Wigierski Park Narodowy to niewątpliwie dzieło lodowca, a serce parku bije nad jeziorem Wigry. To raj dla miłośników dzikiej przyrody i spływów kajakowych.

Wigierski suchary 4 panorama.jpgWigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego, zwartego kompleksu leśnego na Nizinie Środkowoeuropejskiej, który wraz z lasami na terytorium Litwy i Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów. Geograficznie Park leży w granicach Pojezierza Litewskiego i obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: Pojezierza Zachodniosuwalskiego, Pojezierza Wschodniosuwalskiego i Równiny Augustowskiej. Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna. Park zajmuje 15 085 ha powierzchni, z tego większość (63 proc.) pokrywają lasy a jedną piątą wody – w jego granicach rozciąga się duże jezioro Wigry, o bardzo urozmaiconej linii brzegowej wraz z całym zespołem jezior otaczających i pozostających z nim w ścisłym związku hydrologicznym. Poszczególne jeziora Parku różnią się między sobą pod względem troficzności wód. Specyficzną grupę stanowią jeziorka – suchary. Te śródleśne zbiorniki o brązowej, mało przeźroczystej wodzie i dużą ilością substancji organicznych są niezwykle pięknymi tworami natury. Niektóre z obecnych jezior kompleksu Wigierskiego były zatokami Wigier, które w wyniku zarastania roślinnością wodną i wypełnienie szczątkami roślin i zwierząt uległy oddzieleniu od głównego jeziora. Tak m.in. powstały: Muliczne, Okragłe, Długie, Białe Wigierskie, Kriszyn, Zakąty (Klonek), Leszczewek i inne.
Ważnym walorem parku jest urozmaicony krajobraz pochodzenia lodowcowego, wartościowe zbiorowiska leśne z przewagą sosny i świerka, występują też znaczne powierzchnie torfowisk z rzadkimi gatunkami roślin. Krajobraz tego parku został ukształtowany przez lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego (ok. 10 tyś. lat temu). Północną część parku urozmaicają wzgórza moren czołowych, ozy, kemy, rynny lodowcowe, wytopiskowe misy jezior. Teren południowej części parku jest równinny i pokryty piaskami sandrowymi. Na liście roślin naczyniowych występujących w Wigierskim Parku Narodowym znalazły się 52 takie taksony, w tym jeden gatunek – kanianka lnowa Cuscuta epilinum – uznany za wymarły w naszym kraju. W Parku żyją aż 22 gatunki storczyków (łącznie w Polsce ok. 50)[2], w tym krytycznie zagrożony miodokwiat krzyżowy oraz kukuczka kapturkowata. Bogaty świat ptaków, wśród których dominują gatunki drapieżne i wodne, m.in.: orzeł bielik, orlik krzykliwy, kania, myszołów, rybołów, bocian czarny, perkoz dwuczuby, łyska, a także liczne gatunki kaczek. Wśród ssaków najczęściej spotykane są: jelenie, sarny, dziki, łosie i kuny, a także wilki, jenoty, wydry i bobry. W jeziorach rzadkie gatunki ryb – sieja, sielawa i troć.

Na potrzeby ruchu turystycznego zostały opracowane przez Park specjalne ścieżki edukacyjne:
LAS, SUCHARY, PŁAZY, JEZIORA, PUSZCZA. Liczne szlaki turystyczne o łącznej długości ponad 200 km. Poza turystyką pieszą również turystyka rowerowa, wodna (żeglarstwo, kajakarstwo), narciarstwo biegowe, sport bojerowy, wędkarstwo, jazda konna.
Sezon turystyczny na wodach trwa od 1 czerwca do 1 listopada. Jedynie w rejonie pomiędzy wyspami Ordów, Ostrów, Krowa a lądem stałym we wsi Bryzgiel pływanie łodziami zaczyna się od 15 czerwca.
KĄPIELISKA – PLAŻE:
Gawrychruda (jez. Wigry) | Krzywe (jez. Czarne) | Stary Folwark (jez. Wigry)

POLA NAMIOTOWE:
Maćkowa Ruda, Wysoki Most- „Bindużka”, „Gremzdówka”, Zakąty – „Jastrzęby”

WYSTAWY: MUZEUM WIGIER – Stary Folwark 50

REJS: po jez. Wigry – statek TRYTON – szlak 15 km

Piesze szlaki turystyczne:

(znaki zielone) (szlak im. Antoniego Patli) Stary Folwark PTTK – Cimochowizna – Słupie – Gawrych Ruda – Bryzgiel – Krusznik – Czerwony Krzyż – Mikołajewo – Rosochaty Róg – Magdalenowo – Stary Folwark ( 49,3 km)
(znaki czerwone) (szlak im. Alfreda Lityńskiego) Krzywe – Leszczewek – Stary Folwark (8 km)
(znaki zielone) Krzywe – Leszczewek – Krzywe (7 km)
(znaki żółte) Kaletnik – Samle – Krzywe (17 km)
(znaki czarne) Stary Folwark PTTK – Leszczewo – Gałęziste – Lipniak – Osinki – Studzieniczne – Szwajcaria – cmentarzysko Jaćwingów (19,8 km)
(znaki czerwone) Wysoki Most – Studziany Las – Sernetki – Wysoki Most (13,7 km)
(znaki niebieskie) Suwałki (dworzec kolejowy) – Mała Huta – Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Szczepki – Upustek – Danowskie (39,6 km)
ścieżka dydaktyczna Suchary: początek – Krzywe(przystanek autobusowy)

Turystyczne szlaki kajakowe: Stary Folwark, Czarna Hańcza – Rygol – Kanał Augustowski – Augustów (85 km, na szlaku stanice wodne: Frącki, Jałowy Róg, Płaska, Serwy, Swoboda)

Obrazek: Wigierski suchary 4 panorama” autorstwa PolimerekPraca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora