Rezerwat skalno-stepowy Skorocice wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

{{{Opis_zdjęcia}}}Rezerwat ścisły, pow. 7,70 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skorocice, gmina Wiślica. Rezerwat zajmuje wąwóz skalny zbudowany ze skał gipsowych. Obejmuje unikatową w skali kraju dolinę krasową wciętą na głębokość kilkunastu metrów w skały gipsowe. Powstała ona w wyniku zawalenia się fragmentów jaskiń krasowych i działalności erozyjnej potoku, który wypływa ze źródeł krasowych w górnej części wąwozu. Posiada on około 850 metrów długości i średnio około 80 metrów szerokości. Wysokość ścian ma około 8-13 metrów, niektóre mają formę urwisk, w których widoczne są kryształy gipsu. Na terenie rezerwatu znajduje się 35 jaskiń i schronisk. Najdłuższa z nich Jaskinia Skorocicka ma 352 metry długości. Z uwagi na charakter gipsu nie występują tu formy naciekowe. Strop jaskini jest bardzo niestabilny (występujące obrywy skalne), stąd też wchodzenie do niej jest niebezpieczne. Występują tu także inne formy krasowe: maczugi, mosty i zapadliska. Przez całą długość wąwozu płynie rzeczka Maskalisa płynąca częściowo pod powierzchnią ziemi. W obrębie zboczy doliny zauważyć można urwiska skalne, gdzie zostały odsłonięte wielkokrystaliczne gipsy szklicowe, tworzące tzw. „jaskółcze ogony”. Strome zbocza porasta zróżnicowana roślinność kserotermiczna. Występuje tutaj step ostnicowy, step łąkowy i murawa kserotermiczna z wężymordem stepowym i seslerią błotną, gdzie rośnie wiele chronionych i bardzo rzadkich roślin takich jak: ostnica Jana, ostnica włosowata, wężymord stepowy, śniedek wąskolistny, sierpik różnolistny, przetacznik wczesny, miłek wiosenny i inne.
Osobliwością tego rezerwatu są duże pająki mające przydomek „ptaszniki” i piewiki – cykady. Natomiast do najbardziej osobliwych okazów świata zwierzęcego należy ryjkowiec, stonka tarczyk oraz motyle z rodziny modraszków- modraszek gniady i lazurek.

Droga dojazdowa do Rezerwatu Skorocice skręca ostro pod górę, a znak drogowy symbolizuje samochód wpadający do rzeki.

Obrazek: POL Skorocice, rezerwat przyrody” autorstwa Grzegorz Pietrzak (user Vindicator) – Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora