Home » Artykuły oznaczone jako » Ponidzie

Pięknie położony nad Nidą, otoczony naturalnym parkiem, chroberski pałac jest budowlą późnoklasycystyczną, wzniesiony przez rodzinę Myszkowskich jest dzisiaj doskonale rozpoznawalnym obiektem rezydencjonalnym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pięknie położony nad Nidą, otoczony naturalnym parkiem, chroberski pałac jest budowlą późnoklasycystyczną, wzniesiony przez rodzinę Myszkowskich jest dzisiaj doskonale rozpoznawalnym obiektem rezydencjonalnym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przed jego powstaniem znajdował się tu dwór obronny czy też zamek należacy do Tarnowskiego, a jeszcze wvześniej – gród należący do Bolesława, syna Mieszkowego, zwanego Wielkim lub Chrobrym. Dzieje tego miejsca wciąż jeszcze czekają swego badacza, który by zebrał i opisał bogatą przeszłość Ponidzia. Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. […]

Stopnica – Ponidzie, Szlak kapliczek i świątków.

Stopnica – Ponidzie, Szlak kapliczek i świątków.

Przekraczamy ruchliwą drogę nr 73 i zmierzamy do Wolicy. Tu nad źródłami Stopniczanki góruje kolejna figura Matki Boskiej, która zgodnie z legendą krążącą po okolicznych przysiółkach miała obrócić się podczas pamiętnego pożaru miasta. Figura została ufundowana w drugiej połowie XIX w. jako wotum za szczęśliwy powrót z służby wojskowej. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku […]

Rezerwat przyrody Krzyżanowice – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w województwie świętokrzyskim.

Rezerwat przyrody Krzyżanowice – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w województwie świętokrzyskim.

Rezerwat roślinności stepowej utworzony w 1954 r. na powierzchni 18 ha. Wzgórze zbudowane z margli kredowych porasta step ostnicowy i łąkowy.Rezerwat obejmuje zachodni skrawek ciągnącego się w kierunku południowo – wschodnim od wsi Krzyżanowice wzgórza gipsowego. Na obszarze tym występują liczne i bardzo typowe lejki zapadliskowe (werteby i uwały) stanowiące dużą osobliwość geomorfologiczną. Roślinność rezerwatu […]

Rezerwat skalno-stepowy Skorocice wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat skalno-stepowy Skorocice wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat ścisły, pow. 7,70 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skorocice, gmina Wiślica. Rezerwat zajmuje wąwóz skalny zbudowany ze skał gipsowych. Obejmuje unikatową w skali kraju dolinę krasową wciętą na głębokość kilkunastu metrów w skały gipsowe. Powstała ona w wyniku zawalenia się fragmentów jaskiń krasowych i działalności erozyjnej potoku, który wypływa ze źródeł krasowych w […]

Rezerwat przyrody Grabowiec, Ponidzie – jedyne w Polsce stanowisko dyptama jesionolistnego (tzw. „gorejący krzew Mojrzesza”).

Rezerwat przyrody Grabowiec, Ponidzie – jedyne w Polsce stanowisko dyptama jesionolistnego (tzw. „gorejący krzew Mojrzesza”).

Ten położony na terenie gminy Pińczów, w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, rezerwat florystyczny obejmuje swoją powierzchnią obszar 21,92 ha. Znajduje się we wschodniej części Doliny Nidy i obejmuje płaskowzgórze zbudowane z gipsów i iłów mioceńskich z licznymi wertebami i lejami krasowymi. Z gatunków bardzo rzadkich występują: dyptam jesionolistny, tzw. „gorejący krzew Mojżesza”, wisienka karłowata, obuwik […]

Kościół św. Jana Ewangelisty w Pińczowie wzniesiony w latach 30-tych XV wieku, przebudowany w XVII wieku w stylu manierystycznym przez włoskiego architekta Tomasza Poncino.

Kościół św. Jana Ewangelisty w Pińczowie wzniesiony w latach 30-tych XV wieku, przebudowany w XVII wieku w stylu manierystycznym przez włoskiego architekta Tomasza Poncino.

Kościół św. Jana Ewangelisty w Pińczowie – kościół farny pw. św. Jana Ewangelisty usytuowany w centrum Pińczowa, na rogu Rynku. Wchodzi w skład dawnego zespołu klasztornego oo. paulinów. Pierwotnie gotycki, w XVII w. przebudowany w stylu manierystycznym. Na szczególną uwagę zasługuje fasada z figurą św. Jana Ewangelisty na szczycie i rzeźbą św. Pawła Pustelnika na […]

Pińczów, zarys historyczny – drugim po Krakowie miastem Małopolski – działa drukarnia, szkoła, założono wodociągi i łaźnię miejską; magnacka siedziba dorównuje Wawelowi.

Pińczów, zarys historyczny – drugim po Krakowie miastem Małopolski – działa drukarnia, szkoła, założono wodociągi i łaźnię miejską; magnacka siedziba dorównuje Wawelowi.

Pińczów leży nad rzeką Nidą, a dawny gród był usytuowany na dzisiejszej Górze Zamkowej, tzw. Winnicy. Pierwotna nazwa Piędziców (1405), Pandziczow. Według legendy Pińczów pochodził od… pięciu psów. Z czasów gdy miasteczko zwane było Sarmackimi Atenami pochodzi przysłowie „Kto ma Pińczów, Chrobrze, Książ, Szaniec, może iść z królowa w taniec”. I wtedy rzeczywiście tak było; […]

Kaplica Św. Anny w Pińczowie, działał tu słynny warsztat rzeźbiarski Santi Gucciego.

Kaplica Św. Anny w Pińczowie, działał tu słynny warsztat rzeźbiarski Santi Gucciego.

Pińczów, wyjątkowo pięknie położony nad Nidą, jedną z dwóch głównych rzek województwa świętokrzyskiego, jest sercem krainy zwanej Ponidziem. Kaplica św. Anny – stoi na wzgórzu, któremu dała nazwę. Wystawiono ją w specjalnie wybranym położeniu, aby jej sylwetka była dobrze widoczna z daleka i z każdej strony na dominującym nad miastem wzgórzu. Jednocześnie miała ona tworzyć […]

Pałac Wielopolskich w Pińczowie przecudna barokowo-klasycystyczną rezydencja. Wg Jana Długosza, zamek wzniesiony w XV w. był najwspanialszym prywatnym zamkiem w Królestwie Polskim.

Pałac Wielopolskich w Pińczowie przecudna barokowo-klasycystyczną rezydencja. Wg Jana Długosza, zamek wzniesiony w XV w. był najwspanialszym prywatnym zamkiem w Królestwie Polskim.

Został on założony w ostatniej ćwierci XVIII w. przez Franciszka Wielopolskiego, marszałka nadwornego koronnego, u podnóża Góry Zamkowej przy północno-wschodnim narożu renesansowego ogrodu Myszkowskich. Zespół składa się z pałacu, parku i prostokątnego podwórza (z trzech otaczających go dawniej budynków gospodarczych dwa zostały zniszczone przez współczesną zabudowę). Klasycystyczny pałac Wielopolskich to piętrowy budynek ze skrzydłem przy […]

Muzeum Regionalne w Pińczowie.

Muzeum Regionalne w Pińczowie.

Muzeum Regionalne w Pińczowie mieści się w barokowym klasztorze Paulinów. Jest budowlą czteroskrzydłową z wirydarzem otoczonym krużgankami, dekorowaną fryzem wykonanym w technice sgraffito. Zbiory pochodzą z najbliższego regionu i dotyczą historii, kultury oraz tradycji tych terenów. Ekspozycje podzielono na trzy działy: archeologiczny, artystyczno – historyczny oraz etnograficzny. Zbiory muzeum pochodzą z Ponidzia i dokumentują tradycję, […]