W Starych Oleszycach znajduje się cerkiew greckokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Drewniana cerkiewW Starych Oleszycach znajduje się kolejna cerkiew greckokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Świątynia drewniana została wzniesiona w roku 1787 i przebudowana w latach 1876-1877 i w latach 20-tych XX wieku. Po II wojnie światowej przejął ją Skarb Państwa i dopiero w 1971 roku odzyskała funkcje sakralne jako kościół rzymskokatolicki. Cerkiew, mimo zasadniczej przebudowy, zachowała elementy tradycyjnej drewnianej architektury cerkiewnej. Drewniana budowla konstrukcji zrębowej ma plan trójdzielny i dwukopułową bryłę. Do kwadratowej nawy przylega od wschodu trójbocznie zamknięte sanktuarium, a od zachodu obszerny babiniec. W narożach między sanktuarium a nawą występują niewielkie pomieszczenia – zakrystia i skarbczyk. Nawa przekryta czworoboczną kopułą zrębową z jednym załamaniem. Druga niska ośmioboczna kopuła zrębowa z jednym załamaniem i parą pendentywów osadzona została nad sanktuarium. W babińcu pozorne sklepienie o przekroju trapezu. Ściany zewnątrz oszalowane, zwieńczone częściowo gzymsami. Sanktuarium obiega wydatne zadaszenie obejmujące uskok niskiej kopuły. Dach nad babińcem, obie kopuły z pseudolatarniami oraz zadaszenie pobite blachą. Wnętrze ma ujednolicony charakter. Babiniec szeroko otwarty do nawy prostokątnym prześwitem zamkniętym łukiem odcinkowym. Między nawą a sanktuarium prostokątny prześwit ze ściętymi narożami od góry. Ściany wewnątrz, pierwotnie polichromowane, obecnie pokryte boazerią. Elementy dawnego wyposażenia nie zachowały się. Podobna konstrukcyjnie do cerkwi w pobliskim Borchowie. Obok kościoła zachowała się drewniana dzwonnica z końca XVIII wieku i kamienne nagrobki. Świątynia jest niewielka, wręcz kameralna i choć wielokrotnie przebudowywana, zachowała elementy tradycyjnej drewnianej architektury cerkiewnej.

Obrazek: Poland Stare Oleszyce – wooden church” autorstwa User:MerlinPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora