Zakopane, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem to jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce.

Muzeum Tatrzańskie, ZakopaneMuzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem to jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce, z siedzibą w Zakopanem przy ul. Krupówki 10; pięć filii w Zakopanem, po jednej w: Chochołowie, Czarnej Górze, Jurgowie, Łopusznej. Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego to cenny zabytek architektury w stylu zakopiańskim, zbudowany w latach 1913-1922 według wspólnych planów Stanisława Witkiewicza (elewacja) i Franciszka Mączyńskiego (projekt techniczny).

Stała ekspozycja przyrodnicza znajduje się na pierwszym piętrze gmachu głównego.

Od 1888 roku ilość okazów zoologicznych, botanicznych i geologicznych sukcesywnie się powiększała, obecnie liczy blisko 70 tysięcy. Zbiory te od lat służą pracom badawczym różnych specjalności. Do cenniejszych należy wspomniana kolekcja mchów T. Chałubińskiego. Historyczną wartość posiada 9 albumów, obejmujących 900 gatunków roślin naczyniowych, ofiarowanych w początkach istnienia Muzeum przez Komisję Fizjograficzną Akademii Umiejętności w Krakowie. Zaczątek zbiorów Muzeum Tatrzańskiego stanowiły zbiory przyrodnicze – 351 okazów ptaków i 54 okazy ssaków, zakupione od leśniczego i preparatora, Antoniego Kocjana, a także zielnik mchów i roślin naczyniowych oraz kolekcja skał tatrzańskich – dar Tytusa Chałubińskiego. Uzupełnieniem zielnika mchów był cenny księgozbiór dzieł krajowych i obcojęzycznych z dziedziny briologii (nauki o mchach), ofiarowany Muzeum przez spadkobierców Chałubińskiego. Muzeum kolekcjonuje okazy florystyczne (układ piętrowy roślinności Tatr, za gmachem głównym alpinarium Zakładu Ochrony Przyrody PAN) i faunistyczne (głównie ptaków i ssaków, zbiory obejmują ok. 230 gatunków). Zbiory zoologiczne pochodzą z Tatr, Skalnego Podhala, Kotliny Orawsko-Nowotarskiej oraz Pienin. Do najcenniejszych należy dziewiętnastowieczna kolekcja ornitologiczna Antoniego Kocjana, zbiór motyli większych z Tatr i Podtatrza Stanisława Batkowskiego i zbiór ważek tatrzańskich Józefa Fudakowskiego. W zbiorach znajduje się również 7 tysięcy kości niedźwiedzia jaskiniowego, głównie z Jaskini Magury w Tatrach.
W sali poświęconej historii badań geologicznych oraz genezie powstania najwyższego masywu górskiego w Polsce – Tatr, znajdują się dwie mapy plastyczne Tatr oraz Pienin – skalic wapiennych leżących od nich na wschód. Plansze i przekroje geologiczne obrazują proces kształtowania się Tatr. Zbiory geologiczne to prawie 2 800 okazów typowych skał, minerałów i skamieniałości z całego obszaru Tatr i Podtatrza. Kolekcje geologiczne Muzeum posiadają dużą wartość naukową i w znacznej mierze są eksponowane na stałej wystawie.
Wyróżnia się piękny zbiór skamieniałości fauny morskiej m.in. amonitów, jeżowców, małż, ślimaków, zebranych przez Edwarda Passendorfera.

Dział Etnograficzny jest obok Działu Przyrodniczego najstarszym działem kolekcjonerskim Muzeum Tatrzańskiego i składa się z ponad 10 750 okazów. Pierwsze, ofiarowane przez Stanisława hr. Drohojowskiego, właściciela dóbr czorsztyńskich, trafiły do Muzeum w roku 1889, a było ich 52, w tym dziś już bezcenna kolekcja ubioru kobiecego z okolic Czorsztyna. Z latami do Muzeum Tatrzańskiego napływały kolejne eksponaty. Gromadzili je entuzjaści kultury podhalańskiej. Pierwsi kolekcjonerzy przeważnie nabywali okazy rzadkie, oznaczające się walorami artystycznymi. Chętnie kupowali zdobiony snycerką sprzęt pasterski i domowy, obrazy na szkle, elementy stroju ludowego, ceramikę. Penetrowali teren u schyłku XIX i na początku XX wieku i nabywali okazy określane już wtedy jako „bardzo stare”. W roku 1920 Muzeum zakupiło od Konstantego Steckiego kolekcje rzemiosła artystycznego i obrazów na szkle. Dzięki nim, Muzeum posiada dziś zbiory o wielkiej wartości, bezcenne dla etnologów i badaczy sztuki ludowej Podhala. W okresie powojennym położono nacisk na zakupy współczesnego malarstwa na szkle, rzeźby ludowej oraz wyrobów rzemiosła, głównie metalowych i skórzanych, a także współczesnego stroju podhalańskiego.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
Gmach Główny
Zakopane, ul. Krupówki 10
tel. 18-20-152-05, 18-20-129-35, fax 18-20-63-872
e-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl
www.muzeumtatrzanskie.pl
środa – sobota 9:00 – 17:00, niedziela 9:00 – 15:00
bilet normalny 7,00 zł, bilet ulgowy 5,50 zł
Możliwość zwiedzania z przewodnikiem również w poniedziałki. Zwiedzanie można zamówić u mgr Wojciecha Szatkowskiego, tel. 18-20-152-05 wewn. 20, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl. Odpłatność: 40 zł za oprowadzanie + bilety wstępu.

Obrazek: Muzeum Tatrzańskie”, Zakopane, A-1130 M 05” autorstwa PiotrekwasPraca własna. Licencja CC-BY-SA-3.0-pl na podstawie Wikimedia Commons.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora