Rezerwat krajobrazowy Karczówka oraz Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza.

Karczówka – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim, położone na terenie Kielc, na południowy zachód od centrum miasta. W większej części zbudowane jest z wapieni dewońskich, u jego podnóża natomiast znajdują się wychodnie zlepieńców cechsztyńskich. Jest porośnięte starodrzewiem sosnowym, w którym wiek niektórych drzew dochodzi do 150 lat. W przeszłości obszar Karczówki był wykorzystywany górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu. Pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na stokach: południowym i zachodnim. Na szczycie znajduje się punkt widokowy na Kielce oraz Góry Świętokrzyskie. W 1957 r. na Karczówce utworzono rezerwat krajobrazowy o obszarze 27 ha. Strefa chroniona Rezerwatu Karczówka obejmuje obszar, na którym znajduje się wzgórze Karczówka zbudowane z wapieni dewonu środkowego i górnego. W skałach tych występuje galena eksploatowana niegdyś przez mieszczan kieleckich w XVI w., a nie wykluczone że w czasach o wiele wcześniejszych. Na uwagę zasługuje również darniowa ruda żelaza, pozyskiwana i obrabiana w kuźnicach usytuowanych w dorzeczu rzeki Bobrzy nieopodal Kielc.
Na terenie Rezerwatu znajdują się również obiekty zabytkowe nieruchome, wpisane do rejestru zabytków oraz podlegające ochronie świętokrzyskiego konserwatora zabytków. Są to zespół klasztorny obejmujący: kościół, klasztor, zabudowania gospodarcze, ogrodzenie z basztami oraz teren niezabudowany na północnym stoku góry. U stóp jej, od strony miasta, funkcjonowały niegdyś samodzielne wsie, dziś części miasta: Czarnów i Białogon, osady kuźnicze (m.in. Biesak, Białogon i Umer), górnicze (Gniewce, Janów, Jaworznia, Czarnów) i karczemne (m.in. Biesak, Zielonka).
U stóp Karczówki od strony południowo wschodniej powstaję kielecki ogród botaniczny, administrowany przez Geopark Kielce, więcej na temat ogrodu znajdziecie na: http://geopark-kielce.pl/ogrod

Z centrum Kielc dochodzimy szlakiem miejskim koloru czerwonego do kładki na ul. Armii Krajowej, przechodzimy nią do ul. Karczówkowskiej, którą po ok 1,5 km docieramy do granic rezerwatu.

Spod góry Karczówki rozpoczyna się szlak turystyczny koloru czerwonego do Chęcin.

Przez Karczówkę przebiega również Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza.
Edukacyjna ścieżka geologiczno-kruszcowo-górnicza powstała celem uczytelnienia śladów dawnych wyrobisk pogórniczych – pozostałości po staropolskim górnictwie kruszcowym, szeroko rozwiniętym na terenie Kielecczyzny już w czasach średniowiecza. Ścieżkę wytyczono w obszarze Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego, przez rezerwat Karczówka oraz góry Dalnię i Grabinę (położone po zachodniej stronie rezerwatu). Ścieżka rozpoczyna się u zbiegu ulic Podklasztornej i Świętej Barbary, a kończy na terenie wyrobiska dawnej kopalni odkrywkowej „Czarnów”. Trasa o długości 3 km, prowadzi przez 9 punktów węzłowych: 3 stanowiska geologiczne, 3 obiekty dawnego górnictwa kruszcowego (w tym historyczny Szyb Barbara – pozostałość po dawnej kopalni rud ołowiu) oraz 3 przystanki. Wszystkie punkty objaśnione są indywidualnymi tablicami. Ścieżkę oznakowano specjalnym znakiem łączącym symbole: geologiczny i górniczy.
Czas przejścia – ok. 2 h.

Obrazek: Autor: Paweł Cieśla Staszek_Szybki_Jest (Praca własna) [GFDL lub CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0],

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora