Stopnica: klasztor sercanów, kielecczyzna.

Stopnica monastery Początki klasztoru stopnickiego sięgają I połowy XVII wieku, kiedy to urząd wojewody sandomierskiego, a zarazem starosty stopnickiego sprawował Krzysztof Ossoliński herbu Topór. Wywodził się on z rodu o głębokich tradycjach katolickich (co podkreślił m.in. na zbudowanym przez siebie zamku Krzyżtopór). Dla odparcia wpływów reformacyjnych, dość silnych w owych czasach, ufundował on klasztor w Stopnicy, który w 1637 roku objęli księża reformaci. Obiekt został wzniesiony w stylu barokowym i nosił tytuł Świętych Marii Magdaleny i Franciszka z Asyżu. Przedstawiciele wielu rodów szlacheckich wspierali finansowo i rzeczowo klasztor, często znajdując w nim także miejsce swojego spoczynku. To tutaj została pochowana matka słynnego pamiętnikarza Jana Chryzostoma Paska, a podobno także i on sam (zm. w 1701 roku). Jest to o tyle prawdopodobne, gdyż Jan Chryzostom Pasek był w latach 1667-1687 właścicielem pobliskiej wsi Smogorzów. Jako jeden z nielicznych klasztor nie uległ kasacji w czasie zaborów. 7 listopada 1944 r. przygotowujący się do odparcia ofensywy radzieckiej Niemcy wysadzili kościół klasztorny w powietrze. Mury Świątyni były tak grube, że dopiero po detonacji trzeciego ładunku hitlerowcy osiągnęli zamierzony cel. Zabudowania klasztorne zostały odbudowane w latach powojennych. W wyniku braku zgody ówczesnych władz nie odbudowano dawnego kościoła pw. św. św. Marii Magdaleny i św. Franciszka. Z wnętrza kościoła ocalał obraz przedstawiający Św.Antoniego z Dzieciątkiem Jezus oraz głowa Chrystusa z Krzyża wiszącego w ołtarzu głównym kościoła. Współczesny kościół powstał po przebudowaniu jednego ze skrzydeł klasztornych. Do wnętrza zespołu prowadzi barokowa brama. Na murze dziedzińca umieszczono epitafia pochodzące ze zniszczonego kościoła. Obecnie z dawnego kościoła ocalało jedynie arkadowe przejście z nawy do kaplicy Świętej Anny, z której pozostały fragmenty murów w przyziemiu. Od 1971 roku służy ono jako dzwonnica (wiszą tu dwa niewielkich rozmiarów dzwony: Józef i Antoni). Pod nim znajduje się wejście do podziemi kościoła.

Kościół znajduje się na odnowionej trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca, która to jest odzwierciedleniem dawnej średniowiecznej drogi do Santiago de Compostela i związana jest z pielgrzymowaniem do grobu św. Jakuba.

Obrazek: Stopnica monastery 20060423 1410” autorstwa Jakub HałunPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora