Puszcza Piska – drugi pod względem wielkości kompleks leśny w Europie.

Puszcza PiskaDuży kompleks leśny położony na terenie gmin: Mikołajki, Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Biskupiec, Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Dźwierzuty, Rozogi, Szczytno, Świętajno w województwie warmińsko-mazurskim, Kolno, Turośl w województwie podlaskim oraz Łyse w województwie mazowieckim. Przylega do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oraz do Niziny Mazurskiej. Dawna nazwa to Puszcza Jańsborska (niem. Johannisburger Heide). Puszcza Piska – drugi pod względem wielkości kompleks leśny w Europie. Powierzchnia całej puszczy wynosi ok. 100 tys. ha. W skład obszaru Puszczy Piskiej wchodzi wiele jezior które pełnią także rolę rezerwatów. Należą do nich m.in. Bełdany, Jezioro Nidzkie, Jegocin (nie mylić z Niegocinem); Rezerwat przyrody Jezioro Warnołty i Jezioro Mokre a także największe z nich jezioro Śniardwy. Puszcza Piska porośnięta jest lasami sosnowymi z niewielką domieszką brzozy, osiki i dębu (w południowej części Puszczy) rosnących na sandrowych piaskach.
Od najdawniejszych czasów była częścią ogromnego kompleksu puszcz, jezior i bagien, sięgającego na północy aż do Pregoły. Zwana Wielką Knieją lub Knieją Jańsborską, w czasach panowania Krzyżaków stanowiła ochronę granicy. Od XVI w. rozwijające się osadnictwo spowodowało zamianę lasu na grunty uprawne. Łowiectwo, przynoszące znaczne dochody Krzyżakom, spowodowało wytępienie zwierzyny – ostatni tur zginął w 1627, dzikie konie w XVII w., żubry w XVIII, niedźwiedzie i bobry w XIX w.
Przez Puszczę przepływają dwie, znane ze szlaków wodnych, rzeki Mazur: Krutynia, uznawaną za jedną z najpiękniejszych w Europie oraz Pisa, dziko meandrująca wśród południowo-wschodnich granic Kniei, kończąca swój bieg w Narwi. Sporo jest niewielkich powierzchniowo torfowisk wysokich położonych w bezodpływowych zagłębieniach, zasilanych jedynie przez ubogie wody opadowe. Porasta je bardzo charakterystyczna roślinność, którą tworzą mchy torfowce, liczne krzewinki takie jak bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina. Spotyka się tutaj zazwyczaj karłowate sosny. Bardzo ciekawe są torfowiska przejściowe łączące cechy zarówno torfowisk niskich, jak i wysokich.
Pod względem geograficznym Puszcza Piska znajduję się w obrębie makroregionu Pojezierze Mazurskie, w granicach 3 mniejszych jednostek Pojezierza Mrągowskiego, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Równiny Mazurskiej. Rzeźba Pojezierza Mazurskiego została ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia zwanego bałtyckim. Ten najmłodszy krajobraz polodowcowy charakteryzuje się bogactwem form geomorfologicznych.
Do licznych mieszkańców Puszczy należą ważne gatunki łowne: jeleń, sarna dzik. Do stałych, choć ostatnio niezbyt licznych przedstawicieli fauny dużych ssaków, należy łoś, spotykany głównie we wschodniej i południowej części LKP obfitującej w większe pałacie terenów podmokłych i bagiennych. Oprócz większości pospolitych gatunków, jak np. lis, jenot, borsuk, oba gatunki kun i tchórz, częsta jest – związana z wodami – wydra i bardzo liczna norka amerykańska. Lasy LKP zamieszkuje kilka rodzin wilków. Po latach nieobecności, ponownie obserwowane są na tym terenie rysie. Rozpowszechnionym gatunkiem stał się bóbr. Gniazdują tu m. in. perkozy dwuczube, liczne gatunki kaczek. Większość tych ptaków spotkać można w rezerwacie biosfery „Jezioro Łuknajno”, które znane jest przede wszystkim z wielkich stad łabędzi niemych odbywających tu pierzenie. Obszar ten zamieszkują bogate populacje bielika i orlika krzykliwego znacznie rzadsze są kanie – ruda i czarna oraz rybołów. Gatunkiem ginącym jest cietrzew. wielu gatunków zwierząt, które podlegają ochronie lub uznano za rzadkie: ryś, wilk, żółw błotny, bóbr europejski, kumak nizinny, gronostaj, kozioróg dębosz, łasica, łoś, pachnica dębowa, ropucha zielona, żmija zygzakowata, a także roślin. Można tu spotkać, objęte ochroną ścisłą: bagnicę torfową, bagno zwyczajne, brzozę niską, cis pospolity, kosaciec syberyjski, rosiczkę okrągłolistną, widlaka goździstego.

Do połowy XVIII wieku lasy niszczono na potrzeby osadnictwa. Największe szkody na ekosystem Puszczy Piskiej miały wiejące z dużą siłą wiatry. Do największej klęski doszło 4 lipca 2002 w trójkącie miast Orzysz – Pisz – Ełk. Silny huragan spowodował ogromne zniszczenia. W Nadleśnictwie Pisz szkody wystąpiły na powierzchni ponad 12 tysięcy ha, a uszkodzeniu uległo ponad 35 % drzew. Zdaniem ekspertów odbudowa Puszczy będzie trwała około 60 lat.

Opis turystyczny:

W rejon ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu, komunikacją autobusową, kolejową, a także drogą wodną, statkami rejsowymi przybijającymi do Rucianego. Informacje turystyczne znajdują się w Rucianem i Piszu. Przez ostoję przechodzi kilka znakowanych szlaków pieszych, ścieżki rowerowe, a także liczne szlaki wodne. Najbardziej malowniczy jest szlak wodny rzeki Krutyni. Prócz walorów przyrodniczych, w ostoi lub jej sąsiedztwie warto zobaczyć zabytkowe budowle Pisza i znajdujące się tam Muzeum, leśniczówkę Pranie, w której znajduje się Muzeum K.I. Gałczyńskiego, klasztor i cerkiew starowierców i głazy narzutowe w Wojnowie, Park Dzikich Zwierząt i osadę kulturową w Kadzidłowie, zagrody pokazowe zwierząt przy stacji badawczej PAN w Popielnie. Teren, z uwagi na to, że jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce, oferuje duży wybór miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych o różnym standardzie. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich oferuje wiele atrakcji, głównie przyrodniczych np. hodowle jeleniowatych w Kosewie, koników polskich w Popielnie czy park w Kadzidłowe. W Kadzidłowie na obszarze 60 ha znajduje się prywatny park dzikich zwierząt w którym wilki, jelenie, daniele, łosie, tarpany, dziki, miniaturowe kozy, osiołki i bobry. Symbolem parku jest jednak bocian biały.

Obrazek: „Puszcza Piska” autorstwa Mateusz GiełczyńskiPraca własna. Licencja CC BY 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora