Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”


Trafić do nas łatwo… W samym centrum Polski, tam – gdzie zlatują się wszystkie czarownice, dumnie wznosi się Łysa Góra, a wokół niej mieszkamy my – świętokrzyscy górale. Działamy wspólnie w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, które swoim zakresem obejmuje siedem świętokrzyskich gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów i Wąchock. Teren naszej LGD – to obszar najwyższych pasm Gór Świętokrzyskich o powierzchni 653 km2. Na mapie Polski nasze LGD możemy odnaleźć w środkowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Atutem tego terenu jest korzystne położenie w ciągu komunikacyjnym: czterech dróg krajowych: 7, 42, 73, 74, oraz sześciu dróg wojewódzkich: 744, 745, 750, 751, 752, 753, dzięki czemu łatwo dotrzeć do nas ze wszystkich zakątków Polski.
Ale przecież do nas można podążyć za czarownicami …

Nasze główne cele

LGD Wokół Łysej Góry założyliśmy przede wszystkim po to, aby integrować, rozwijać i pobudzać do działania społeczność lokalną. Za cele priorytetowe obraliśmy sobie:

 • rozwój turystyki, poprzez bazowanie na walorach przyrodniczych i kulturowych Gór Świętokrzyskich, 
- różnicowanie działalności gospodarczej obszaru LGD poprzez stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju sektora przedsiębiorczości,
 • rozwój potencjału ludzkiego czyli inwestowanie w człowieka i jego rozwój,
 • zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, którego piękno opiewał już Stefan Żeromski

Jesteśmy dumni, że przyszło nam mieszkać w najstarszych górach Europy – Górach Świętokrzyskich. Unikatowe walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz niepowtarzalny mikroklimat sprawiają, że jest to wyjątkowe i atrakcyjne miejsce wypoczynku dla turystów. To obszar, gdzie urzekają wszystkich górskie widoki z charakterystycznymi pasiakami pól, a także niezwykle czyste ekologicznie miejsce, w dużej części chronione różnymi formami prawnej ochrony (Świętokrzyski Park Narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty oraz europejska sieć NATURA 2000).

Atrakcje regionu

Chlubą naszego regionu jest również bogate, tysiącletnie dziedzictwo kulturowe, które prezentowane jest przede wszystkim przez zabytki zlokalizowane na terenie obszaru LGD, ale również społeczność, która aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym kultywując lokalne zwyczaje i tradycje.
Łysogóry – to cudowna kraina, inspiracja dla malarzy, pisarzy i poetów, gdzie nadal żywa jest gwara i folklor świętokrzyski. Z terenem, na którym działa nasze Stowarzyszenie, związane są losy wybitnych Polaków: intelektualistów, działaczy politycznych, malarzy, pisarzy i poetów: Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, Jana Gajzlera, Józefa Szermentowskiego, Dawida Rubinowicza, Józefa Ozgi Michalskiego, Stefana Żeromskiego.
Dla naszego Stowarzyszenia istotny jest rozwój turystyki. Pracujemy na rozwojem następujących produktów turystycznych:

 • Dworek Stefana Żeromskiego – „Szklany Dom” Ikona Regionu Świętokrzyskiego
 Centrum Edukacji im. S. Żeromskiego – „Szklany Dom”
 • Izby Dobrego Smaku – sieć sprzedaży produktów lokalnych
 • Konny Bodzentyn
 • Kraina Legend Świętokrzyskich
 • Podając Dłoń Tradycji
 • Przenieś się do średniowiecza
 • Szlak cysterski (część produktu ogólnopolskiego)
 • Świętoaktywność (turystyka aktywna – rowerowa, piesza, konna, sporty lotnicze i wodne, narciarstwo klasyczne i alpejskie)
 • Świętokrzyska odnowa i rekreacja (turystyka spa & welness, usługi leisure time)
 • Świętokrzyskie Szlaki Lilii i Paproci wraz ze Szkołami Natury
 • Wąchock – stolica polskiego humoru
 • Wioska – Osada Średniowieczna
 • Ziemia Świętego Krzyża (turystyka pielgrzymkowa)

Jak się z anami skontaktować?

Biuro Zarządu w Bielinach
Prezes Zarządu: Anna Łubek
e-mail: alubek@wokollysejgory.pl

Dyrektor Biura:Katarzyna Witkowska
e-mail: kwitkowska@wokollysejgory.pl

Specjalista ds. przygotowania projektów: Joanna Zarzecka
e-mail: j.zarzecka@wokollysejgory.pl
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny,
tel.(041) 26 08 153 tel./fax: (041) 30 26 107,
Pn-Pt. godz. 7.30-15.30

Więcej informacji znajedziesz na stronach Stowarzyszenia

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora