Ścieżka przyrodniczo-historyczna Dwernik – Otryt – Chmiel, Park Krajobrazowy Doliny Sanu.

OtrytŚcieżka zaczyna się w Dwerniku (Skrzyżowanie) gm. Lutowiska o czym informuje tablica zaś kończy się w Chmielu prowadząc przez południowy fragment Otrytu. Na trasie ścieżki wyznaczono pięć przystanków oraz dwa punkty widokowe z których roztacza się piękny widok m.in. na Magurę Stuposiańską, Połoninę Wetlińską, Dwernik Kamień oraz na Dolinę Sanu. Wyznaczone przystanki informują o historii Dwernika i Chmielu oraz o wielkiej różnorodności świata roślin i zwierząt. Ścieżka rozpoczyna swój bieg w Dwerniku a kończy w Chmielu trawersując na odcinku sześciu kilometrów południowy stok Otrytu. Różnica wzniesień na ścieżce wynosi 350 m, na jej pokonanie trzeba poświęcić cztery godziny.
Pierwszy przystanek znajduje się na się u podnóża Otrytu, gdzie reglowym, bukowym drzewostanie wydeptaną przez ludzi ścieżkę przecinają tropy zwierzyny płowej: jeleni, saren i dzików. Kolejny przystanek ukazuje malowniczy wąwozie, z okazale prezentującymi się bukami na zboczach. Kolejnym punktem trasy jest łąka śródleśna ograniczona modrzewiowymi uprawami leśnymi na gruntach porolnych. Stanowisko to obfituje w liczne gatunki bezkręgowców, płazów i gadów. Stwierdzono tu występowanie węża Eskulapa. Przedostatni przystanek ukazuje przysiółek wysiedlonej bojkowskiej wsi. Uwagę przykuwają tu zdziczałe sady odwiedzane przez leśne zwierzęta. Dalej ścieżka wyprowadza nas z lasu do miejscowości do Chmiel, gdzie znajduje się ostatni, szósty przystanek z dwoma punktami widokowymi.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu położony na terenie gmin: Lutowiska (76 %), Czarna (18 %) i Solina (4%), na obszarze Nadleśnictw: Stuposiany, Lutowiska, Baligród. Powierzchnia parku jest stosunkowo duża, gdyż wynosi J28 718 ha, z czego lasy i zadrzewienia stanowią 26 401 ha (92 %), a łąki i pastwiska 1478 ha (5 %). Jak sama nazwa wskazuje, osią parku jest największa rzeka regionu – San. Należy pamiętać, że jest to obszar wtórnie zdziczały, niegdyś licznie zamieszkany. O charakterze tego terenu stanowi również jego pewne oddalenie od głównych bieszczadzkich szlaków. Jego potencjalnie mniejsza atrakcyjność powoduje słabszy napływ ludzi, dzięki czemu park emanuje spokojem. Osią spinającą Doliny Sanu jest górska część Sanu i jego dopływy m.in. Wołosaty, Muczny, Nasiczański Potok, Tworylczyk. Koryta rzek są dzikie, nieuregulowane, przeważnie otoczone lasem lub zaroślami. To korytarze ekologiczne. Wszystkie rzeki i potoki meandrują, przebijają się przez góry tworząc piękne przełomy. Ich kryta charakteryzują duże spadki, więc mamy do czynienia z bystrzami, licznymi wychodniami skalnymi, berdami i baduniami. Doliny są malownicze i urozmaicone, niegdyś licznie zamieszkałe obecnie są wtórnie znaturalizowane. Jest tu tylko kilka wiosek i osad, większość terenów jest we władaniu przyrody. Obszar parku obejmuje kilka masywów górskich wśród nich są północne odnogi Połoniny Wetlińskiej z Dwernikiem Kamieniem, Magura Stuposiańska, Otryt, Jeleniowaty, Czereśnia z Czereszenką, Tołsta. Tylko dwie pierwsze góry przekraczają wysokość 1000 m n.p.m. Nie ma tu połonin z wyjątkiem sztucznie odsłoniętego jednego z 3 grzbietów Dwernika Kamienia – jeden z najpiękniejszych widoków w Bieszczadach . Na szczęście są polany widokowe, które jeszcze całkowicie nie zarosły. Przepiękne panoramy możemy zobaczyć z Kosowca, szczytowej polanki Magury Stuposiańskiej, z Otrytu. Wyjątkowo atrakcyjnym punktem widokowym jest Ryli w Krywem. Znajduje się tu też punkt widokowy na stokówce naprzeciw Tworylnego zwanego niegdyś przez Bojków bramą do nieba. W przybliżeniu 80% powierzchni Parku zajmują lasy, przeważnie reglowa buczyna karpacka. Niemal połowę lasów stanowią drzewostany w wieku 100 lat i starsze. Na terenach Parku znajdują się także ostoje rzadkich dużych ssaków – żubra i niedźwiedzia. Miejsce swojego bytowania znalazły tu prawie wszystkie krajowe gady z faunistyczną rzadkością -wężem Eskulapa. Stan liczebności awifauny szacuje się na blisko 130 gatunków, wśród których wymienić należy orła przedniego, orlika krzykliwego i bociana czarnego. Za osobliwość uznaje się też dużą frekwencję roślin wysokogórskich w niskich partiach regla dolnego, przyniesionych tam ze znacznych wysokości przez górskie potoki (np. złocień okrągłolistny, prosienicznik jednogłówkowy i inne w dolinie potoku Mucznego, a także diaspora paru gatunków górskich w dolinie Sanu). Znakomitym urozmaiceniem leśnego krajobrazu są bogate florystycznie łąki, oraz bieszczadzkie torfowiska wysokie, usytuowane na ponadzalewowych terasach dolin rzecznych, kopulasto wypiętrzone o miąższości masy organicznej dochodzącej niekiedy do kilku metrów (torfowce i płonniki, reliktowa żurawina drobnokwiatowa, chronione: borówka bagienna, bagno zwyczajne i rosiczka okrągłolistna). W opustoszałych wsiach natkniemy się na zdziczałe sady i zadrzewienia, a wśród nich stare odmiany drzew owocowych nie występujące już obecnie w uprawach sadowniczych i przez to nie zwykle cenne dla zachowania puli genowej oraz okazałe egzemplarze drzew liściastych towarzyszące dawnej zabudowie. Takimi uroczyskami odzyskanymi przez naturę są wsie: Krywe, Hulskie i Tworylne. Rzeka San – jak potwierdziły badania – ma najbogatszą z polskich rzek karpackich faunę wodną, właśnie w swoim górnym biegu.

Obrazek: Poland Otryt mountains„. Licencja: CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora