Wrocławski Ratusz, posiada słynną Salą Wielką należącą do piękniejszych zabytków świeckiej architektury gotyckiej zaś w piwnicach Ratusza znajduje się Piwnica Świdnicka, jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie.

RatuszRatusz wrocławski jest unikalnym w skali europejskiej zabytkiem świeckiej architektury gotyckiej. Usytuowany w centrum miasta jako parterowy budynek z cegły, z wysokim dachem i 15-metrową wieżą, rozbudowywany był od XIII do XVI wieku pełnił rolę siedziby władz miejskich, służył wszystkim mieszkańcom miasta, łączy cechy gotyku i renesansu. Na wschodniej ścianie jest umieszczony zegar z jedną wskazówką pokazującą fazy Księżyca. Większość pomieszczeń ratusza służyło jako kramy kupieckie i jedynie w wielkiej sali na parterze miały miejsce posiedzenia mieszczan, którzy wybierali samorząd, po powiększeniu budynku w połowie XIV wieku powstały Izba Radnych i Sala Sądowa w stronie północno-wschodniej oraz Izba Ławników i kaplica (Sala Książęca) w nadbudowanym piętrze w roku 1367 podwyższono wieżę, na której umieszczono zegar mechaniczny, a dodatkowo na wschodniej stronie ratusza powstało reprezentacyjne wejście. Ratusz zawdzięcza swój kształt przebudowie w latach 1470-1510, podczas której bogato udekorowano elewacje i poprawiono wystrój wnętrza oraz modernizacją w latach 1615-1616 kiedy powstały nowe sklepienia nad Halą Mieszczańską oraz wczesnobarokowe wejście zachodnie. Po wojnie zniszczony ratusz odbudowano i zaadoptowano na potrzeby muzealne Wnętrza Ratusza Wrocławskiego udostępniono zwiedzającym sytuując tu wystawy stałe i czasowe. Do muzeum wchodzi się od strony zachodniej Ratusza. Mijając przedsionek zwiedzający znajdują się w najstarszej dwunawowej Hali Mieszczańskiej, z której przechodzi się do Traktu Południowego Sali Sądowej, Izby Zielonej, Izby Rady i Kancelarii Pisarza. Parter z piętrem łączy klatka schodowa zbudowana pod koniec XIX w. według projektu Karla Ludeckego. Piętro ratuszowe to Sala Wielka (zwana w przeszłości Refektarzem) bogato zdobiona drobnymi elementami rzeźb 161 zworników i 52 wsporników, których zakres tematyczny to:

Symbole heraldyczne miasta Wrocławia, Księstwa Wrocławskiego, Prowincji Śląskiej i Królestwa Czech, które wypełniały centralne partie sklepienia.

Świat nadziemski święci, prorocy biblijni, anioły, symbole Chrystusa, Matki Boskiej i Ewangelistów.

Środowisko ludzkie patrycjusz, błazen, astrolog, aptekarz, pijak, jeździec na ośle.

Świat zwierzęcy w ujęciu symbolicznym (wielbłąd, niedźwiedź, jeleń, koń, małpa na łańcuchu, ptactwo domowe i dzikie), twory, fantastyczne (smok, jednorożec, syreny ptasia i rybia, gryf).
W nawie południowej Sali Wielkiej znajduje się wykusz z bogatą dekoracją kamieniarską i drewnianym stropem kasetonowym. Zwiedzającym udostępniono również Izbę Seniora Rady, Skarbiec i Salę Książęcą (dawna Kaplicę). W tej ostatniej modlono się przed ołtarzowym wykuszem z relikwiarzem hermowym św. Doroty.

W piwnicach Ratusza znajduje się Piwnica Świdnicka, jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie.
W Ratuszu są również prezentowane wystawy czasowe. Wśród nich największą popularnością w całej Polsce cieszyły się między innymi wystawa grafik Salvadora Dali, Joana Miró, Maxa Ernsta, kolekcje malarskie Wojciecha Fibaka, czy cykle poświęcone wielkim artystom: Stasys, Duda – Gracz,
Starowiey- ski, Topor. Jest tu także Galeria Sławnych Wrocławian z popiersiami noblistów związanych z miastem (było ich aż 11) i świętych: Jadwigi oraz Teresy Benedykty od Krzyża (czyli Edyty Stein). Przed ratuszem od strony wschodniej stoi pręgierz z piaskowca, a od strony zachodniej pomnik Aleksandra Fredry przywieziony po wojnie ze Lwowa.

Informacje praktyczne

Ratusz można zwiedzać od środy do soboty w godzinach 10.00-17.00, w niedzielę od 10.00-18.00.

Ceny biletów:
– bilet ulgowy: 7 zł
– bilet normalny: 10 zł
– bilet rodzinny: 20 zł
– oprowadzanie w języku polskim: 150 zł
– oprowadzanie w języku obcym: 250 zł

W środę wstęp jest bezpłatny.

Obrazek: Ratusz2noc„. Licencja: Domena publiczna na podstawie Wikimedia Commons.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora