Rezerwat przyrody Ślichowice to rezerwat skalny z fałdem obalonym stanowiącym ewenement na skalę europejską.

Rezerwat przyrody Ślichowice znajduje się w północno-zachodniej części Kielc w sąsiedztwie osiedla Ślichowice, a ich nazwa pochodzi od góry Ślichowice (303 m npm), z której rozciąga się urocza panorama miasta. Występujące tam osady geologiczne pochodzą od dolnego kambru po górny perm. Rezerwat skalny imienia Jana Czarnockiego powstał w roku 1952 i obejmuje obszar 0,55 ha. Jest pierwszym utworzonym w Polsce rezerwatem geologicznym. Celem ochrony było, zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych odkrywki skalnej z odsłoniętymi, interesującymi formami tektonicznymi w postaci charakterystycznie i wyjątkowo wyraziście przefałdowanych skał wapiennych oraz zachowanie roślinności zielnej i krzewiastej, m. in. wisienki stepowej, krzewów dzikich róż, berberysu. Najciekawsza jest listwa skalna dzieląca dwa kamieniołomy, wschodni i zachodni. Wyrobiska odsłoniły cienkoławicowe wapienie górnego dewonu. Wapienie te zostały w czasie ruchów górotwórczych silnie sfałdowane ( to rejon ściśle chroniony i wydobywanie tu skamieniałości jest zabronione) i właśnie to zjawisko stanowi ewenement na skalę europejską. Fałd obalony powstał podczas ruchów górotwórczych orogenezy waryscyjskiej (hercyńskiej), około 251-325 mln lat temu.
Fauna kopalna w kamieniołomie jest raczej uboga i nie występuje gromadnie. Najczęściej spotyka się skamieniałości ramienionogów, liliowców, małży, trylobitów niekiedy korali. Występujące tam łupki margliste z cienkimi warstwami wapieni wraz z powyższymi skamieniałościami tworzyły się na krawędzi rafy koralowej. Wschodni kamieniołom odsłania skały górnego dewonu. W okresie okupacji, w zachodniej ścianie odsłonięto wyraźną strukturę tektoniczną. Widoczny tu leżący fałd stanowi przykład zaburzeń tektonicznych pod koniec ery paleozoicznej, kiedy to został wydźwignięty i pofałdowany cały obszar Gór Świętokrzyskich. Fałd wapienny zachował się w wąskiej listwie skalnej o grubości od 8 do 10 metrów. Oprócz niego oglądać można występowanie asfaltu, kalcytu, drobne krystaliczne skupienia pirytu i galeny.

Licznie występują tu różnej skali uskoki oraz niewielkie jaskinie. Odsłonięcie ze Ślichowic od lat stanowi klasyczny obiekt wykorzystywany w kształceniu polskich geologów.

Od niedawna kamieniołom otoczony jest wygodną alejką spacerową z punktami widokowymi, zaś fałd w jego głównej ścianie można podziwiać nawet nocą, oświetlony specjalnymi reflektorami.

Przez rezerwat przechodzi szlak turystyczny żółty żółty szlak spacerowy wokół Kielc.

 

Obrazek: Pibwl (Praca własna) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 lub CC-BY-SA-2.0],

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora