Rezerwat przyrody „Antoniuk”, Białystok (PUSZCZA KNYSZYŃSKA) obejmuje trasę a raczej miejsce w Białymstoku w sam raz na rodzinny spacer, to 71 hektarów lasu, dzika zwierzyna, ptaki, ścieżka przyrodnicza.

Dianthus superbusRezerwat przyrody Antoniuk położony jest w leśnictwie Antoniuk w północnej części miasta Białystok. Powierzchnia ogólna rezerwatu wynosi 70,07 ha. Rzeźba terenu jest dość urozmaicona, główne formy powstały w wyniku działania lodowca (zlodowacenie środkowopolskie). Wzniesienie morenowe i powstałe w okresie późniejszym wydmy zajmują znaczną powierzchnię rezerwatu. Występuje tu również nisza wytopiskowa o długości około 800 m oraz misy i rynny deflacyjne. Różnice poziomów wynoszą 29 m przy średniej wysokości równej 135 m n.p.m. Został powołany w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu o wysokim stopniu naturalności i ochrony rzadkich gatunków roślin. Rezerwat nie jest objęty ścisłą ochroną więc jest ogólnie dostępny dla ruchu pieszego i rowerowego. Do cennych elementów tego rezerwatu należy zaliczyć również źródliska z charakterystyczną roślinnością. W ich obrębie wykształciły się silnie przewodnione gleby mułowo-torfowe z łęgami jesionowo-olszowymi. Drzewostan złożony jest z olszy czarnej i świerka z niewielką domieszką wiązu szypułkowego – bardzo rzadkiego w warunkach naturalnego zbiorowiska leśnego.
Do osobliwości rezerwatu należą rośliny chronione jak: wawrzynek wilczełyko, widłak spłaszczony oraz bardzo rzadko występujące kruszczyk szerokolistny i podkolan biały. Do innych osobliwości należą: wiąz szypułkowy, turzycę luźnokwiatową (rzadki gatunek o zasięgu borealno-górskim), gwiazdnicę długolistną.

Obraz: Dianthus superbus 140805” autorstwa Bernd HaynoldPraca własna. Licencja CC BY-SA 2.5 na podstawie Wikimedia Commons.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora