Park Narodowy „Bory Tucholskie” to przepastne lasy wsród których znajdziesz zagubione jeziora.

PNBT wydma pas przecipożarowy 03.07.10 p.jpgOchroną objęto powierzchnię 4613,05 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk. Park leży w północno-środkowej części kraju, w województwie pomorskim, powiat chojnicki, w największym w Polsce kompleksie leśnym: Borach Tucholskich. Utworzenie w Borach Tucholskich parku narodowego ma na celu ochronę oligotroficznego krajobrazu sandrowego, jedynego tego typu w obecnie istniejących parkach narodowych w Polsce, a unikatowego w Europie.
Rzeźba terenu została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dlatego dominują tu równiny sandrowe, urozmaicone poprzez liczne wzniesienia, rynny i wytopiska. Park jest największym skupiskiem wydm śródlądowych w Borach Tucholskich. Bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu sandrowego są również rynny polodowcowe o przebiegu południkowym. Jedną z większych rynien, nie tylko w rejonie Borów Tucholskich, ale i na całym niżu – jest Rynna Jeziora Charzykowskiego (wzdłuż zachodniej granicy PNBT), o długości prawie 18 km i szerokości, miejscami dochodzącej, do 2,5 km. Dodatkową atrakcją krajobrazu są wytopiska, powstałe w skutek wytopienia się brył martwego lodu. Są one w kształcie lejków, kotłów i innych obniżeń często o nieregularnych kształtach.
W obrębie parku znajduje się 21 jezior, z których największe i najgłębsze to Jezioro Ostrowite (272 ha). Siedem z nich jest ze sobą połączone i tworzy ciąg nazwany Strugą Siedmiu Jezior, stanowiący niewielką rzekę o długości 13,9 km. Cztery jeziora – Wielkie Gacno, Małe Gacno, Nierybno i Głuche – to jeziora lobeliowe.
Ciekawostkę hydrologiczną stanowi zlewnia zwana Strugą Siedmiu Jezior, którą tworzy 7 jezior (Zielone, Główka, Skrzynka, Bełczak, Mielnica, Płęsno, Jeleń), połączonych naturalnym ciekiem wodnym Ostrowickiej Strugi (Mielnicy), wypływającej z jeziora Ostrowite. Interesujące są rzadko spotykane w Polsce jeziora lobeliowe (izolowane zbiorniki wodne o krystalicznie czystej wodzie), z charakterystyczna szata roślinną, m.in. Wielkie Gacno, Nierybno i Głuche. Szatę roślinną tworzą przede wszystkim zbiorowiska leśne (prawie 80% powierzchni parku) – przede wszystkim bory świeże lub bagienne, z dominacją sosny. Spotkać można także siedliska bagienne, w których zdarzają się rzadkie gatunki roślin, będących reliktami okresu wycofywania się lądolodu z terenu dzisiejszych Borów Tucholskich.

Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 144 gatunków ptaków, w tym 108 lęgowych, m.in. żuraw, puchacz, bielik, gągoł i zimorodek. Symbolem PNBT jest głuszec – ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich, a szczególnie w Nadleśnictwie Klosnowo. W planach jest reintrodukcja tego kuraka na terenie Parku. Z dużych ssaków występują: jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jenoty, wydry i borsuki. Szczególną rolę w środowisku pełnią nietoperze: karlik większy, gacek brunatny, nocek duży, rudy i Natterera. W jeziorach Parku występują: sieja, sielawa, węgorz, okoń, lin, leszcz, różanka, koza, miętus. W faunie na szczególną uwagę zasługują: rzadki, chroniny żółw błotny, bóbr europejski, rzęsorek mniejszy, a z grupy 144 gatunków ptaków (w tym 108 lęgowych) – orzeł bielik, żuraw, puchacz, gągoł, łabędź krzykliwy, tracz nurogęś, czapla siwa, głuszec, zimorodek, kormoran i bocian czarny.
Na obszarze Parku oraz w jego otulinie zarejestrowano około 100 gatunków pszczół, z których 22 można uznać na unikatowe z faunistycznego punktu widzenia. W grupie tej znajduje się 13 gatunków trzmieli, w tym trzmiel wrzosowiskowy, wąskopasy i wielki. Pośród 900 gatunków owadów urodą wyróżniają się motyle paź królowej i mieniak tęczowiec, podlegające ochronie prawnej.

Przez park prowadzą dwa szlaki rowerowe i pięć szlaków pieszych. Wytyczono w nim także trzy ścieżki edukacyjne. Park Narodowy „Bory Tucholskie” udostępnił jeden punkt widokowy nad Jeziorem Charzykowskim, zlokalizowany on jest na wysokim, dochodzącym do 25 m, północno-wschodnim brzegu zbiornika. Z punktu widokowego rozciąga się przepiękny widok na Jezioro Charzykowskie. Na terenie całego parku znaleźć można szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne. Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów. Dzięki systemowi kanałów irygacyjnych (Wielki Kanał Brdy i Wdy) nawadniane są łaki. Na Brdzie i Wdzie utworzono szlaki kajakowe.

W pobliżu parku, w Klonowie, znajduje się założona na początku XX w. wyłuszczarnia nasion, przerabiająca szyszki sosnowe z całego kraju.

Obrazek: PNBT wydma pas przecipożarowy 03.07.10 p” autorstwa PrzykutaPraca własna
To zdjęcie wykonane zostało podczas polskiej Wikiekspedycji 2010 na Kaszuby, Pomorze Gdańskie, Żuławy Wiślane oraz tereny przyległe zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
Wszystkie zdjęcia z wyprawy możesz zobaczyć w kategorii Wikiekspedycja 2010.

català | čeština | Deutsch | English | français | македонски | polski | Türkçe | +/−. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora