Home » Artykuły oznaczone jako » Beskid Niski

Komańcza to wieś gdzie łączą się ze sobą 2 pasma górskie: Beskid Niski i Bieszczady.

Komańcza to wieś gdzie łączą się ze sobą 2 pasma górskie: Beskid Niski i Bieszczady.

Komańcza położona jest na południe od Sanoka, przy linii kolejowej Zagórz-Łupków, czyli niejako na granicy Bieszczadów od strony południowo-zachodniej. Dla potrzeb ruchu turystycznego granicę Bieszczadów od tej właśnie strony wyznacza w/w linia kolejowa, choć „prawidłową” granicą tych gór na tym odcinku, jest bieg potoków Osława i Osławica, aż do ujścia Sanu w okolicach Zagórza; ścisły […]

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Bałuciance (obecnie filialny kościół rzymskokatolicki pw. Zaśnięcia Matki Bożej).

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Bałuciance (obecnie filialny kościół rzymskokatolicki pw. Zaśnięcia Matki Bożej).

Pomimo, iż Bałucianka jest położona około 2 kilometry od głównej drogi Rymanów-Jaśliska i nie przebiega przez nią żaden znakowany szlak turystyczny, nie jest trudno odnaleźć cerkiew – znajduje się ona przy drodze przebiegającej przez wieś, około 300 metrów za nowym, murowanym kościołem. Idąc w górę wsi, w kierunku Przymiarek i Kopy, nie sposób jej ominąć […]

Cerkiew św. Łukasza Apostoła w Kunkowej.

Cerkiew św. Łukasza Apostoła w Kunkowej.

Cerkiew góruje nad wsią, na wzniesieniu. Do samej Kunkowej, położonej w dolinie potoku Przysłup,można dotrzeć śródgórską szosą z Uścia do Bielanki. W dokumentach wieś Kunkowa pojawia się po raz pierwszy w 1599 roku w związku z zakupem tzw. kresu klimkowskiego przez Jana Potockiego. Prawdopodobnie była wtedy wsią świeżo założoną bo jeszcze w 1629 roku odnotowano […]

Cerkiew św. Paraskewy w Daliowej.

Cerkiew św. Paraskewy w Daliowej.

Cerkiew reprezentuje ukraiński styl narodowy, została wzniesiona na planie krzyża, z pojedynczą kopułą nad nawą i dachami dwuspadowymi ponad ramionami krzyża. Jest orientowana, całą bryłę otacza daszek okapowy. Na Łemkowszczyźnie budowano tak w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Nawa przykryta jest dużą kopułą, natomiast boczne ramiona przykryte są krytymi blachą dachami dwuspadowymi. We wschodnim „ramieniu krzyża” […]

Bodaki – cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra.

Bodaki – cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra.

Cerkiew jest widoczna z głównej drogi, stoi powyżej cerkwi greckokatolickiej. Wieś Bodaki położona jest na zakręcie doliny potoku Bartnianka, poniżej Bartnego. Wieś wzięła nazwę od nazwiska Bodaki, po łemkowsku oznacza to oset. We wsi do dnia dzisiejszego mieszkają osoby noszące to nazwisko. Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra w Bodakach – prawosławna cerkiew filialna. Należy do […]

Hańczowa, cerkiew prawosławna Opieki Bogarodzicy.

Hańczowa, cerkiew prawosławna Opieki Bogarodzicy.

Cerkiew w Hańczowej usytuowana jest w dolnej część wsi, jadąc od strony Uścia, po lewej stronie. Sama wieś położona nad rzeką Ropą, znajduje się przy ruchliwej drodze do Wysowej Zdroju, między nią, a Uściem Gorlickim. Trudno określić kiedy obecna cerkiew w Hańczowej została wybudowana. Szematyzmy greckokatolickie z 1898 roku i 1936 roku za datę budowy […]

Skwirtne, cerkiew św. Kosmy i Damiana.

Skwirtne, cerkiew  św. Kosmy i Damiana.

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana w Skwirtnem to dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka. Obecnie cerkiew nalezy do parafii rzymskokatolickiej w pobliskim Uściu Gorlickim. Jest nietypowa, gdyż dachy (poza wieżą) nie posiadają makowic (bani). Strzelisty dach nad nawą udało się uzyskać dzięki konstrukcji namiotowej. Świątynia jest cerkwią łemkowską typu północno-zachodniego (gdyż Skwirtne znajdowało się na północno […]