Ukrainy.
To niezwykle barwne wydarzenie w ubiegłym roku przyciągnęło około 20 tysięcy zwiedzających, a w tym roku była to liczba znacznie większa. Ogromna popularność imprezy wynika z faktu, iż w jednym miejscu spotyka się blisko stu pięćdziesięciu wystawców, przede wszystkim z różnych regionów Polski, ale też z niektórych krajów europejskich. Zwiedzający przez trzy dni biorą udział w niespotykanym nigdzie indziej święcie wsi, biesiadzie, której towarzyszą występy kapel ludowych i pokazy rzemiosła. To przegląd kolorowej mozaiki regionów, różniących się od siebie zwyczajami, gwarą, obrzędami czy strojem.

Na gości czekał jarmark rękodzielnictwa, wyrobów artystycznych i naturalnych kosmetyków. Halę wypełniły zapachy kulinarnych specjałów: wędzonych morskich ryb, żebroczki, swojskiej kiszki, aromatycznych wędlin, placków ze szpyrkami i wielu innych. Uczestnicy mieli niezwykłą okazję spróbowania i porównania mnóstwa aromatycznych potraw, piw, miodów i nalewek. Targi stały się jakby kulinarną i kulturową podróżą po Europie. Na ten gwarny festiwal regionalny wybierały się całe rodziną, tym chętniej, że zbliżała się majówka, a następnie mamy w kalendarzu długie czerwcowe weekendy. Zainteresowani wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych mieli z czego wybierać, bowiem na targach Agrotravel atrakcyjnych ofert nie brakuje.
Targi te odgrywają ogromnie ważną rolę w upowszechnianiu agroturystyki. W wyniku podobnych działań obserwuje się rosnące zainteresowanie tą formą turystyki zarówno od strony podaży usług, jak też popytu na nie.
Agroturystyka uznawana jest za ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, w tym likwidacji bezrobocia, tworzenia rynków zbytu dla produktów rolno-spożywczych oraz drobnej wytwórczości. Obserwowane jest zjawisko kreowania nowego wizerunku wsi, jako miejsca nie tylko ciężkiej pracy, ale i miejsca wypoczynku, regeneracji sił, odskoczni od szybkiego tempa życia w mieście. Tegoroczne targi skoncentrowane były na wiejskim produkcie turystycznym, prezentacji dotychczasowych doświadczeń krajowych i zagranicznych, były też miejscem dyskusji nad kierunkami rozwoju turystyki wiejskiej zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Dla wystawców, osób i podmiotów prowadzących działalność agroturystyczną, którzy poszukują inspiracji, partnerów do realizacji projektów, chcą się promować, a także szukają wsparcia, w tym finansowego, uruchomione zostało stoisko MRiRW na którym można było uzyskać różne przydatne informacje. Z kolei targowa publiczność korzystała z ofert karczm regionalnych, jarmarku rękodzielnictwa, oglądała na scenie występy twórców i zespołów ludowych.
Równolegle z targami Agrotravel odbywała się w centrum konferencyjnym Targów Kielce międzynarodowa konferencja na temat „Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania”. Najważniejsze omawiane na niej zagadnieniem związane były ze wzmacnianiem marki wiejskiego produktu turystycznego, potrzebą budowy systemu informacji o produktach markowych, wykorzystanie innowacyjnych narzędzi promocji. Konferencja stała się też okazją do podsumowania 20-letniego dorobku turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce.
źródło: TurBiznes

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora