Home » Artykuły oznaczone jako » Cieszyn

Kamienica, dawny Dom Niemiecki, ul. Głęboka 15, Cieszyn.

Kamienica, dawny Dom Niemiecki, ul. Głęboka 15, Cieszyn.

Niemal każdy obiekt w centrum Cieszyna może poszczycić się długą i skomplikowaną historią, wartą bliższego opowiedzenia; z wieloma związane są mniej lub bardziej udokumentowane przekazy czy wręcz legendy. Jednym z nich jest obecny gmach Biblioteki Miejskiej przy ul. Głębokiej, w czasach austriackich zwany Domem Niemieckim (Deutsches Haus). Powtarzana od lat legenda głosi, że w znajdującym […]

Cieszyn jest jednym z najstarszych miast na Śląsku.

Cieszyn jest jednym z najstarszych miast na Śląsku.

Powstanie miasta Cieszyn jest jednym z najstarszych miast na Śląsku. Podanie głosi, że założyli go w 810 roku[uwagi 1] trzej bracia, Bolko, Leszko i Cieszko (Bolek, Lešek a Těšek), synowie czeskiego księcia Lecha, który zginął w walce z wojskami cesarza Karola Wielkiego w 805 roku, najpewniej przy oblężeniu Canburga, siedzibie rodowej księcia Lecha, w dolinie […]

Beskid Śląski, Śląsk Cieszyński-średnoiwieczne ślady osadnictwa oraz opis atrakcji turystycznych.

Beskid Śląski, Śląsk Cieszyński-średnoiwieczne ślady osadnictwa oraz opis atrakcji turystycznych.

Na terenie Beskidu Śląskiego średniowieczne ślady osadnictwa na tym terenie sięgają XIV w. Od strony Cieszyna, wzdłuż Olzy pierwsze wioski powstawały już w XIII i XIV wieku. Beskid Śląski od czasu ukształtowania się średniowiecznych granic księstw śląskich aż do 1918r. nieustannie stanowił część ziem księstwa cieszyńskiego, a potem Śląska Cieszyńskiego pod władaniem Habsburgów. Ziemia ta […]