Babiogórski Park Narodowy ok. 810 m n.p.m., najwyższy masyw górski w Polsce poza Tatrami, z najwyższym szczytem nazywanym Diablakiem, o wysokości 1725 m n.p.m.

Babia GóraBabiogórski Park Narodowy rozciąga się na wysokości od ok. 810 m n.p.m. do 1725 m n.p.m. Powierzchnia wynosi 1734 ha, ścisłej ochronie podlega 1061 ha. Stoki północnego masywu Babiej Góry, bardziej strome niż południowego, częściowo skaliste, pocięte są licznymi potokami, wywierzyskami i źródliskami. Partie szczytowe zajmują rumowiska skalne piaskowców fliszowych. Osobliwością przyrody nieożywionej są szczelinowe groty: na Kościółkach i Złota Studnia.
Ze ssaków żyją: rysie, jelenie karpackie, sarny, okresowo niedźwiedzie. Wśród ssaków drapieżnych spotyka się na Babiej Górze lisa, wilka, z płazów m.in. kumaki górskie, liczne są owady i mięczaki. Na Babiej górze z pośród ptaków drapieżnych najliczniejszy jest myszołów. Do rzadkich gatunków w tej grupie należą też: pustułki (piętro alpejskie), jastrząb gołębiarz i krogulec. Sowy reprezentowane są przede wszystkim przez puszczyka, a puchacz jest gatunkiem zalatującym. Do najbardziej charakterystycznych ptaków zamieszkujących lasy należą na Babiej Górze dzięcioły. Najczęściej można spotykać dzięcioła czarnego a najrzadziej występuje dzięcioł trójpalczasty.
Większość lęgowej ornitofauny należy do ptaków śpiewających m.in. 6 gatunków sikorek, pluszcz, drozd śpiewak i obrożny, oraz po 3 gatunki świstunek i muchołówek. W piętrze kosodrzewiny i halnym gnieżdżą się: płochacz halny i siwarnik, a w lasach reglowych: gil, czyż i krzyżodziób.
Stanowi najwyższe wzniesienie Beskidów Zachodnich i jest po Tatrach najwyżej wypiętrzonym obszarem Polski. Występują na niej mocno zróżnicowane warunki klimatyczne a to z kolei przekłada się na warunki siedliskowe, zmieniające się wyraźnie wraz ze wzrostem wysokości. Na Babiej Górze wyróżniamy piętra klimatyczno-roślinne (buczyna karpacka, bór jodłowo-świerkowy, wysokogórski bór świerkowy, murawy wysokogórskie, roślinność naskalna) odpowiadające analogicznym piętrom występującym w górach wysokich np. Tatrach, Alpach, lecz w stosunku do nich obniżonych o kilkaset metrów.
Flora Babiogórskiego PN obejmuje ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, ponad 200 gatunków mchów, ponad 850 gatunków grzybów. Wiele jest gatunków rzadkich takich jak: rogownica alpejska, tocja alpejska, a przede wszystkim okrzyn jeleni – endemit będący symbolem parku.

Diablak ma 1725 m n.p.m. i jest to najwyższy szczyt całych Beskidów Zachodnich, najwyższy poza Tatrami szczyt w Polsce i drugi, po Śnieżce, pod względem wybitności. Zaliczany jest do Korony Gór Polski. Ze szczytu rozciąga się piękna panorama obejmująca Beskid Żywiecki, Śląski, Mały, Makowski, Wyspowy, Gorce, Kotlinę Orawsko-Nowotarską, Tatry oraz góry Słowacji.
Potoki spływające z południowych stoków Babiej Góry zasilają Dunaj i uchodzą do Morza Czarnego. Natomiast te spływające na północ stanowią dopływy Wisły i znajdują ujście w Bałtyku. Na Babiej Górze jest mnóstwo małych stawków pochodzenia osuwiskowego. Największym z nich jest Markowy Stawek o powierzchni 450m².

Obrazek: Babia Góra from Sokolica„. Licencja: CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora