Szydłów – „polskie Carcassone”.

Szydlow castle 20060619 1433.jpg
Szydłów zyskał miano „polskiego Carcassonne” dzięki zachowanemu do czasów współczesnych XIV-wiecznemu układowi urbanistycznemu zawierającemu wiele elementów tak architektonicznych jak i przestrzennych średniowiecznego miasta.
Mury miejskie wykonane z lokalnego wapienia w XIV w. mierzyły 1080 m długości do 1,8 m szerokości,wybudował je w XIV w. król Kazimierz Wielki są zwieńczone blankami posiadały trzy bramy: Krakowską, Sandomierską i Opatowską. Dzisiaj podziwiać możemy jedynie bramę Krakowska. Od strony północno-zachodniej wzniesione na skraju wysokiej ściany wąwozu, opadającej do doliny rzeki Ciekącej. Od strony południowej i wschodniej wybudowane na płaskim terenie i umocnione wałem ziemnym oraz fosą. Z murów pozostały 4 odcinki od strony zachodniej, wschodniej i południowej o łącznej długości 680 m i baszta przerobiona na dzwonnicę kościoła farnego.
Budynek zamku królewskiego znajduje się w obrębie murów miejskich w północno-zachodniej części miasta. Przed wybudowaniem zamku w XIV w. istniał w Szydłowie zapewne dwór książęcy, co sugeruje pobyt w Szydłowie w 1255 r. Bolesława Wstydliwego wraz ze swym dworem. Reliktów tego grodu należy jednak poszukiwać na wzgórzu, gdzie obecnie stoi kościółek Wszystkich Świętych. Główny budynek zamkowy zbudowano w stylu gotyckim z elementami wczesnorenesansowymi. Zamek średniowieczny składał się z dwóch członów: północnego – pełniącego funkcje administracyjne i południowego – rezydencji królewskiej. Rezydencja miała dwie izby w przyziemiu i dwie kondygnacje z dobudowanym od południa ryzalitem, pełniącym prawdopodobnie funkcje kaplicy. Całość przykryta była zapewne dachem dwuspadowym. Zachowały się ostrołukowe kamienne portale i okna. Górną kondygnację od strony murów nazwano Salą Rycerską. Skarbczyk powstał na skutek przebudowania okrągłej baszty obronnej w poł. XVI wieku. Obecnie mieści się w nim Muzeum Regionalne a w nim trzy ekspozycje tematyczne: geologiczna, archeologiczna i historyczna. Wg Janka z Czarnkowa murowany zamek wzniósł w Szydłowie król Kazimierz Wielki, który otoczył też miasto murami obronnymi. Także Jan Długosz wspomina o wzniesieniu zamku przez Kazimierza Wielkiego. Dokonane ostatnio odkrycia nieznanych dotąd partii murów pozwalają zaliczyć tutejszy zamek do największych założeń obronnych Kazimierza Wielkiego.
Istniały onegdaj w Szydłowie trzy bramy strzegące dostępu do grodu, w którym zbiegały się trzy trakty. Do dziś przetrwała tylko jedna Brama Krakowska. Do dnia dzisiejszego dotrwała tylko ta jedna. Niewiele brakowało by i jej nie było, gdyż razem z murami i pozostałymi bramami wystawiono ją na sprzedaż w I połowie XIX wieku. Na bramy Opatowską i Wodną niestety kupcy się znaleźli i bramy rozebrano. Częściowo zrekonstruowna w 1946 r.stanowi jeden z najwartościowszych przykładów rozwinięcia średniowiecznego systemu obronnego. Bramę pochodzi z XIV wieku jednak przebudowano ją w stylu renesansowym dwa wieki później. Główny zrąb bramy posiada attykę i dwie koliste wieżyczki. Między wnękami tej kondygnacji znajdują się dwa prostokątne okienka, zaś w półkolistych wnękach attyki – cztery strzelnice. W zachodniej części umieszczono kamienne schody,które prowadziły na chodnik w murach obronnych. W wysuniętej do przodu części znajdowała się żelazna brama, a przed nią był most zwodzony.

Szlaki turystyczne piesze:
Przez obszar gminy przebiegają dwa turystyczne szlaki piesze: żółty i zielony.
-Szlak żółty Szydłów – Widełki, długość: 34 km
Szydłów – Korytnica (7,0) – Chańcza (11,0) – Rakówki (14,0) – Raków (17,0) – Dębno (18,5) – Drogowle-Ruda (20,0) – Sterczyna (28,0) – Nowa Huta (32,0) – Widełki (34,0).
-Szlak zielony Niepodległościowy Chańcza – Pielaszów, długość: 110 km
Chańcza – Korytnica – Kotuszów – Kurozwęki (10,5 km) – Staszów (17 km) – Rytwiany (24,5 km) – Połaniec (40 km) – Osiek (62,5 km) – Klimontów (81 km) – Kleczanów (101,5 km) – Pielaszów (110 km).

Obrazek: Szydlow castle 20060619 1433” autorstwa Jakub HałunPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora