Home » Artykuły oznaczone jako » Góry Świętokrzyskie

Jeleniowski Park Krajobrazowy. Góry Świtokrzyskie, należą do najstarszych polskich gór, spotkamy tu pierwotny las jodłowo-bukowy.

Jeleniowski Park Krajobrazowy. Góry Świtokrzyskie, należą do najstarszych polskich gór, spotkamy tu pierwotny las jodłowo-bukowy.

Obejmuje Pasmo Jeleniowskie wraz z jego najwyższym wzniesieniem – Szczytniakiem (554 m n.p.m.). Jest to jeden z ośmiu parków krajobrazowych województwa świętokrzyskiego. Położony jest na terenie gmin: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Sadowie oraz Waśniów. Jeleniowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej, we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Obejmuje Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami: Górą […]

Góra Rzepka – rezerwat koło chęcin, świętokrzyskie.

Góra Rzepka – rezerwat koło chęcin, świętokrzyskie.

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 9,09ha utworzony w 1991r. Obejmuje nieczynny kamieniołom utworów żywetu – głównie dolomitów, a częściowo – wapieni. Uwidoczniony jest w nim fragment trzonu paleozoicznego, który na południe kontaktuje się z osłoną mezozoiczną reprezentowaną przez pstrego piaskowca i górną jurę. Kamieniołom znajduje się w odległości około 1 km na zachód od góry […]

Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Ruiny zamku w Bodzentynie. Słynące w Europie Środkowej z targów końskich miasteczko Bodzentyn należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w sercu Gór Świętokrzyskich.

Na pół­noc od pa­sma ły­so­gór­skie­go Gór Świę­to­krzy­skich, bez ma­ła 6 km w pro­stej li­nii od ich naj­wyż­sze­go szczy­tu – Ły­si­cy, bi­skup kra­kow­ski Jan Bo­dzan­ta herbu Poraj za­ło­żył mia­sto i wzniósł nie­wiel­ki, za­pew­ne drew­nia­ny jesz­cze dwór my­śliw­ski. Wy­da­rze­nie to mia­ło miej­sce o­ko­ło 1355 roku i zwią­za­ne by­ło z prze­nie­sie­niem sie­dzi­by bi­sku­pów die­ce­zjal­nych z po­bli­skie­go Tarcz­ka do […]

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny.

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny.

Zagroda założona została w 1809 r. przez Jana Czernikiewicza – zamożnego gospodarza i należała do najokazalszych w mieście, był właścicielem 34 mórg gruntu. Potem zagrodę rozbudowywali: jego syn Wincenty, wnuk Jan oraz prawnuk Władysław. Ściany wszystkich budynków wzniesiono z drewna jodłowego, dachy mają pokrycie gontowe. Jej najstarsze elementy (części domu mieszkalnego oraz budynki gospodarcze, wozownia […]

Świętokrzyski szlak konny Majora Hubala liczy ponad 400 km i na jego pokonanie potrzeba ok. 13-14 dni. Można podziwiać malownicze krajobrazy najstarszych gór Europy.

Świętokrzyski szlak konny Majora Hubala liczy ponad 400 km i na jego pokonanie potrzeba ok. 13-14 dni. Można podziwiać malownicze krajobrazy najstarszych gór Europy.

Szlak konny Majora Hubala liczy ponad 400 km i na jego pokonanie potrzeba ok. 13-14 dni. Jedną z ciekawszych jego pętli jest „Folwark konny Białe Ługi”. Jadąc wśród delikatnych wzniesień, pól i łąk, zagłębiając się w leśne ostępy, z wysokości końskiego grzbietu będziemy mogli podziwiać piękno Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Ponad 200-letnie buki, stare dęby, klony […]

Czerwony szlak turystyczny Gołoszyce – Kuźniaki – główny szlak turystyczny na terenie Gór Świętokrzyskich.

Czerwony szlak turystyczny Gołoszyce – Kuźniaki – główny szlak turystyczny na terenie Gór Świętokrzyskich.

Czerwony szlak turystyczny Gołoszyce – Kuźniaki – główny szlak turystyczny na terenie Gór Świętokrzyskich. Jest najdłuższym szlakiem Gór Świętokrzyskich – ma długość 105 km, a zarazem jednocześnie najkrótszy z trzech głównych szlaków górskich w naszym kraju. Można go w całości przebyć w ciągu 3-5 dni, z tego też powodu szlak ten jest bardzo ciekawym pomysłem […]

Szczytniak jest jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w Górach Świętokrzyskich.

Szczytniak jest jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w Górach Świętokrzyskich.

Szczytniak jest najwyższym szczytem Pasma Jeleniowskiego znajdującego się w Górach Świętokrzyskich – ma 554 m n.p.m. położonym na wschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich. Szczytniak nazywany jest również Górą Opacza. Górę budują piaskowce kwarcytowe, na północnym stoku znajdują się największe w Górach Świętokrzyskich gołoborze, składające się jednak z mniejszych bloków niż gołoborza w paśmie Łysogór. Szczytniak jest […]

Rezerwat przyrody Góra Jeleniowska- Świętokrzyskie.

Rezerwat przyrody Góra Jeleniowska- Świętokrzyskie.

Rezerwat częściowy, pow. 15,56 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Jeleniów, gmina Nowa Słupia. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego: Trzcianka PKS – Kobyla Góra – Paprocice – Góra Jeleniowska (6 km) – Szczytniak – Truskolaska – Gołoszyce PKS. Obejmuje ostańcowe skałki, rozwaliska i rumowiska skalne typu gołoborzy składających się z piaskowców kwarcytowych. Ich wychodnie są […]

Góra Zelejowa to najbardziej strome wzniesienie w Górach Świętokrzyskich. Ciągnące się na długości prawie kilometra wychodnie skał wapieni dewońskich tworzą prawdziwą grań górską.

Góra Zelejowa to najbardziej strome wzniesienie w Górach Świętokrzyskich. Ciągnące się na długości prawie kilometra wychodnie skał wapieni dewońskich tworzą prawdziwą grań górską.

Rezerwat położony jest w granicach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Góra Zelejowa ( 372 m n.p.m. ) stanowi najwyższy szczyt Pasma Zelejowskiego. Miejsce to zasłynęło z występowania kalcytu o niepowtarzalnym wzorze – „różanki zelejowskiej”. Biały i różowy kalcyt zabarwiony wiśniowym hematytem z zielonkawymi i niebieskimi wtrąceniami minerałów miedzi, stwarzał niepowtarzalną kolorystykę. Nazwa „różanka zelejowska” pochodzi od unikalnej […]

Diabelski Kamień (Góry Świętokrzyskie).

Diabelski Kamień (Góry Świętokrzyskie).

Diabelski Kamień to wielki fragment kwarcytowej grani skalnej na Klonówce w środkowej części Pasma Masłowskiego. Skała jest objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej od 1954 roku. „Diabelski Kamień” ma wysokość 5 metrów, długość 10 metrów i szerokość 8 metrów. Jest pozostałością skalistej grani, którą tworzą piaskowce kwarcytowe z okresu kambryjskiego. Jest ona także widoczna na […]

Page 1 of 41234