Rezerwat przyrody Grabowiec, Ponidzie – jedyne w Polsce stanowisko dyptama jesionolistnego (tzw. „gorejący krzew Mojrzesza”).

rezerwatTen położony na terenie gminy Pińczów, w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, rezerwat florystyczny obejmuje swoją powierzchnią obszar 21,92 ha.
Znajduje się we wschodniej części Doliny Nidy i obejmuje płaskowzgórze zbudowane z gipsów i iłów mioceńskich z licznymi wertebami i lejami krasowymi. Z gatunków bardzo rzadkich występują: dyptam jesionolistny, tzw. „gorejący krzew Mojżesza”, wisienka karłowata, obuwik pospolity, miłek wiosenny, lilia złotogłów, zawilec wielokwiatowy oraz roślinność stepowa: ostnica włosowata, len włochaty i len żółty. W rezerwacie znajduje się stanowisko rzadkich owadów prostoskrzydłych. Żyje tu m.in. motyl modraszek gniady – rzadkość w skali kraju, a także cenne i chronione gatunki z innych grup systematycznych: chrząszczy, prostoskrzydłych i błonkówek. W rezerwacie występują naturalne stanowiska roślinności stepowej na południowym skłonie wzniesienia w lesie dębowo – grabowym”. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych płatów roślinności kserotermicznej z wieloma gatunkami roślin chronionych, w tym stanowiska dyptamu jesionolistnego tzw. „gorejący krzew Mojżesza. Przedmiotem ochrony jest również zbiorowisko grądu Tilio-Carpinetum w odmianie kserotermicznej z drzewostanem dębowo-grabowym rosnącym na płytkich rędzinach gipsowych. Jest to jedyny w Polsce przykład lasu wykształconego na tego typu podłożu, z uwidocznionymi zjawiskami krasu powierzchniowego.
Jest to jeden z najstarszych rezerwatów ponieważ teren był objęty ochroną od 1922 roku.

Obrazek: Grabowiec 20060902 1209” autorstwa Jakub HałunPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora