Rezerwat przyrody Świnia Góra woj. świętokrzyskie.

Rezerwat przyrody Świnia Góra – rezerwat leśny na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego w gminie Bliżyn, w powiecie skarżyskim, w województwie świętokrzyskim. Rezerwat ścisły, pow. 50,78 ha, utworzony w 1953 roku.
Pewne partie lasów bliżyńskich zachowały się w stanie naturalnym i są świadectwem istnienia dawnych Gór Świętokrzyskich. Puszczański charakter zachowały wyłącznie dlatego, że kamieniste, płytkie gleby tego obszaru nie nadawały się dla celów rolniczych a i wywóz drewna z braku odpowiednich dróg był trudny. Od XV do XIX wieku, prowadzono w tych okolicach pozyskiwanie rudy żelaza. Ślady górniczej działalności są spotykane do dziś różnej wielkości doły oraz niewielkie kopce. Zbędny nadkład wyrzucono na powierzchnię. W ten sposób zalegający na głębokości ok. 1,4 metra węglan wapnia mieszano ze słabszą glebą na powierzchni co znacznie użyźniło środowisko. Również popioły i węgiel drzewny po pożarze w połowie XIX wieku odegrały zapewne znaczącą rolę dla zainicjowania procesów wzrostowych pozwalając na wkroczenie bardziej wymagających gatunków roślin. Spłonęło w ok.50% drzew. Istniejący drzewostan powstał z naturalnych odnowień i samosiewów i jest przykładem wtórnej sukcesji ekologicznej. Swoje „odkrycie” rezerwat zawdzięcza prof. Władysławowi Szaferowi, który znalazł tu stanowisko rzadkiej rośliny liczydła górskiego. Las w rezerwacie wyróżnia się wzorcową kilkupiętrowością drzewostanu, w najwyższym piętrze występują olbrzymie jodły, dęby, buki i modrzewie. Zapiski historyczne mówią, że rosły tu dęby, których nie mogły przecierać normalne maszyny w tartakach. Flora rezerwatu liczy 345 gatunków roślin naczyniowych, drzewa i krzewy reprezentowane są przez 38 gatunków, występują tu 22 gatunki roślin górskich i 20 gatunków roślin chronionych, 100 gatunków mchów i 70 gatunków porostów. Bogata flora, liczne drzewa pomnikowe i rośliny rzadkie i prawnie chronione , m.in. goryczka wąskolistna, pełnik alpejski, kostrzewa czerwona i kosaciec syberyjski. Z mszaków, na uwagę zasługuje rzadki mech świecący Schistostega osmundacae ( rzadki i oryginalny mech, którego komórki splątka (protonema) mają kształt soczewkowaty, a na ich dnie mieszczą się ziarnka chlorofilu, załamane w owych komórkach światło, odbijając się pod pewnym kątem sprawia wrażenie, że splątek świeci lśniącym złotawoszmaragdowym blaskiem; gatunek ten jest reliktem atlantyckim). W rezerwacie rośnie w miejscach ocienionych, w wykrotach, bezpośrednio na ziemi. Do najciekawszych okazów grzybów możemy zaliczyć pasożytujący na modrzewiach – modrzewnik lekarski Laricifomes officinalis (posiada szczególne właściwości lecznicze). Grzyb ten z powodu wyniszczenia starych modrzewi jest obecnie w Polsce bardzo rzadki i objęty został ochroną ścisłą.

Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Zagnańsk PKP – dąb „Bartek” – Janaszów PKS – rezerwat „Świnia Góra” (12 km) – rezerwat „Dalejów” – pomnik przyrody „Brama Piekielna” – pomnik przyrody „Piekło Dalejowskie” – Bliżyn PKP, PKS (26 km).

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora