Święta Góra – Grabarka, najważniejsze w Polsce sanktuarium i miejsce kultu Kościoła prawosławnego.

Grabarka Święta Góra Grabarka to prawosławne sanktuarium słynące z wielu uzdrowień. Położone jest w odległości 12 km od Siemiatycz na Wysoczyźnie Drohickiej. Grabarka wraz ze Świętą Górą, małą cerkwią na wzgórzu i żeńskim klasztorem, to dla prawosławnych święte miejsce. Ma dla nich takie znaczenie, jak Częstochowa dla katolików. Często nazywana jest też „wzgórzem krzyży”, z racji krzyży wotywnych, przynoszonych i ustawianych na wzgórzu przez wiernych. Większość z nich jest anonimowa, na niektórych widnieje imię fundatora lub jego intencja. Co ciekawe, koło siebie często leżą krzyże prawosławne, rzymskokatolickie i unickie – w intencjach kierowanych do Boga nie ma miejsca na religijne podziały.
Na szczycie wzgórza znajduje się cerkiew Przemienienia Pańskiego (Spasa). Tu także niosą posługę siostry zakonne z monasteru św. św.Marii i Marty. Grabarka jest sercem Cerkwi prawosławnej w Polsce – odbywają się tu wszystkie ważniejsze wydarzenia o charakterze religijnym związane z obrządkiem wschodniosłowiańskim. Grabarka ma ogromne znaczenie dla pątników przybywających tu na główne święto Przemienienia Pańskiego. Pielgrzymi gromadzą się przy kapliczce z cudownym źródłem, która znajduje się u podnóża Świętej Góry otoczonej monasterskim murem. Wierni wierzą, że woda stamtąd ma uzdrawiającą moc. Chusteczkami przemywają twarze i chore, bolące miejsca, a mokre chusteczki zostawiają przy kapliczce zgodnie z przekonaniem, że zostawiają też swoje choroby. Wodę zabierają również do domów.

Legenda głosi, że podczas najazdu Tatarów w XIII wieku w tutejszych lasach ukrywać się mieli mnisi z mielnickiego monasteru. Zabrali oni ze sobą otoczoną niezwykłą czcią ikonę Spasa Izbawnika, którą za wszelką cenę chcieli uchronić przed Tatarami. Na miejsce jej ukrycia wybrano górę Grabarkę, gdzie wkrótce później powstać miała cerkiew pod wezwaniem właśnie Spasa Izbawnika.
Najsłynniejsza z legend związanych z tym unikalnym miejscem opowiada o epidemii cholery (bądź według niektórych źródeł dżumy) z 1710 roku. W tym cza­sie pewnemu starcowi we śnie zostało objawione, że ratunek można znaleźć na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże. Z modlitwą obmywali się i pili wodę ze źródełka. We­dług kroniki siemiatyckiej parafii ratunek od choroby znalazło wówczas ok. 10 tys. ludzi. W podzięce Bogu za cud zbudowano na tym miejscu drewnianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Cerkiew przebudowywana, remontowana, upiększa­na dotrwała do 1990r, kiedy to podpalona spłonęła doszczętnie. Nowa cerkiew została wyświęcona w 1998r. Jest już murowana.

Dojazd
Do Grabarki prowadzi droga lokalna z pobliskich Siemiatycz w kierunku Hajnówki i Białowieży. Można tam również dojechać koleją z Białegostoku, Hajnówki, Siedlec i Warszawy – stacja docelowa Sycze – stąd kilka minut drogi pieszo do Świętej Góry.

Zwiedzanie świątyni jest możliwe w godzinach 10.00-17.00. Należy pamiętać, że Grabarka jest miejscem świętym i wypada zachować w nim spokój oraz pamiętać o odpowiednim stroju.

Obrazek: „Grabarka 36” autorstwa BladyniecPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora