Województwo świętokrzyskie – rezerwaty: „Radomice”, „Białe Ługi”, „Cisów”.

Rezerwat przyrody „Radomice” – rezerwat leśny w gminie Morawica, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Rezerwat obejmuje fragment płaskiej podmokłej doliny rzecznej o powierzchni łącznej 27,15 ha.
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1953 r. na powierzchni 27,15 ha. Chroni naturalne stanowisko cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy, oraz zespół roślinny grzebieniowca i seslerii błotnej. Siedliska leśne rezerwatu są bardzo żyzne i na ogół mało zmienione, ale drzewostany nie są naturalne. Cis rośnie tu w znacznych ilościach, najczęściej w formie krzewów lub małych drzewek, niekiedy tworzy kępy zarośli; w większości ma pochodzenie naturalne. Występuje tu 8 gatunków storczyka.

Rezerwat przyrody „Białe Ługi” – rezerwat torfowiskowy w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, położony u podnóża Pasma Cisowskiego, otoczony ze wszystkich stron lasami, ma powierzchnię 408,44 ha. Rezerwat ,,Białe Ługi” jest jednym z największych rezerwatów torfowiskowych Europy. Torfowiska, których głębokość dochodzi do 3 metrów porośnięte są karłowatą sosną i brzozą, a z mniejszych roślin występują: żurawina błotna, wawrzynek wilczełyko, modrzewnica zwyczajna czy rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, tajęża jednostronna, wątlik błotny, storczyk oraz wełnianka błotna, od której białych kwiatów pochodzi pierwszy wyraz nazwy rezerwatu. Natomiast „ługi” w gwarze ludowej znaczą: bagno. Niektóre fragmenty torfowiska są zupełnie niedostępne, tworząc typowe grzęzawiska, a pokłady torfu mają grubość ponad 4 m. Strefę centralną wododziałową zajmują torfowiska wysokie i przejściowe, a strefy skrzydłowe, w których formują się odpływające w różne strony rzeki Trupień i Czarna, opanowały niskie torfowiska olesowe. Osobliwością rezerwatu jest gniazdujący bocian czarny. Z przeprowadzonych badań wynika, że torfowisko powstało w rowie tektonicznym, w którym torf gromadzi się w miarę obniżania się jego dna. „Białe Ługi” są więc świadectwem ciągle trwających w Górach Świętokrzyskich przesunięć pionowych (ostatnie zarejestrowane tu trzęsienie ziemi miało miejsce w latach trzydziestych naszego wieku)

Najkrótsze dojście do rezerwatu od przystanku PKS Niwy.
Przez teren rezerwatu przebiega niebieski szlak turystyczny Chęciny – Łagów.

Rezerwat „Cisów” im. prof. Z. Czubińskiego jest jednym z najnaturalniejszych fragmentów świętokrzyskich lasów.
Starodrzew rezerwatu składa się z jodły, dębu bezszypułkowego, buka i grabu. W południowej części rezerwatu występuje modrzew osiągający wiek 160 – 200 lat. Rezerwat o powierzchni ogólnej 40,58 ha obejmuje fragment południowego zbocza najwyższego wzniesienia (Góra Włochy – 427 m n.p.m.) Pasma Cisowskiego. Pasmo to pokryte jest w większości lasami, w których spotyka się jeszcze wiele naturalnych drzewostanów jodłowych oraz jodłowo-bukowych z domieszką dęba i sosny. Dla zachowania takiego właśnie – o charakterze pierwotnym – lasu mieszanego charakterystycznego dla łysogórskiego obszaru Gór Świętokrzyskich, został utworzony ten rezerwat. pokryty jest naturalnym drzewostanem- pozostałością pierwotnej Puszczy Świętokrzyskiej, z dominującą rolą jodły i buka, które doskonale odnawiają się tam naturalnie. Ponadto drzewostan uzupełniają okazałe dęby, sosny, modrzewie i jawory. O wyjątkowości rezerwatu decydują liczne jary tektoniczne porosłe bogatą i chronioną roślinnością runa leśnego, m. in. żywcem cebulkowym i gruczołowatym, bluszczem pospolitym, kopytnikiem, kokoryczą okółkową i wieloma innymi rzadkimi gatunkami.

Ciekawość turystów wzbudzać mogą natomiast monumentalne stare drzewa których wiek szacuje się na 200, 300 a nawet 400 lat. Należy do nich dąb samotnik rosnący w parku pałacowym w Piotrkowicach. Również dąb szypułkowy w Szyszczycach objęty ochroną jako pomnik przyrody. Jest wysoki na około 20 m a jego pień jest częściowo wydrążony. Podobno ukrywano się w nim podczas zabawy w chowanego. Kolejni „staruszkowie” to dęby „Jan” i „Beldonek” znajdujący się przy drodze wyjazdowej na północ od Balic. Wrażenie robi także stary klon w Pożogach. W wiosce Kotlice niejako punktem orientacyjnym jest stara lipa do której przybito krzyż. W Borzykowej znajduje się stara grusza obok figurki św. Floriana.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora