Zamek w Łowiczu, ruiny gotyckiego zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, zbudowanego przez arcybiskupa Jarosława Skotnickiego nad Bzurą. Zamek gościł polskich królów: Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Stefana Batorego i Jana Kazimierza. Posiadał bogatą bibliotekę.

LowiczZ badań archeologicznych wiadomo, że we wczesnym średniowieczu (XII-XIII w.) na miejscu dzisiejszych ruin zamku znajdował się drewniano-ziemny, przeprawowy gród obronny przez bagnistą dolinę Bzury, posiadający duże znaczenie strategiczne. Był to najprawdopodobniej jeden z pierwszych grodów piastowskich. Najstarsza wzmianka o Łowiczu (Loviche) pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r., zatwierdzającej prawo arcybiskupów gnieźnieńskich do dóbr łowickich. Dobra te nadał kościołowi prawdopodobnie któryś z Piastów.
Według relacji Janka z Czarnkowa około roku 1355, w miejscu starego grodu, arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki wzniósł gotycki murowany zamek, który wkrótce stał się rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski. Historycy podkreślają, iż zamek był okazałą budowlą, otoczoną rozbudowanym systemem fortyfikacji, którą kolejni rezydenci wzbogacali znakomitym wyposażeniem. Między innymi Wawrzyniec Gębicki herbu Nałęcz urządził tzw. ganek dla muzyki, a nad nim pomieszczenie dla biblioteki. Jego następca, Henryk Firlej herbu Lewart, ufundował nowy ołtarz dla kaplicy, a wnętrza zamkowe wyposażył w zielone piece, ozdobne rozety itp. Jan Wężyk herbu Wąż nadbudował główną bramę wjazdową z zegarem, sprowadził piec gdański, a w ogrodzie wystawił budynek z łaźnią, trzema pokojami wypoczynkowymi i tarasem. Wprowadził również zwyczaj odbywania przejażdżek po wodach Bzury dzięki zakupieniu ozdobnej łodzi – nazywanej bat. W XVI wieku zamek zaczął się zmieniać na reprezentacyjną siedzibę prymasów, która gościła wielu znakomitych gości: królów, nuncjuszów papieskich i zagranicznych posłów w tym królom Polski m. in. Zygmuntowi Augustowi, Stefanowi Batoremu, Zygmuntowi III Wazie, Janowi Kazimierzowi. Na zamku na przełomie XVIII i XIX w. mieszkał również Ignacy Krasicki. Zmiany te zapoczątkował Jan Łaski, który zmodernizował Zamek Wysoki, a na Zamku Niskim wzniósł pałac (prawdopodobnie drewniany), oraz budynki gospodarcze i mieszkania dla służby. Następca Jana – Mikołaj Dzierzgowski kontynuował rozbudowę zamku. Jego dziełem była wspaniała Sala Królewska na Zamku Wysokim, oraz odnowiona kaplica. Wtedy też warownia została otoczona pasem potężnych umocnień ziemnych. Stupięćdziesięcioletni okres renesansowego zamku łowickiego, od form najwcześniejszych po manieryzm (maszkarony, płaskorzeźby itp.) to lata największego rozkwitu.
W czasie „potopu” na zamku kwaterowały wojska Karola Gustawa. Zamek w Łowiczu został bez walki oddany Szwedom podczas ich najazdu. Tu odbyła się uczta na cześć króla szwedzkiego Karola Gustawa, wydana przez podkanclerzego koronnego Hieronima Radziejowskiego. W związku z nasilającą się wojną partyzancką Szwedzi wzmocnili zamkowe fortyfikacje – od strony południowej wybudowali tzw. rawelin (zewnętrzną osłonę). Mimo prób odbicia do 1657 roku pozostał on w rękach Szwedów, którzy odchodząc część spalili, część wysadzili w powietrze. Odbudowany, stał się miejscem spisku Prażmowskiego i ówczesnego hetmana Jana Sobieskiego przeciw Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu. Stąd Jan Sobieski – już jako król – wyruszył na wojnę z Turkami. Nieodwracalne straty spowodowali Rosjanie w czasie Konfederacji Barskiej co spowodowało, że w 1787 roku arcybiskup Michał Poniatowski adaptował pomieszczenia zamku na fabrykę płótna. Spowodowało to dewastację obiektu i jego konfiskatę na rzecz rządu pruskiego. W latach 1914-1918 na zamku był cmentarz wojskowy. Wspaniały kiedyś zamek mieścił cenne dzieła sztuki, posiadał własną bibliotekę i był ośrodkiem kultury. Celem urzędujących na nim prymasów było, aby był on jedną z najwspanialszych rezydencji w kraju. Dziś pozostały jedynie relikty Zamku Wysokiego. Obecnie teren ten przeszedł w ręce prywatne i tylko w archiwaliach możemy odnaleźć ślady świetności łowickiego zamku i potwierdzenia bytności tam wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki, wysłanników papieskich, a nawet królów.

Ciekawostką jest to, że trasa, którą przebiega obok ruin idzie dokładnie przez środek dawnego dziedzińca zamku niższego. Zamek wyższy był za trasą (dalej od miasta). Możemy sobie wyobrazić jak ogromny musiał być ów zamek w całości;-)W końcu mieszkała tutaj druga najważniejsza po królu osoba w państwie – Prymas Polski.
Otoczony był fosą oraz posiadał dwa mosty zwodzone umożliwiające wjazd.

Położenie obiektu

Obiekt położony przy północnym wyjeździe z Łowicza, po zachodniej stronie drogi nr 14, na prawym brzegu Bzury.
Dostępność

Obiekt ogrodzony, zamknięty. Możliwość zwiedzania tylko w grupach min. 10 osób po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
Wstęp płatny: uczniowie 5 zł, pozostałe osoby 10 zł.

Obrazek: Lowicz4 DSC0050” autorstwa WistulaPraca własna. Licencja CC BY 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora