Home » Artykuły oznaczone jako » województwo wielkopolskie

Dolina Baryczy tu spotkasz tysiące dzikich gęsi i setki żurawi podrywających się do lotu, oraz ciekawe białe drzewa na wyspie żurawi.

Dolina Baryczy tu spotkasz tysiące dzikich gęsi i setki żurawi podrywających się do lotu, oraz ciekawe białe drzewa na wyspie żurawi.

Większość powierzchni Parku jest położona w województwie dolnośląskim, we wschodniej części mezoregionu – Obniżenia Milicko-Głogowskiego, w środkowym biegu rzeki Baryczy. W kierunku wschodnim, już w województwie wielkopolskim, obejmuje tereny części zlewni Górnej Baryczy, sięgając do Przygodzic i Antonina. W granicach Parku znajdują się najcenniejsze przyrodniczo obszary Kotliny Milicko-Odolanowskiej oraz Żmigrodzkiej, zwane potocznie doliną Baryczy. Granicami […]