Rynek – Kazimierz Dolny, niezwykle urokliwy, przyciąga jak magnez artystów.

Polska KazimierzDolny Rynek, główny punkt miasta, składa się z dwóch części – starszej, położonej wyżej, przy Farze, i młodszej, niższej, i o wiele większej. Po kilku pożarach, które zniszczyły zabudowę w XVI wieku, przy rynku zaczęto wznosić kamienice murowane z miejscowej opoki. Starówka w Kazimierzu Dolnym jest bardzo malownicza i słynie ze swojego uroku. Zapewne dlatego od końca XIX wieku Kazimierz odwiedza tak wielu turystów. Rynek jest otwarty, stąd też roztacza się widok na farę i zamek obronny wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Zresztą od imienia tego właśnie włodarza miasta pochodzi nazwa miasta.
Na urbanistyczno-architektoniczny układ Kazimierza Dolnego w decydującym stopniu wpłynęła konfiguracja terenu – wkomponowany jest pomiędzy wzgórza z granicą założenia od północy wytyczoną przez bieg Wisły. Jego ośrodek stanowi czworoboczny rynek z parami uliczek wychodzących z naroży. Ulice Lubelska i Nadwiślańska są odcinkiem dawnego traktu lubelskiego biegnącego ku przeprawie wiślanej. Sam rynek ujmują trzy zwarte pierzeje z zabudową drewnianą i murowaną, złożoną z jednopiętrowych, często podcieniowych kamienic. Fasady najbogatszych patrycjuszowskich domów w szczytowym dla miasta okresie rozwoju (lata 1585-1635) przybrały charakterystyczne formy o rozbudowanej dekoracji. Pokryte boniami elewacje zdobią figuralne reliefy o treściach religijnych, jak wizerunki św. Mikołaja czy św. Krzysztofa, okna natomiast mają profilowane lub hermowe obramienia. Cechą szczególną kazimierskich kamienic są wysokie, wybujałe attyki grzebieniowe, będące konglomeratem form czerpanych z wzorników architektury renesansowej i manierystycznej o włoskiej i niderlandzkiej proweniencji, na które nałożyła się lokalna tradycja ludowa. Na środku rynku stoi drewniana studnia z 1905 roku.

Południową pierzeję rynku tworzą, patrząc od kamienic Przybyłów, trzy niewielkie, przykryte gontem budynki (w których mieszczą się PTTK i najstarsza w mieście galeria) oraz monumentalna, barokowa Kamienica Gdańska.

Zachodnią pierzeję rynku stanowią, m.in.: Dom Pracy Twórczej Architekta (autorstwa Karola Sicińskiego, wzniesiony na miejscu kamienic zniszczonych w wojnach światowych i nawiązujący fasadą do nich fasadą) wyżej Stara Apteka (prawdopodobnie w kiedyś był tu ratusz) i już przy farze Dom Kifnerów (zaprojektowany w 1919 roku przez Jana Koszczyc-Witkiewicza, przez lata mieścił księgarnie). Przed domem wystawiony w 2000 roku pomnik psa Werniksa, „szefa” kazimierskich psów i bohatera licznych opowieści i legend. Najbardziej znana mówi, że Werniks, mieszkaniec Janowca, codziennie dojeżdżał „stopem”, bądź, w innej wersji, przypływał promem, do Kazimierza, by tu „sępić” co smaczniejsze kąski od artystów i turystów.

Na wschodniej pierzei, najbliżej fary stoi dawny Hotel Polski: pierwszy hotel w Kazimierzu, otwarty w 1880. Poniżej, przy głównej połaci rynku, dom Gałuszewskich (być może niegdysiejsza siedziba władz miejskich), dalej dom Wermanów (kolejny zbudowany po wojnie wg projektu Karola Sicińskiego na miejscu ruiny), XVIII-wieczny dom Radka z kawiarnią której ściany pokryły dzieła znanych malarzy.
Najniżej w pierzei stoją najwyżej cenione kamienice Przybyłow. Opis kamienic znajdą państeo w osobnym artykule.

W centralnym punkcie kazimierskiego rynku stoi zabytkowa studnia. Studnia pochodzi z XIX wieku. Pod koniec XIX wieku zamontowano ręczną pompę abisyńską. Pierwotnie studnia była zdrojem ulicznym.

Obrazek: Polska KazimierzDolny 015„. Licencja: CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora

Podobne atrykuły:

 1. Kazimierz Dolny, Spichlerze (XVI–XVII w.). Kazimierz, nazywany był w czasach nowożytnych „Małym Gdańskiem”, pełnił bowiem funkcję portu śródlądowego do przeładunku zboża spławianego Wisłą.
 2. Magiczny Kazimierz Dolny nad Wisłą mekką artystów, zarys historyczny.
 3. Wrocławski Rynek należy do największych dawnych placów targowych w Polsce (większe Rynki są tylko w Krakowie i Olecku). Za to późnogotycki Ratusz z 66-metrową wieżą jest najokazalszą tego typu budowlą w kraju.
 4. Stare Miasto (Gniezno) powstało w wyniku połączenia dawnych osad o charakterze miejskim Wzgórza Lecha, Wzgórza Panieńskiego (okolic obecnego Rynku).
 5. Szlak Architektury Drewnianej W Małopolsce i Podkarpaciu. Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – niezwykle bogate wyposażenie ruchome, unikatowy zespół malowideł ściennych oraz unikalne otoczenie – m.in. zespół XIX w. zabudowań plebańskich.