Konferencja Perspektywy aktywności całożyciowej, środa, 19 lis 2014, godz.10-16, UJK ul.Krakowska 11.

Kiedy:
19 Listopad 2014@10:00 – 16:00
2014-11-19T10:00:00+01:00
2014-11-19T16:00:00+01:00
Gdzie:
Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UJK
Krakowska 11
Kielce
Polska
Koszty:
wstęp wolny
Kontakt:
UJK
41 349 6712, 41 349 67

Edukacja i rynek pracy w perspektywie aktywności całożyciowej

Instytut Pedagogiki i Psychologii UJK, Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego oraz Miejski Urząd Pracy w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową EDUKACJA I RYNEK PRACY W PERSPEKTYWIE AKTYWNOŚCI CAŁOŻYCIOWEJ, która odbędzie się w dniu 19 listopada br. na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UJK (Centrum Edukacji Artystycznej CEART) przy ul. Krakowska 11 w Kielcach.
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH
P R O G R A M
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

EDUKACJA I RYNEK PRACY W PERSPEKTYWIE AKTYWNOŚCI CAŁOŻYCIOWEJ

godz. 9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
godz. 10.00 OTWARCIE KONFERENCJI 
Wystąpienia oficjalne organizatorów konferencji, przedstawicieli władz i zaproszonych gości
godz. 11.00 – 13.30 OBRADY PLENARNE
OBRADY PLENARNE CZĘŚĆ I
1. prof. zw. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski – Problemy walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego
2. prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj – Wykształcenie człowieka jako wyznacznik  jego pozycji i możliwości rozwoju zawodowego
3. dr hab. Elżbieta Trafiałek prof. UJK – Atuty i bariery świętokrzyskiego rynku pracy
4. prof. dr hab. Wanda Dróżka – Nowoczesne aspekty zawodu nauczyciela a edukacja do rynku pracy i kształcenia ustawicznego
OBRADY PLENARNE CZĘŚĆ II
1. dr hab. Mirosław Grewiński prof. WSP – Polityka społeczna na rzecz młodzieży
2. mgr Wojciech Kreft Prezes Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP – Zmiany w poradnictwie zawodowym w kontekście europejskim
3. dr hab. Małgorzata Orłowska prof. UJK – Prawa obywatelskie bezrobotnych – mity czy prawda
4. dr hab. Irena Pufal-Struzik prof. UJK – Udział i twórcza rola kobiet w działalności przedsiębiorczej: możliwości i ograniczenia
5. dr hab. Mariola Wojciechowska prof. UJK – Uwarunkowania podejmowania pracy wolontariackiej przez studentów
godz. 14.15 – 16.15 OBRADY W SEKCJACH
I SEKCJA
MŁODZIEŻ W PROCESIE KSZTAŁCENIA I NA RYNKU PRACY
Osoby prowadzące sekcje – dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, dr Jacek Szkurłat
1. dr Małgorzata Bogaj – Szanse i bariery wchodzenia młodzieży na współczesny rynek pracy
2. mgr Katarzyna Kozieł – Neet – rozwój zawodowy i edukacja młodych ludzi na przykładzie Unii Europejskiej
3. dr Zofia Okraj – Kreatywność młodego człowieka w konfrontacji z realiami polskiego rynku pracy
4. dr Bartosz Jarosiński – Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999–2012″
5. dr Danuta Kossak – Uwarunkowania  edukacji osób niepełnosprawnych w kontekście przyszłych wyborów zawodowych
6. dr Małgorzata Krawczyk–Blicharska – Przyuczenie do zawodu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym szansą na adaptacje na rynku pracy
7. dr Henryk Jaroszewicz – Projekt 15+ – czyli młody człowiek, jako aktor, podmiot i autor kariery zawodowej
8. mgr Anna Karbowniak – Integracja cudzoziemców na przykładzie programu „Immigrants in actions”. Wyzwania lokalnych polityk migracyjnych
9. dr Jacek Szkurłat – Migracje zarobkowe młodzieży z województwa świętokrzyskiego
II SEKCJA
DOROSŁY W PROCESIE  CAŁOŻYCIOWEJ EDUKACJI I NA RYNKU PRACY
Osoby prowadzące sekcje – mgr Przemysława Nowak, mgr Edyta Hińcza
1. dr Danuta Topa – Znaczenie orientacji zawodowej w wyborze studiów
2. dr Justyna Miko–Giedyk – Przygotowanie nauczycieli do pracy w środowisku wiejskim
3. dr Jacek Solarz – Profilowanie pomocy bezrobotnym – geneza i rekomendacje na przykładzie różnych krajów
4. dr Arkadiusz Durasiewicz – Praca zawodowa w życiu kobiety i jej rodziny – znaczenie i motywy podejmowania
5. dr Anna Dybała – Kobiety na rynku pracy. Doświadczenia projektu innowacyjnego PI Novum subsydium
6. mgr Wacław Kisiel–Dorohinicki – Potencjał rozwojowy kandydata w procesie rekrutacji i selekcji
7. mgr Przemysława Nowak, mgr Edyta Hińcza – Funkcja doradcy klienta jako determinanta nowej jakości usług urzędów pracy
8. mgr Anna Sarczyńska – Wyjść poza schemat. Rola i znaczenie zajęć z kreatywności w ofercie publicznych służb zatrudnienia
9. mgr Przemysław Kowalczyk – Rola i znaczenie Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES
III SEKCJA
AKTYWNY SENIOR W PROCESIE KSZTAŁCENIA I NA RYNKU PRACY
Osoby prowadzące sekcje – dr Agata Chabior, dr Artur Fabiś
1. dr Artur Fabiś – Być emerytem w Polsce. Postawy, oczekiwania i strategie przetrwania
2. dr Agata Chabior – Innowacyjne sposoby wspierania i aktywizacji społeczno–ekonomicznej osób 60+
3. dr Wanda Jakubaszek – Pozazawodowa aktywność seniorów, w kontekście uniwersytetów trzeciego wieku
4. mgr Agnieszka Ciereszko – eSenior – czym są nowoczesne technologie dla osób starszych?
5. dr Sławomir Chrost – Innowacyjne formy opieki i aktywizacji seniorów – wnioski z Projektu EduCare
6. mgr Małgorzata Szymoniak – Piosenka dobra na wszystko – projekt dla seniorów
7. mgr Magdalena Gościniewicz – Mieszkania aktywizujące – pozazawodowa  forma aktywności seniorów
8. dr Renata Kowal – Wolontariat przedłużeniem „pasji” zawodowej seniorów
godz. 16.20
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE  KONFERENCJI 
RAMOWY  PROGRAM  KONFERENCJI:
1. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – 9.30–10.00
2. CZĘŚĆ PLENARNA – wystąpienia organizatorów  10.00 – 11.00
3. OBRADY PLENARNE CZĘŚĆ I – wystąpienia prelegentów  11.00 – 12.00
4. PRZERWA KAWOWA – 12.00 – 12.30
5. OBRADY PLENARNE CZĘŚĆ II – wystąpienia prelegentów  12.30 – 13.30
4. PRZERWA NA LUNCH – 13.30 – 14.15
5. OBRADY W SEKCJACH – wystąpienia prelegentów  14.15 – 16.15
6. PODSUMOWANIE  I ZAKOŃCZENIE  KONFERENCJI –16.20
Komitet Naukowy
prof. zw. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski
prof. zw. dr hab. Katarzyna Głąbicka
prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj
prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas
prof. dr hab. Wanda Dróżka
dr hab. Elżbieta Trafiałek prof. UJK
dr hab. Zofia Szarota prof. UP
dr hab. Mirosław Grewiński prof. WSP TWP
dr hab. Sławomir Koziej prof. UJK
dr hab. Małgorzata Orłowska prof. UJK
dr hab. Irena Pufal-Struzik prof. UJK
Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Wanda Dróżka – Kierownik Zakładu Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego, Koordynator merytoryczny
dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska – Przewodniczący
dr Jacek Szkurłat – Sekretarz
mgr Edyta Hińcza – Członek
mgr Przemysława Nowak – Członek
mgr Zbigniew Brzeziński – Członek

 

wyślij do:
 • Facebook
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Diigo
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • PDF
 • Ping.fm
 • Posterous
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Linkologia
 • Pinger
 • StumbleUpon
 • Sfora