W Polańczyku niezwykle cenną atrakcją jest cerkiew św. Męczennicy Paraskewii.

Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii w Polańczyku obecnie kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej PolskiObecny budynek cerkwi powstał w 1907 roku na miejscu poprzedniej – drewnianej pochodzącej z końca XIII wieku, której fundatorką była cesarzowa Maria Teresa. Obecna plebania powstała również w 1907 roku, natomiast dwa lata później dobudowano niewielką kaplicę.
Po II wojnie światowej cerkiew została opuszczona. We wsi pozostali jedynie katolicy, którzy w tym czasie należeli do parafii w Wołkowyji. W 1908 roku ówcześni właściciele dóbr Cieklińscy ufundowali kaplicę, w której odbywały się nabożeństwa, a raz w miesiącu również msza święta odprawiana przez księdza z Wołkowyji. Kiedy budynek kaplicy okazał się za mały zaadoptowano na potrzeby kościoła katolickiego opuszczony budynek cerkwi. Cudowna ikona do dziś znajduje się w Polańczyku, natomiast w Łopience jest jej kopia. W roku 1954 z dachu zdjęto blachę. W latach 60. zawaliła się więźba dachowa.
W okresie tym cerkiew służyła prowadzącym wypas góralom za zagrodę dla owiec, a płyty z cerkiewnej posadzki używane były w bacówkach jako miejsce na watrę. Dzieła zniszczenia dopełniała budowa nowej drogi, która podcinała wzgórze cerkiewne, powodując pękanie murów. W roku 1972 z inicjatywy powiatowego konserwatora zabytków Olgierda Łotoczko korona murów wzmocniona została betonową opaską. W roku 1983 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami rozpoczęło działania mające na celu odbudowę świątyni. W roku 1992 zrekonstruowano więźbę dachową, w 1993 dach pokryto blachą, a w latach 1994-95 odtworzono drzwi i okna. W roku 2002 budynek został otynkowany z zewnątrz.
Cerkiew w Łopience jest świątynią orientowaną, trójdzielną. W trakcie prowadzonych prac remontowych odkryto, że ściany babińca są cieńsze i wzniesione na lichszych fundamentach, co wskazywałoby na to, że został dobudowany został do stojącej już cerkwi. W cerkwi znajdują się trzy krypty – dwie pod nawą, jedna pod prezbiterium. We wnętrzu znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej, którego oryginał znajduje się w kościele w Polańczyku. W cerkwi nie zachowało się jej pierwotne wyposażenie. W roku 1984 podczas remontu zamalowana została oryginalna polichromia figuralna. Na ołtarzu głównym znajduje się oryginał obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej. Wokół świątyni warto zwrócić uwagę na murowaną dzwonnicę z XIX wieku. Dzwonnica murowana, parawanowa, trój arkadowa, zbudowana zapewne w 1863 r. Dzwon z 1894 r. Cmentarz cerkiewny, niemal całkowicie zdewastowany.

Obrazek: Polańczyk – kościół (01)” autorstwa GringoPLPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora